Voit vastustaa vuoden 2020 tuloverotietojen sähköistä luovutusta tiedotusvälineille 

Verohallinto luovuttaa henkilöiden tuloverotuksen julkisia tietoja journalistisiin tarkoituksiin sähköisessä muodossa. Tuloverotiedot luovutetaan vain niistä henkilöistä, joiden verotettavat ansio- ja pääomatulot ovat vähintään 100 000 euroa. Verovuoden 2020 tiedot luovutetaan tiedotusvälineille 10.11.2021. 

Jos yhteenlasketut tulosi ovat alle 100 000 euroa, sinun ei tarvitse tehdä vastustamispyyntöä, koska tietosi eivät muutenkaan sisälly tiedotusvälineille sähköisesti luovutettavaan aineistoon. 

Milloin ja miten voin vastustaa tietojen luovuttamista? 

Verovuotta 2020 koskeva vastustamispyyntö kannattaa toimittaa Verohallinnolle viimeistään 1.10.2021 sen varmistamiseksi, että pyyntö ehditään käsitellä ennen tietojen luovuttamista medialle.

Voit tehdä vastustamispyynnön OmaVerossa tai paperilomakkeella.  

  • OmaVero (Kaikki toiminnot > Hakemukset > Vastustamisoikeutta koskeva pyyntö) 
  • Lomake (lomake on poistettu käytöstä, koska verovuotta 2020 koskeva vastustamisoikeus on päättynyt)

Millä perusteella voin vastustaa tietojeni luovuttamista? 

Voit vastustaa tietojesi luovuttamista henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella. Ilman tällaista perustetta emme voi hyväksyä vastustamispyyntöä.  

Peruste voi liittyä esimerkiksi terveyteesi, omaan tai läheistesi turvallisuuteen tai omassa ammatissasi tai työtehtävässäsi toimimiseen. Verohallinto arvioi perusteet aina tapauskohtaisesti.  

Sen sijaan perusteeksi ei riitä se, että suhtaudut kielteisesti tietojen luovuttamiseen tiedotusvälineille tai niiden julkaisemiseen yleensä. Myöskään pelkkä viittaus lainsäädäntöön ei ole riittävä peruste. 

Voivatko tiedotusvälineet saada verotustietoni, vaikka vastustamispyyntöni olisi hyväksytty?

Voit vastustaa vain tietojesi sähköistä luovuttamista tiedotusvälineille. Myös hyväksytyn vastustamispyynnön tehneiden asiakkaiden julkiset tuloverotustiedot ovat jatkossakin julkisia ja saatavissa verotoimistojen asiakaspäätteiltä ja puhelimitse. Myös tiedotusvälineet voivat saada verotustietosi tällä tavoin.

Hallinto-oikeuden huhtikuussa 2021 antamien päätösten mukaan tiedotusvälineillä on lisäksi oikeus saada vastustamispyynnön tehneiden henkilöiden nimet. 

Lisätietoa 

Et voi. Pyyntö pitää tehdä joka vuosi erikseen, koska tilanteesi voi vaihdella vuosittain. Tänä vuonna voit siten vastustaa tietojesi luovuttamista vain verovuoden 2020 osalta.

Vastustamisoikeus on henkilökohtainen oikeus. OmaVerossa vastustamispyyntö pitää tehdä henkilökohtaisesti tunnistautuneena. Paperilomake pitää allekirjoittaa henkilökohtaisesti.  

Huoltaja voi kuitenkin tehdä vastustamispyynnön alaikäisen huolettavan puolesta. Näissä tapauksissa pyyntö pitää tehdä paperilomakkeella. 

1.10. jälkeen tehtyä vastustamispyyntöä ei välttämättä ehditä käsitellä ennen verotuksen julkisten tietojen luovutusta tiedotusvälineille. Jos pyyntöä ei ehditä käsitellä, se raukeaa ja tiedot luovutetaan tiedotusvälineille.

Takarajalla on haluttu turvata asiakkaiden tasapuolinen kohtelu. Siinä on otettu huomioon riittävä aika mahdollisten lisäselvitysten pyytämiselle, postin kululle ja sen testaamiseen, että hyväksytyn pyynnön jälkeen tiedot jäävät pois medialle toimitettavasta aineistosta.

Tiedotusvälineille luovutetaan henkilöiden tuloverotuksen julkiset tiedot:

  • henkilön nimi, syntymävuosi ja maakunta
  • valtion verotuksessa verotettava ansiotulo ja pääomatulo
  • kunnallisverotuksessa verotettava tulo
  • tulovero
  • kunnallisvero
  • maksuunpantujen verojen ja maksujen yhteismäärä
  • ennakoiden yhteismäärä
  • jäännösvero tai veronpalautus eli veronkannossa maksettava tai palautettava määrä.