Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Verotuksen maakohtainen raportointi mahdollista OmaVerossa

Uutinen, 20.11.2023

Verotuksen maakohtainen raportointi koskee monikansallisia konserneja, joiden konsernituloslaskelman liikevaihto on vähintään 750 miljoonaa euroa. Verotuksen maakohtainen raportointi jakautuu kahteen eri ilmoitukseen, jotka ovat ilmoitus selvitysvelvollisesta ja verotuksen maakohtainen raportti.

Raportin ja ilmoituksen on voinut lähettää sähköisesti Lomake.fi-palvelussa, mutta Lomake.fi-palvelun käyttö päättyy 29.2.2024. Maakohtaisen raportin ja ilmoituksen selvitysvelvollisesta voi jo marraskuusta 2023 lähtien antaa OmaVerossa. Helmikuun loppuun asti on mahdollista käyttää joko Lomake.fi-palvelua tai OmaVeroa, mutta suosittelemme siirtymään OmaVeroon mahdollisimman pian. Ilmoitin.fi-palvelun kautta ilmoituksen ja raportin voi jatkossakin antaa entiseen tapaan.

Maakohtaiseen raportointiin liittyen OmaVerossa voi myös lähettää hakemuksen ilmoituksen antamisajan pidentämiseksi. Tällä hakemuksella voi hakea lisäaikaa selvitysvelvollista koskevan ilmoituksen antamiseen, jos ilmoitusta ei voida antaa ennen kuin raportoitava tilikausi päättyy.

Huomaa, että samalla kun Lomake.fi-palvelu sulkeutuu, myös Tallennetut lomakkeet -palvelu poistuu käytöstä 29.2.2024. Jos haluat säilyttää Lomake.fi:ssä aiemmin lähettämäsi ilmoitukset, tallenna ne omalle tietokoneellesi ennen kuin palvelun käyttö päättyy.

Olemme julkaisseet uudet täyttöohjeet OmaVerossa ilmoittamista varten:

Lisäksi maakohtaisen raportoinnin ohjeisiin on lisätty ohje csv-tiedostojen muodostamisesta.

Lisätietoa

Sivu on viimeksi päivitetty 20.11.2023