Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijausviesteistä

Siirtohinnoitteluoikaisusäännös muuttuu 1.1.2022

Uutinen, 9.12.2021

Eduskunta on hyväksynyt siirtohinnoitteluoikaisusäännöksen muutoksen eli verotusmenettelystä annetun lain (VML) 31 §:n 7.12.2021. Lakimuutos tulee voimaan 1.1.2022 ja sitä sovelletaan verovuosiin, jotka alkavat 1.1.2022 tai sen jälkeen.

Siirtohinnoittelulla tarkoitetaan samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden välisten liiketoimien eli etuyhteysliiketoimien hinnoittelua. Etuyhteysliiketoimissa on noudatettava markkinaehtoperiaatetta ja siten käytettävä vastaavia hinnoittelu- ja muita ehtoja kuin sellaisissa liiketoimissa, jotka tehtäisiin samanlaisissa olosuhteissa riippumattomien yritysten välillä. Lue lisää siirtohinnoittelusta.

Siirtohinnoittelun ja sen oikaisun on muutoksen jälkeenkin perustuttava markkinaehtoperiaatteelle. Muutettu säännös sisältää uuden 2 momentin etuyhteysliiketoimen määrittämisestä ja uuden 3 momentin etuyhteysliiketoimen sivuuttamisesta. Muilta osin säännöksen sanamuotoon ei tule muutoksia.

Muutoksen jälkeen VML 31 §:n soveltamisala on nykyistä laajempi ja vastaa Suomen verosopimuksiin sisältyvän siirtohinnoittelua koskevan määräyksen sisältöä. Lisäksi 1.1.2022 alkaen säännöstä sovelletaan OECD:n siirtohinnoitteluohjeiden koko laajuudessa.

Lakimuutoksen seurauksena Verohallinto päivittää syventävää ohjetta Siirtohinnoittelun dokumentointi kevään 2022 aikana.

Verohallinnon siirtohinnoitteluasiantuntijat neuvovat siirtohinnoitteluun ja markkinaehtoperiaatteeseen liittyvissä kysymyksissä. Tavoitat heidät osoitteesta siirtohinnoittelu(a)vero.fi.

Sivu on viimeksi päivitetty 9.12.2021