Osakeyhtiö − muista nämä asiat, kun olet antamassa veroilmoitusta

Uutinen, 21.4.2021

Suurella osalla osakeyhtiöistä veroilmoituksen määräaika lähestyy. Joulukuussa tilikautensa päättäneiden osakeyhtiöiden on normaalisti annettava veroilmoituksensa viimeistään 30.4. Verohallinto on koronatilanteen takia myöntänyt yhteisöille kuukauden lisäajan veroilmoituksen antamiseen. Uusi määräpäivä on 31.5. Lue lisää yhteisöjen veroilmoituksille myönnetystä lisäajasta.

Uusi veroilmoituksen määräpäivä näkyy OmaVerossa. Verohallinto toivoo, että yhteisöt antaisivat veroilmoituksensa normaalissa määräajassa, jos se on mahdollista.

Milloin yhtiön on annettava veroilmoitus?

Yhtiön on annettava veroilmoitus, jos yhtiöllä on verovuonna ollut veronalaista tuloa, varoja, velkoja tai muita verotukseen vaikuttavia tietoja. Veroilmoitus on annettava oma-aloitteisesti ja viimeistään määräpäivänä ilman, että Verohallinto sitä erikseen pyytää. Veroilmoitus täytyy antaa myös silloin, jos osakeyhtiöllä ei esimerkiksi aloittamisvuonna ole ollut varsinaista toimintaa tai se on asetettu verovuonna konkurssiin.

Jos veroilmoitus tai sen tietoja annetaan myöhässä, seurauksena voi olla myöhästymismaksu tai veronkorotus. Voit tarvittaessa hakea veroilmoitukselle lisäaikaa viimeistään veroilmoituksen määräpäivänä.

Anna veroilmoitus ja sen liitteet sähköisesti

Veroilmoitus ja sen liitteet on annettava sähköisesti. Ilmoituksen voi antaa joko OmaVerossa, tiedostona Ilmoitin.fi:ssä tai ohjelmistorajapinnan kautta. Lähetä sähköisesti myös kaikki veroilmoituksen liitelomakkeet ja liitetiedostot, kuten tilinpäätös.

Verohallinto välittää automaattisesti kaupparekisteriin kaikki ne tilinpäätöstiedot, jotka olet antanut sähköisessä asiointipalvelussa ja nimennyt tilinpäätöstietojen liitetyypeillä. Voit lähettää tilinpäätöstiedot sähköisesti myös veroilmoituksen antamisen jälkeen. Veroilmoituksen antamisen yhteydessä tilinpäätös on mahdollista lähettää myös vain Verohallinnon käyttöön.

Ilmoita tiedot lisäosingonjaosta ensisijaisesti OmaVerossa. Lisäosingonjako ilmoitetaan veroilmoituksen 6B toiminnoissa kohdassa Tilinpäätöstiedot ja osingonjako.

Milloin osakeyhtiön verotus päättyy

Jokaisella verovelvollisella on oma verotuksen päättymispäivä, joka on merkitty verotuspäätökseen. Osakeyhtiön verotus päättyy kuitenkin viimeistään 10 kuukauden kuluttua tilikauden viimeisen kalenterikuukauden päättymisestä. Verohallinto on koronatilanteen takia myöntänyt joulukuussa 2020 tilikautensa päättäneille yhteisöille kuukauden lisäajan veroilmoituksen antamiseen.

Mahdollisen jäännösveron eräpäivä on verotuksen päättymiskuukautta seuraavan toisen kuukauden 3. päivä. Jäännösveroa ei voi maksaa ennen verotuksen päättymistä, koska maksua ei voida kohdentaa oikein.  

Jos tilintarkastuskertomus ja yhtiökokouksen pöytäkirja eivät ole vielä käytettävissä, kun veroilmoitus pitää antaa

Jos tilintarkastuskertomus ja yhtiökokouksen pöytäkirja eivät ole vielä käytettävissä, anna veroilmoituksen liitteenä tilinpäätös. Täydennä veroilmoitusta myöhemmin tilintarkastuskertomuksella ja yhtiökokouksen tiedoilla.

Jos tilinpäätöstä ei ole vahvistettu, tilinpäätöksen voi lähettää vain Verohallinnon käyttöön valitsemalla liitetyypiksi "Tilinpäätös vain Verolle". Jos liitetyyppi on "Tilinpaatos", tiedot välitetään myös Kaupparekisteriin.

Muista ilmoittaa osakepääoman muutokset tilikauden päättymisen jälkeen

Ilmoita veroilmoituksessa sellaiset osakepääoman muutokset, jotka ovat tapahtuneet tilikauden päättymisen jälkeen. Näitä tietoja ovat esimerkiksi tiedot, jotka koskevat osakeyhtiön tekemää osakeantia, osakepääoman muutosta ja osakkeiden lukumäärää.

Huomaathan, että veroilmoituksen kohdassa "Yhtiön hallussa olevien osakkeiden lukumäärä tilikauden päättyessä" ilmoitetaan vain niiden osakkeiden lukumäärä, jotka olivat yhtiön hallussa tilikauden 2020 päättyessä. Ethän siis ilmoita kohdassa yhtiön koko osakekannan mukaista osakemäärä, koska muuten osakkeiden matemaattinen arvo voi muodostua virheelliseksi.

Huomioi muutos yhteisöjen tulolähdejaossa

Yhteisöjen tulolähdejako muuttui 1.1.2020 ja tämä vaikuttaa verovuoden 2020 verotukseen. Lue lisää tulolähdejaon muutoksesta.

Katso video:

Lue lisää: