Verohallinnon viestintä on valittu vuoden viestintäteoksi

Uutinen, 23.10.2020

ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry on myöntänyt Verohallinnolle merkittävän tunnustuksen: Verohallinnon viestintä on Vuoden viestintäteko 2020. Palkinto myönnettiin tänään Procom-päivän seminaarissa.

Verohallinnossa viestinnän ammattilaiset tekevät viestinnälliset ratkaisut. Monimutkaisia hyväksyttämisprosesseja vältetään ja niistä pyritään tietoisesti eroon. Muutos on osa isompaa toimintakulttuurin muutosta, ja sitä työstetään todeksi joka päivä.

Palkintoraadin mukaan Verohallinto on uudistanut kansalaisten käsitystä verotukseen liittyvistä asioista perusteellisesti. Se viestii nykyisin ymmärrettävästi, omaperäisesti ja hauskasti hyvin tylsiksi aiemmin koetuista aiheista.

Palkintoa vastaanottamassa ollut viestintäjohtaja Kati Kalliomäki kertoo, että viestintää tehdään aina asiakaslähtöisesti, ei organisaatiolähtöisesti.

– Tämä on hieno tunnustus kaikelle Verohallinnon viestinnälle. Hyvä työyhteisöviestintä ja toimivat palvelut asiakkaillemme luovat pohjan. Vero.fin tavoitteena ovat selkeät ja ymmärrettävät sisällöt kaikilla käyttämillämme kielillä. Kun tämä perusta on kunnossa, voimme olla luovia ja rohkeita somessa.

Vaikutusta koko julkisen sektorin viestintään

Palkintoraadin perusteissa todetaan: "Verohallinto on onnistunut muuttamaan viestinnällisin keinoin kansalaisten mielikuvaa valtion viraston toimialasta. Viestintäkulttuurin muutosta ei voi tehdä ilman ylimmän johdon luottamusta ja tukea. Verohallinnon viestintätiimi on saanut vapauden käyttää kekseliäisyyttään. Muut valtion organisaatiot ovat joutuneet miettimään viestintäänsä lähestyttävämpään suuntaan."

– Nykyaikainen viestintäympäristö on nopeatempoinen, monikanavainen ja vuorovaikutteinen, ja se vaatii organisaatioilta kykyä muuttua. Suurimmat muutosaskeleet otetaan asenteissa, ajattelutavoissa ja toimintakulttuurissa, Kalliomäki sanoo.

– Tämä palkinto muistuttaa kaikkia julkisella sektorilla työskenteleviä siitä, että viestintä on väline, jolla tehdään merkittäviä muutoksia. Verohallinnon viestintä on kyennyt mukautumaan ajan hermolla, ja kiitos siitä kuuluu kaikille tekijöille.