Voit nyt vastustaa vuoden 2020 verotustietojesi sähköistä luovutusta tiedotusvälineille - tiedot silti saatavissa verotoimistosta

Uutinen, 1.6.2021

Kaikkien verotustiedot ovat julkisia ja saatavissa verotoimistosta. Tiedotusvälineillä on lisäksi oikeus saada tietojensa luovuttamista vastustaneiden nimet.

Verohallinto luovuttaa vuosittain henkilöiden tuloverotuksen julkisia tietoja tiedotusvälineille sähköisessä muodossa. Tiedotusvälineet voivat tilata julkiset tiedot niistä henkilöistä, jotka ovat saaneet yhteensä vähintään 100 000 euroa valtionverotuksessa verotettavaa ansiotuloa ja pääomatuloa.  Verovuoden 2020 tiedot luovutetaan tiedotusvälineille marraskuussa 2021.

Asiakkaalla on yleisen tietosuoja-asetuksen nojalla mahdollisuus vastustaa henkilötietojensa luovuttamista tähän tarkoitukseen. Tietojen luovuttamista voi vastustaa henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseen liittyvällä perusteella.

Jos yhteenlasketut tulosi jäävät alle 100 000 euron, vastustaminen ei ole tarpeen, koska tietosi eivät muutenkaan sisälly tiedotusvälineille sähköisesti luovutettavaan aineistoon.

Tietosi ovat jatkossakin julkisia

Myös hyväksytyn vastustamispyynnön tehneiden asiakkaiden julkiset tuloverotustiedot ovat jatkossakin julkisia ja saatavissa verotoimistojen asiakaspäätteiltä ja puhelimitse. Myös tiedotusvälineet voivat saada verotustietosi tällä tavoin, vaikka olisit käyttänyt vastustamisoikeuttasi.

Hallinto-oikeuden huhtikuussa 2021 antamien päätösten mukaan tiedotusvälineillä on lisäksi oikeus saada vastustamispyynnön tehneiden henkilöiden nimet. Oikeuden päätös koskee myös aiempia vuosia. Näin ollen tiedotusvälineet voivat pyytää myös niiden henkilöiden nimet, jotka ovat tehneet vuotta 2018 tai 2019 koskevan vastustamispyynnön.

Tee pyyntö OmaVerossa

Voit tehdä vastustamispyynnön OmaVerossa tai tarvittaessa paperilomakkeella. Toimita vastustamispyyntösi 1.6.2021 - 1.10.2021 välisenä aikana.

Lue tarkemmat ohjeet: Voit vastustaa vuoden 2020 tuloverotietojen sähköistä luovutusta tiedotusvälineille