Ulkomaisen yrityksen edustaja voi asioida sähköisesti Finnish Authenticator -sovelluksen ja Suomi.fi-valtuuden avulla

Uutinen, 22.2.2021

Finnish Authenticator -sovellus ja ulkomaalaisen henkilön UID-tunniste korvaavat Katso-tunnistuksen. Katso-tunnistusta ja Katso-valtuuksia ei voi käyttää enää 1.5.2021 alkaen.

Ulkomaisen yrityksen edustaja voi hoitaa yrityksen veroasiat sähköisesti OmaVerossa, Lomake.fi:ssä ja Palkka.fi:ssä, kun hänellä on suomalainen tunnistusväline tai ulkomaalaisen tunnistusväline Finnish Authenticator sekä Suomi.fi-valtuus.

Ulkomaisen yrityksen edustaja voi myös valtuuttaa esimerkiksi suomalaisen tilitoimiston hoitamaan yrityksen veroasiat sähköisesti.

Ulkomaalaisen tunnistetta ja Suomi.fi-valtuutta pitää hakea erikseen

Jos ulkomaalaisen yrityksen edustajalla ei ole suomalaista tunnistusvälinettä, hänen täytyy ensin rekisteröidä itselleen ulkomaalaisen henkilön tunniste ja ottaa käyttöön Finnish Authenticator -mobiilisovellus.

Jos ulkomaalaisen yrityksen edustajalla ei ole suomalaista henkilötunnusta ja suomalaista tunnistusvälinettä, hän tarvitsee ulkomaalaisen henkilön tunnisteen, jotta hän voi tehdä valtuushakemuksen Suomi.fi-verkkopalvelussa. Finnish Authenticator -mobiilisovelluksen avulla ulkomaalainen tunnistautuu OmaVeroon, Lomake.fi:hin ja Palkka.fi:hin.

Sähköistä asiointia varten ulkomaalaisen yrityksen edustaja tarvitsee lisäksi Suomi.fi-valtuuden. Käytännössä yrityksen edustaja tekee valtuushakemuksen Suomi.fi-verkkopalvelussa, tulostaa hakemuksen ja lähettää sen tarvittavien liitteiden kanssa postitse käsittelyyn.

Valtuushakemuksella haetaan ensin yrityksen edustajalle valtuutusoikeutta tarvittaville valtuuksille. Kun valtuutusoikeus on rekisteröity, yrityksen edustaja voi tunnistautua Finnish Authenticator -sovelluksella Suomi.fi:n valtuudet-palveluun ja antaa siellä asiointivaltuuden esimerkiksi itselleen tai tilitoimistolle. Tämän jälkeen asiointivaltuuden saanut voi kirjautua OmaVeroon, Lomake.fi:hin tai Palkka.fi:hin.

Kun sähköiseen asiointipalveluun kirjautuu sisään, Finnish Authenticator näkyy yhtenä vaihtoehtoisena tunnistustapana muiden Suomi.fi-tunnistusvälineiden joukossa.

Ulkomaalainen yksityishenkilö ei voi toistaiseksi hoitaa veroasioitaan sähköisesti itse eikä valtuuttaa toista henkilöä tai yritystä hoitamaan niitä sähköisesti puolestaan.

Tarkempia ohjeita ja lisätietoa