Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Verohallinnon vastuullisuusraportti vuodelta 2023 on julkaistu

Uutinen, 2.7.2024

Vastuullisuusraportti vuodelta 2023 on Verohallinnon kolmas vuosittainen vastuullisuusraportti, jonka perustana ovat YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ja valtionhallinnon yhteinen raportointiohjeisto. Raportti julkaistiin huhtikuussa 2024.

Verohallinnon tärkein tehtävä on kerätä verotulot yhteiskunnan käyttöön. Tämän tärkeimmän vastuullisuusteon eli verotulojen varmistamisen lisäksi muut strategiset tavoitteet ovat oikeudenmukaisesti toteutettu verotus ja positiivinen asiakaskokemus. Autamme veronmaksajia toimimaan vastuullisesti ja oikein.

Vastuullisuusraportti tekee työn tuloksia näkyväksi. Myönteiset vaikutukset eli vastuullisuuden kädenjälki raportissa kattaa myös yhteistyön asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa.

Raportoinnin kehyksenä YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Vastuullisuusraportissa kuvataan, miten organisaatio edistää omassa toiminnassaan Yhdistyneiden kansakuntien (YK) kestävän kehityksen tavoitteen saavuttamista.

Verohallinnolle olennaisimmiksi tunnistettujen YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamista tarkastellaan raportissa organisaation strategisten tavoitteiden kautta. Raportin neljäs tarkastelukulma on lisäksi yhteistyö asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa.

Vastuullisuuden kädenjäljellä tarkoitetaan toiminnan myönteisiä vaikutuksia. Pyrimme vastaavasti pienentämään jalanjälkeämme, erityisesti kielteisiä ympäristövaikutuksia.

Raportin päälukuja havainnollistavat arjen kehitystyötä kuvaavat tapauskuvaukset eli caset. Raporttia on elävöitetty myös nostoilla tutkimustemme tuloksista 2023. Raportti koostuu pdf-muotoisesta dokumentista ja verkkosivuista. Raportti on julkaistu suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Tutustu vastuullisuusraporttiimme vuodelta 2023: Verohallinnon vuosi 2023 - vero.fi.

Sivu on viimeksi päivitetty 2.7.2024