Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Sähköalan ja fossiilisten polttoaineiden alan väliaikaisia voittoveroja koskevat ilmoitukset annetaan vuonna 2024

Uutinen, 20.4.2023

Sähköalaa ja fossiilisten polttoaineiden alaa koskevat voittoverot ovat kaksi itsenäistä ja väliaikaista veroa. Näitä koskeva laki (363/2023) tuli voimaan 24.3.2023 ja sitä sovelletaan verovuodelta 2023 toimitettavassa verotuksessa. Jos yrityksellä ei pääty tilikautta kalenterivuoden 2023 aikana, sovelletaan lakia verovuodelta 2024 toimitettavassa verotuksessa.

Sähköalan ja fossiilisten polttoaineiden alan voittoverot ilmoitetaan omalla ilmoituksellaan vuonna 2024, vaikka yrityksen tilikausi olisi päättynyt milloin tahansa vuoden 2023 aikana. Kyseessä ei siis ole tuloveroilmoituksella ilmoitettava vero.

Sähköalan voittoveroa on velvollinen suorittamaan sähkömarkkinoilla toimiva sähköntuotantoa tai sähköntoimitusta harjoittava yritys, jonka sähköliiketoimintojen yhteinen liikevaihto on vähintään 500 000 euroa. Fossiilisten polttoaineiden alan voittoveroa on velvollinen suorittamaan yritys, jonka liikevaihdosta yli 75 prosenttia muodostuu raakaöljyn tai maakaasun tuotannosta, jalostettujen öljytuotteiden valmistuksesta raakaöljystä tai kivihiilituotteiden valmistuksesta. Yrityksellä tarkoitetaan sekä sähköalan että fossiilisten polttoaineiden alan voittoverotuksessa yhteisöä, elinkeinoyhtymää tai sellaista luonnollista henkilöä, joka harjoittaa liike- ja ammattitoimintaa.

Verohallinto kertoo voittoveroja koskevista menettelyistä lisää, kun nämä tarkentuvat. Voittoveroja koskien tullaan julkaisemaan myös syventävä ohje.

Tarvittaessa sähköalan ja fossiilisten polttoaineiden alan voittoveroista voi hakea ennakkoratkaisua Verohallinnolta.

Lue lisää:

Sivu on viimeksi päivitetty 20.4.2023