Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Uutta OmaVerossa marraskuussa

OmaVerossa voi 19.11. klo 18 alkaen antaa ilmoituksia, joita tällä hetkellä annetaan Verohallinnon asiointipalvelussa. Nykyinen kirjautumissivu ”Sähköiset ilmoitukset ja hakemukset” poistuu käytöstä.

Marraskuussa on tulossa parannuksia tapahtumahakuun ja saldotietojen katseluun. Myös asian käsittelytilanteen seuranta OmaVerossa laajenee uusiin hakemuksiin ja ilmoituksiin.

Lisäksi eIDAS-tunnistautumista käyttävät EU-maiden henkilö- ja yritysasiakkaat voivat tunnistautua OmaVeroon ja lähettää yhteydenottopyynnön.

Verotuksen maakohtaisen raportoinnin ilmoitukset voi antaa OmaVerossa 19.11. alkaen.

OmaVerossa pääsee hoitamaan aiempaa enemmän asioita

Erillinen kirjautumissivu Verohallinnon asiointipalveluun (ilmoitus.vero.fi) poistuu käytöstä. Toimintoihin pääsee 19.11. alkaen OmaVerossa. OmaVeroon tunnistaudutaan samalla tavalla kuin aiemminkin. Lisäksi käyttöön tulee EU-kansalaisten eIDAS-tunnistautuminen, joka on ollut käytössä Verohallinnon asiointipalvelussa. eIDAS-tunnistuksen avulla voi asioida rajoitetusti.

OmaVeron kautta voi

 • antaa tiettyjä vuosi-ilmoituksia
 • antaa kiinteistönvälittäjän tai arvopaperikauppiaan varainsiirtoveroilmoituksen
 • lähettää perukirjan tai tehdä muita perukirjaan liittyviä pyyntöjä asiakkaan puolesta
 • tehdä tietopyyntöjä yksittäisistä asiakirjoista
 • pyytää ennakollista keskustelua
 • hakea lähdeverokorttia osinko-, korko- tai rojaltitulolle (vain yhteisöasiakkaat)
 • hakea lähdeveron palautusta osinko-, korko- tai rojaltitulosta (henkilö- ja yhteisöasiakkaat).

Kirjautumisen jälkeen täytyy valita kohdasta Rajoitettu tietojen ilmoittaminen ja pyytäminen linkki Ilmoita tai pyydä tietoja rajoitetusti.

Linkistä pääsee antamaan ilmoituksia esimerkiksi tilanteissa, joissa yrityksen työntekijä lähettää asiakkaansa tietoja kertaluonteisesti. Tietojen lähettäminen ei vaadi Suomi.fi-valtuutta.

Tätä kautta ilmoitetut tiedot eivät yhdisty millään tavalla ilmoittajan henkilökohtaisiin veroasioihin. Jos esimerkiksi kiinteistönvälittäjänä lähetät varainsiirtoveroilmoituksen asiakkaasi puolesta tai juristina lähetät asiakkaasi perukirjan, nämä tiedot eivät näy sinulle OmaVerossa, kun hoidat omia henkilökohtaisia veroasioitasi.

Lisätietoa ja ohjeita on tulossa vero.fi:hin marraskuussa Tietoa OmaVerosta -sivulle sekä eri ilmoitusten ja hakemusten ohjesivuille.

Tapahtumahakuun on tulossa parannuksia

Tapahtumahaun hakuehtoja on paranneltu. Esimerkiksi jatkossa tapahtumahaun hakutulokseen on mahdollista liittää maksut, jotka on suoritettu hakua vastaavalla ajanjaksolla.

Kirjanpitäjät näkevät asiakkaiden saldotietojen yhteenvedot asiakasvalintalistan kautta

Tilitoimistoille ja kirjanpitäjille tulee OmaVeroon uusi näkymä, johon pääsee asiakasvalintalistalta eli sivulta, josta valitaan, kenen puolesta asioi. Uudella sivulla näkyvät asiakkaiden lisäksi

 • tiedot asiakkaiden avoimista saldoista
 • viimeisin yhteenveto, josta näkee verojen maksutilanteen
 • selvityspyynnöt, jotka odottavat vastausta
 • tieto myöhässä olevista veroilmoituksista.

Kirjanpitäjänä näet saldotiedot, kun olet saanut asiakkaaltasi Suomi.fi-valtuuden Veroasioiden hoito.

Uudessa näkymässä on tiedot kaikista asiakkaista, jos asiakkaita on 300 tai vähemmän. Jos asiakkaita on yli 300, näet tiedot niistä asiakkaista, jotka olet lisännyt omiin suosikkeihin.

Asian käsittelytilanteen etenemistä voi seurata OmaVerossa

Voit seurata OmaVerossa ilmoituksen tai hakemuksen käsittelyn etenemistä, jos lähetät jonkin seuraavista:

 • oikaisuvaatimus (muut oikaisuvaatimukset paitsi perintöverotus Suomessa)
 • tappioiden poikkeuslupahakemus
 • hakemus arvonlisäveron kirjallisesta ohjauksesta
 • varainsiirtoveron palautushakemus
 • hakemus oikeudesta autoveron palautukseen vamman perusteella
 • hakemus autoveron palauttamiseksi vamman perusteella.

Ennakkoratkaisuhakemuksen käsittelyn etenemistä on voinut seurata OmaVerossa jo aiemmin. Tulevaisuudessa käsittelytilanteen seuranta laajenee yhä useampiin ilmoituksiin.

OmaVerossa ilmoituksen tai hakemuksen käsittelytilana näkyy Vastaanotettu, Käsittelyssä, Odottaa lisäselvitystä tai Valmis.

EU-maiden eIDAS-tunnistuksen käyttäjät voivat lähettää yhteydenottopyynnön

EU-maiden kansalaiset ja yritykset voivat tunnistautua OmaVeroon eIDAS-tunnistuksen avulla eli oman maansa tunnistusvälineillä. eIDAS-tunnistuksen käyttäjä voi kuitenkin toistaiseksi asioida OmaVerossa rajoitetusti:

 • Ulkomaalainen henkilöasiakas voi täyttää yhteydenottopyynnön, jonka avulla hän saa asian sähköisesti vireille Suomen verohallinnossa.
 • Ulkomaalaiset henkilö- ja yritysasiakkaat voivat muutamissa hyvin rajallisissa tilanteissa antaa ilmoituksen tai tehdä hakemuksen OmaVerossa.

Tulevaisuudessa asiointimahdollisuuksia laajennetaan.

Lisätietoa ja ohjeita julkaistaan marraskuussa sivuilla Näin tunnistaudut ja Tietoa OmaVerosta.

Maakohtaisen raportoinnin ilmoitukset voi antaa jatkossa OmaVerossa

Lomake.fi sulkeutuu 29.2.2024, mutta maakohtaisen raportin ja ilmoituksen selvitysvelvollisesta voi antaa OmaVerossa jo 19.11. klo 18 alkaen. Ilmoitin.fi-palvelussa ilmoituksia voi antaa jatkossakin aikaisempaan tapaan.

Verotuksen maakohtainen raportointi koskee monikansallisia konserneja, joiden konsernituloslaskelman liikevaihto on vähintään 750 miljoonaa euroa.

Lisätietoja julkaistaan marraskuussa sivulla Verotuksen maakohtainen raportointi. Lisäksi vero.fi-sivustolla tullaan julkaisemaan täyttöohjeet OmaVerossa ilmoittamista varten. Nykyiset Lomake.fi-palvelua koskevat täyttöohjeet pysyvät saatavilla helmikuun 2024 loppuun asti.

Sivu on viimeksi päivitetty 8.11.2023