Pienhankinnat sekä tietyt menojäännökset voi vähentää aiempaa nopeammin

Yritykset sekä maa- ja metsätalouden harjoittajat voivat vähentää pienhankinnat sekä koneiden ja laitteiden pienet menojäännökset aiempaa nopeammin verovuodesta 2021 alkaen.

  • Irtaimen käyttöomaisuuden pienhankinnan yläraja nostetaan 1 200 euroon. Jos siis hankintahinta on enintään 1 200 euroa, sen saa jatkossa vähentää kerralla.
  • Elinkeinotulon sekä maatalouden verotuksessa saa poistaa enintään 1 200 euron menojäännöksen kerralla.
  • Elinkeinoverotuksessa pienhankintoja saa verovuonna vähentää yhteensä 3 600 euroa vuodessa.
  • Metsätalouden verotuksessa pienen hankinnan tai menojäännöksen saa vähentää kerralla, jos se on enintään 600 euroa.

Huomaa, että muutokset koskevat vuoden 2021 verotusta, ei siis vuodelta 2020 annettavia veroilmoituksia.