Arvonlisäveron erityisjärjestelmä laajenee

Arvonlisäveron erityisjärjestelmä eli Mini One Stop Shop laajenee One Stop Shop -järjestelmäksi. One Stop Shop -järjestelmä otetaan käyttöön 1.7.2021. 

Nykyinen arvonlisäveron erityisjärjestelmä kattaa pelkästään tele-, lähetys- ja sähköisten palvelujen myynnin kuluttajille EU:ssa, mutta uusi arvonlisäveron erityisjärjestelmä tulee kattamaan muun muassa kaikki kuluttajille EU:ssa myydyt palvelut sekä EU:n sisäisen tavaroiden etämyynnin.

Arvonlisäveron erityisjärjestelmä käsittää jatkossa 3 erillistä erityisjärjestelmää

Arvonlisäveron erityisjärjestelmä laajenee kolmeksi erilliseksi erityisjärjestelmäksi: unionin järjestelmä, muu kuin unionin järjestelmä sekä tuontijärjestelmä.

1. Unionin järjestelmä kattaa jatkossa kaikki kuluttajille EU:ssa myydyt palvelut sekä EU:n sisäisen tavaroiden etämyynnin.

Unionin järjestelmä kattaa myös sekä EU-maan että EU:n sisäisen tavaroiden myynnin kuluttajille sähköisen markkinapaikan kautta. Markkinapaikka voi olla esimerkiksi sähköinen rajapinta, portaali tai alusta. 

2. Muu kuin unionin järjestelmä kattaa jatkossa kaikki kuluttajille EU:ssa myydyt palvelut.

3. Uusi tuontijärjestelmä kattaa EU:n ulkopuolelta tuotujen tavaroiden etämyynnin, kun tavaralähetyksen arvo on enintään 150 euroa. Myös tuontijärjestelmässä tavaroiden etämyynti kuluttajille voi tapahtua sähköisen markkinapaikan kautta. Tietyissä tilanteissa myyjän on nimettävä välittäjä, joka antaa veroilmoitukset ja maksaa verot myyjän nimissä ja puolesta.

Vähäarvoisen tuonnin verovapaus poistuu. Vähäarvoisena tuontina pidetään sellaisia lähetyksiä, joiden sisältämien tavaroiden arvo on yhteensä enintään 22 euroa.

Rekisteröityminen erityisjärjestelmään on vapaaehtoista

Rekisteröityminen erityisjärjestelmään on vapaaehtoista. Rekisteröintihakemuksen voi tehdä OmaVerossa.Hakemuksen One Stop Shop -järjestelmään voi tehdä ennakkoon 3 kuukautta ennen järjestelmän käyttöönottoa eli 1.4.2021 alkaen. Rekisteröinti alkaa kuitenkin vasta siitä päivästä, kun järjestelmä otetaan käyttöön.

Jos myyjä ei rekisteröidy arvonlisäveron erityisjärjestelmään, hänen pitää rekisteröityä arvonlisäverovelvolliseksi niihin maihin, joissa kuluttajat ovat ostaneet erityisjärjestelmän piiriin kuuluvia palveluita tai tavaroita. Maahantuotavat tavarat on aina tulliselvitettävä. Kun tuontijärjestelmää ei käytetä, Tulli kantaa maahantuonnin arvonlisäveron tullauksen yhteydessä.

Miten ja milloin ilmoitus pitää antaa?

Suomessa erityisjärjestelmään rekisteröityneen myyjän pitää ilmoittaa ja maksaa erityisjärjestelmän piiriin kuuluvat verot OmaVerossa.

Unionin ja muun kuin unionin järjestelmän verokausi on neljännesvuosi. Tuontijärjestelmän verokausi on kalenterikuukausi. Ilmoitus on annettava ja vero maksettava viimeistään verokautta seuraavan kuukauden loppuun mennessä.

Miten ilmoitusta korjataan?

Arvonlisäveron erityisjärjestelmän ilmoituksen korjaaminen muuttuu. Jatkossa myyjä ilmoittaa aikaisemmalta verokaudelta korjattavat tiedot myöhemmän verokauden veroilmoituksella. Korvaavaa ilmoitusta ei enää voi antaa.

Muutos vaikuttaa myös veron määrään, joka tulee veroilmoituksen perusteella maksettavaksi: aikaisempien tietojen korjaaminen voi joko lisätä tai vähentää maksettavan veron määrää.

Lisää aiheesta: