Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Vastuullisuustyömme perusteet

Vastuullisuustyömme pohjautuu lakisääteisiin tehtäviimme ja strategiaamme. Kädenjälkemme näkyy erityisesti taloudellisen vastuun osa-alueella.

Vastuullisuus on olennainen osa strategisia tavoitteitamme. Näitä ovat positiivinen asiakaskokemus, oikeudenmukaisesti toimitettu verotus ja verotulojen varmistaminen.

Toimintaamme ohjaavia arvoja ovat luottamus, yhteistyö ja uudistuminen. Kehitämme palvelujamme yhteistyössä asiakkaidemme ja sidosryhmiemme kanssa: kuuntelemme asiakkaitamme, pyrimme ennakoimaan heidän tarpeitaan ja vastaamaan niihin. Toimimme valtionhallinnon yhteisten periaatteiden mukaan suomalaisen yhteiskunnan hyväksi. Olemme aktiivisesti mukana julkisten palvelujen rakentamisessa ja kehittämisessä.

Strategiallamme ja toiminnallamme on vaikutusta erityisesti valitsemiemme neljän YK:n kestävän kehityksen tavoitteen toteuttamiseen. Ne ovat ihmisarvoista työtä ja talouskasvua (tavoite 8), eriarvoisuuden vähentäminen (tavoite 10), rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto (tavoite 16) sekä yhteistyö ja kumppanuudet (tavoite 17).

Vastuullisuusraportoinnin aloittamiseksi nykyisessä laajuudessa järjestimme keväällä 2021 sarjan sisäisiä työpajoja, joissa käsittelimme strategiaa, toimintaa ja kestävän kehityksen tavoitteita. Työn tuloksena teimme ehdotuksen niistä raporttiin valittavista YK:n kestävän kehityksen tavoitteista, joita Verohallinto pystyy toiminnallaan parhaiten edistämään. Verohallinnon johto käsitteli valinnat ja vahvisti ne raportoinnin pohjaksi.

Seuraavissa luvuissa tarkastelemme YK:n tavoitteiden toteuttamista strategisten tavoitteidemme kautta. Niiden rinnalle neljänneksi tarkastelukulmaksi olemme myös tänä vuonna nostaneet arvoistamme yhteistyön.

Vastuullisuusraportointi

Olemme kehittäneet vastuullisuusraportointiamme ja vastuullisuustyötämme Valtiokonttorin ohjeistusta ja hyviä käytäntöjä hyödyntäen.

Kuluneena vuonna nostimme vastuullisuuden entistä näkyvämmin osaksi Verohallinnon strategisia tavoitteita. Toimme vastuullisuutta esille myös henkilöstömme arjessa julkaisemalla erilaisia vastuullisuusaiheita viikoittain sisäisissä viestintäkanavissamme.

Tämä raportti on laadittu valtionhallinnon yhteisen raportointikehyksen mukaisesti. Toteutamme vastuullisuusraportoinnin erillään kirjanpitoyksiköiden tilinpäätöksestä. Julkaisemme raportin vuosittain pdf-muodossa ja julkaisemme sisällöt tiivistetysti vero.fi:ssä. Verkkosivuilla on lisäksi vuoden tärkeimmät luvut.

Raportin sisällön koostamisessa olemme hyödyntäneet tietoja toiminta- ja taloussuunnitelmasta, tilinpäätöksestä, henkilöstökertomuksesta ja Green Office -raportista.

Julkaisemme vuotta 2024 koskevan raportin keväällä 2025.

Lisätietoja vastuullisuusraportista: viestinta@vero.fi

Sivu on viimeksi päivitetty 25.4.2024