Eläkkeet ja etuudet ilmoitetaan tulorekisteriin vuodesta 2021 alkaen

Tulorekisteriin ilmoitetaan tiedot 1.1.2021 jälkeen maksetuista eläkkeistä ja etuuksista. Eläke- ja etuustuloja maksavat esimerkiksi eläkelaitokset, vakuutusyhtiöt, Kela, Valtiokonttori ja kunnat.

Tulorekisteriin ilmoitetaan muun muassa lakisääteiset vanhuuseläkkeet, osa-aikaeläkkeet, urheilijaeläkkeet, työttömyysetuudet, vuorottelukorvaukset, kotihoidontuen hoitorahat ja kuntien maksamat vauvarahat. Lue tarkemmin, mitkä etuustulot ilmoitetaan tulorekisteriin (tulorekisteri.fi).

Etuustietoilmoituksen voi antaa vain etuuden maksaja. Yhdessä etuustietoilmoituksessa ilmoitetaan yhden etuuden saajan tiedot samalta maksukerralta.

Tiedot ilmoitetaan etuustietoilmoituksella sähköisesti viimeistään viidentenä päivänä etuuden tai eläkkeen maksupäivästä.

Vuosi 2021 on etuustietojen ilmoittamisessa siirtymäaikaa, jolloin myöhästymismaksua määrätään vain poikkeuksellisissa tilanteissa.

Tulorekisteri korvaa etuuksia ja eläkkeitä koskevia Verohallinnon vuosi-ilmoituksia

Eläke- ja etuustietoja, jotka jatkossa ilmoitetaan tulorekisteriin, ei enää ilmoiteta Verohallinnolle vuosi-ilmoituksella. Tulorekisteriin ilmoitettavat tiedot korvaavat osan vuosi-ilmoituksista kokonaan ja osan vuosi-ilmoituksista osittain. Koska myös eläkkeistä ja etuuksista toimitetut ennakonpidätykset ja perityt lähdeverot ilmoitetaan tulorekisteriin, niitä ei ilmoiteta enää oma-aloitteisten verojen veroilmoituksella Verohallintoon.

Eläkkeet ja etuudet sekä niistä tehdyt ennakonpidätykset ja perityt lähdeverot vuodelta 2020 ilmoitetaan Verohallinnolle viimeisen kerran tammikuussa 2021.

Muut vuosi-ilmoitukset, kuten vuosi-ilmoitukset esimerkiksi osingoista ja koroista, annetaan edelleen Verohallinnolle.

Ilmoitukset, jotka tulorekisteriin annettava etuustietoilmoitus korvaa kokonaan

 • vuosi-ilmoitus, takautuvien eläkkeiden erittely (VSTAKELE)
 • vuosi-ilmoitus työttömien korvauspäivistä (VSKORVPV)
 • eläkkeen ja etuuden maksajan yhteyshenkilön vuosi-ilmoitus (VSELVYHT)
 • perintö- ja lahjaverolain vakuutustiedot (E)

Ilmoitukset, jotka tulorekisteriin annettava etuustietoilmoitus korvaa osittain

 • veroilmoitus oma-aloitteisista veroista
  • tulorekisteriin ilmoitettavista eläkkeistä ja etuuksista tehdyt ennakonpidätykset ja lähdeverot ilmoitetaan myös tulorekisteriin
  • ennakonpidätykset ja lähdeverot muista kuin tulorekisteriin ilmoitettavista suorituksista ilmoitetaan edelleen Verohallintoon
 • rajoitetusti verovelvolliselle maksetut suoritukset (VSRAERIE, 7809)
  • seuraavat tiedot pitää edelleen ilmoittaa Verohallintoon:
  • C2 - C8 suorituslajit (korot)
  • D1 Muu suoritus (esim. stipendi)
  • D2 Pitkäaikaissäästämissopimusvarallisuuden kerryttämä muu tuotto
  • E1 - E8 suorituslajit (osingot ja osuuskunnan ylijäämät)
  • P4, P5, P6 ja P7 suorituslajit (pitkäaikaissäästämissopimukseen perustuvat suoritukset)
 • vuosi-ilmoitus eläkkeistä ja etuuksista (VSELERIE, 7803)
  • seuraavat tiedot pitää edelleen ilmoittaa Verohallintoon:
  • F Pitkäaikaissäästämissopimukseen perustuva ansiotulona verotettava suoritus
  • M Veronalainen lakkoavustus 
  • Q1 Pitkäaikaissäästämissopimukseen perustuva pääomatuloa oleva vuosittain maksettava suoritus 
  • Q2 Säästäjän tai muun säästövaroihin oikeutetun kuoleman johdosta maksetut pitkäaikaissäästämissopimuksen säästövarat
  • V3 Pitkäaikaissäästämissopimukseen perustuva suoritus, joka verotetaan pääomatulona 20 prosentilla korotettuna
  • V4 Pitkäaikaissäästämissopimukseen perustuva suoritus, joka verotetaan pääomatulona 50 prosentilla korotettuna
  • Z Lakisääteisen eläkevakuutusmaksun palautus 
  • luonnollisten henkilöiden maksamat eläkkeet 

Lisätietoja Verohallintoon vuodelta 2021 ilmoitettavista tiedoista.