Vuoden 2021 luontoisetuarvot on määrätty

Uutinen, 26.11.2020

Työnantajalta saatu luontoisetu verotetaan palkkatulona. Verohallinto antaa vuosittain päätöksen luontoisetujen arvoista. Verohallinnon päätös vuodelta 2021 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista

Päätöksessä asuntoetua koskeva postinumeroalue 00380 on siirretty yhtä aluetta korkeammalle eli alueesta Helsinki 4 alueeseen Helsinki 3 Tilastokeskuksen aluejaottelun muutokseen perustuen.

Päätöksessä on otettu huomioon ravintoedun normaalin käytön osittainen estyminen lounasravintoloissa paikan päällä työntekijöiden joutuessa työskentelemään koronapandemian takia kotona. Määräykset ovat vastaavat kuin ajalle 24.3.-31.12.2020 annetut määräykset eli ne mahdollistavat aterian kuljettamisesta aiheutuneiden kustannusten maksamisen ruokailulipukkeella ja muuta vastaavaa maksutapaa käyttäen ja saldoon perustuvalla kohdennetulla maksuvälineellä. Työnantajan ateriasta ja kuljetuskustannuksista maksama euromäärä yhteensä ei saa ylittää ravintoedun ylärajaa 10,90 euroa. Muussa tapauksessa ruokailulipuke tai työnantajan lataama euromäärä arvostetaan nimellisarvoonsa.

Myös hallituksen esitykseen 142/2020 vp sisältyvät tuloverolain autoetua koskevat muutokset on otettu huomioon päätöksessä. Päätöksessä ei ole siten enää määräystä sähköauton latausedun raha-arvosta. Lisäksi päätöksessä on annettu uusi polkupyöräetua koskeva määräys.