Säilyttäjärekisterin voimassaolo on alkanut

Uutinen, 11.1.2021

Säilyttäjärekisteri tuli voimaan 1.1.2021. Rekisteri on julkinen. Säilyttäjärekisteriin voi hakea arvopapereiden säilytystoimintaa harjoittava yritys. Säilyttäjiä voivat olla esimerkiksi luottolaitokset, sijoituspalveluyritykset ja arvopaperikeskukset.

Säilyttäjärekisteri on osa lähdeverolain muutosta, joka muuttaa hallintarekisteröityjen osakkeiden perusteella maksettujen osinkojen verotusmenettelyä 1.1.2021 alkaen. Rekisteriin on voinut hakeutua jo heinäkuusta 2020 alkaen ja sinne on merkitty syksyn aikana useita toimijoita. Uusia hakemuksia saapuu koko ajan ja rekisterin tietoja päivitetään sitä mukaan kuin uusia säilyttäjiä merkitään rekisteriin.

Katso rekisteröityneet säilyttäjät Vero.fi:n rekisteristä: Säilyttäjärekisteri - vero.fi

Lisätietoja: