Valmisteverotuksen palveluissa otetaan käyttöön Suomi.fi-tunnistus ja -valtuudet

Uutinen, 26.10.2020

Valmisteveroilmoituspalvelussa on otettu käyttöön Suomi.fi-tunnistus ja Suomi.fi-valtuudet.

Marraskuun lopusta lähtien Suomi.fi-tunnistautuminen toimii myös

  • Valmisteverotuksen tuensaajarekisterissä (VATU)
  • EMCS-palvelussa (Valmisteveronalaisten tuotteiden verottomien siirtojen ilmoituspalvelu)

Yritys voi toistaiseksi asioida näissä palveluissa myös Katso-rooleilla.  Suomi.fi-tunnistus ja -valtuudet kannattaa ottaa käyttöön mahdollisimman pian, koska Katso-palvelu poistuu käytöstä 31.12.2020. 

Tämän jälkeen käytössä on ainoastaan Suomi.fi-tunnistus. Se tarkoittaa sitä, että yrityksen puolesta asioiva kirjautuu valmisteverotuksen palveluihin joko pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla. Toisen puolesta voi asioida Suomi.fi-valtuuksilla tai tietyillä toimielinrooleilla ilman valtuuttamista. Tällaisia ovat esimerkiksi yrityksen toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja.

Voit jatkossa asioida toisen puolesta valmisteverotuksen palveluissa Suomi.fi-valtuuksilla

Valmisteverotuksen palveluissa toisen puolesta asiointia varten Suomi.fi:ssä on kaksi valtuutta: Valmisteveroasioiden hoito ja Valmisteveronalaisten tuotteiden verottomien siirtojen järjestelmässä toimiminen (EMCS).

1) Valmisteveroasioiden hoito 

Tällä valtuutettu voi valtuuttajan puolesta OmaVerossa:

  • antaa valmisteveroilmoituksia
  • hakea veronpalautusta
  • asettaa yksittäistä kuljetusta koskevan valmisteverovakuuden ja maksamalla vakuuden saada voimaan väliaikaisen rekisteröinnin EMCS-järjestelmässä tapahtuvia siirtoja varten
  • selailla aikaisempia verotus- tai palautuspäätöksiä
  • hoitaa valmisteverotuksen tuensaajarekisteriin liittyviä asioita
  • hakea valmisteverotuksen lupia ja rekisteröityä

Valmisteveroilmoituspalvelussa Valmisteveroasioiden hoito -valtuudella voi hoitaa lähes kaikkia samoja asioita kuin OmaVerossakin. Et voi kuitenkaan hakea

  • energiaintensiivisten yritysten veronpalautusta
  • valmisteverotuksen lupia toisen puolesta.

Valmisteveroilmoituspalvelussa voit laskea ja maksaa yksittäistä kuljetusta koskevan valmisteverovakuuden.

2) Valmisteveronalaisten tuotteiden verottomien siirtojen järjestelmässä toimiminen (EMCS)

Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta toimia asioissa, jotka liittyvät siirtoihin yhdenmukaistetun valmisteveron alaisten tuotteiden väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä.

Valmisteveroasiat voi hoitaa OmaVerossa vuoden 2021 alusta 

Valmisteverotuksen menettelyt uudistuvat vuoden 2021 alussa. Asiakas tekee veroilmoituksen ja hakee palautuksia sekä saa vireille valmisteveron lupa-asiat, rekisteröitymiset ja oikaisuvaatimukset sähköisesti OmaVerossa.

Valmisteveroilmoitus joulukuulta 2020 pitää kuitenkin antaa vielä tammikuussa 2021 Valmisteveroilmoituspalvelussa.

Jos yritys hoitaa valmisteveroasioita toisen yrityksen puolesta, asiointi onnistuu OmaVerossa tammikuusta lähtien samalla "Valmisteveroasioiden hoito" -valtuudella, jonka yritys on hakenut vuonna 2020. "Valmisteveroasioiden hoito" -valtuudella ei kuitenkaan voi hoitaa OmaVerossa maksamiseen liittyviä asioita. Valtuuden saanut yritys voi maksaa tällöin verot, maksut tai vakuudet verkkopankissa. Maksamista varten tarvitaan OmaVerosta tieto verojen määrästä, tilinumero sekä oma-aloitteisten verojen viitenumero.

EMCS-palvelu (Valmisteveronalaisten tuotteiden verottomien siirtojen ilmoituspalvelu) siirtyy OmaVeroon vuonna 2023.

Lisätietoa ja ohjeita