Tutkimus pienyrittäjien digitaalisten palvelujen tarpeesta

Uutinen, 29.5.2020

Verohallinto on tilannut haastattelututkimuksen pienyritysten digitaaliseen viranomaisasiointiin ja taloushallintoon liittyen. Tutkimuksessa haastatellaan noin tuhatta yritystä, joiden liikevaihto jää alle 100 000 euron. Yritysmuotoina mukana ovat kaikki kevytyrittäjistä ja toiminimistä aina osakeyhtiöihin.

Haastattelut alkavat 28.5.2020 ja jatkuvat kesäkuun puoliväliin. Tutkimuksen toteuttaa Feelback Oy

Tutkimuksen tavoitteena on kerätä ymmärrystä pienyrittäjien arjesta; selvittää syitä, joiden takia pienyrittäjä ei käytä nyt olemassa olevia digitaalisia palveluja, ja mitä yrittäjä palveluilta edellyttää, jotta niitä käyttäisi.

Tilattu tutkimus liittyy Verohallinnon selvitystyöhön siitä, tarvitseeko pienyritysten digitaalisuutta tukea valtionhallinnon taholta tarjottavalla palvelulla. Selvitystyössä kartoitetaan, mitä palveluja pienyrittäjät mahdollisesti tarvitsevat, miten ja keiden toimijoiden toimesta ne kannattaisi järjestää, tuottaa ja ylläpitää sekä miten siirtymävaiheessa tulisi toimia.

Asiaa selvitetään myös yhdessä sidosryhmien kanssa. Verohallinto haluaa varmistaa, että myös pienyrittäjä voi hoitaa digitalisaation myötä muuttuvat raportointivelvoitteet viranomaisille ilman hallinnollisen työn kasvua.