OECD on antanut ohjeistusta rahoitusliiketoimien siirtohinnoittelusta

Uutinen, 12.2.2020

OECD on julkaissut 11.2.2020 päivityksen siirtohinnoitteluohjeisiin. Päivitettyjen ohjeiden 10. luku käsittelee rahoitusliiketoimien siirtohinnoittelua. Uusi luku antaa ohjeistusta rahoitusliiketoimien olosuhteiden tosiasialliseen tunnistamiseen ja hinnoittelun markkinaehtoisuuden arviointiin. Tarkastelussa ovat erityisesti konserninsisäiset lainat, cash pool -järjestelyt, konserninsisäiset takausjärjestelyt ja captive-vakuutusyhtiöt.

Verohallinto huomioi uuden ohjepäivityksen toiminnassaan ja tulee ottamaan kantaa päivityksen vaikutuksiin tarkemmin kevään 2020 aikana.

Konserniverokeskuksen siirtohinnoittelutoiminnon asiantuntijat antavat ohjausta rahoitusliiketoimien markkinaehtoiseen hinnoitteluun liittyvissä kysymyksissä. Yhteydenottopyynnön tai kysymyksiä voi lähettää Verohallinnon sähköpostiosoitteeseen siirtohinnoittelu(at)vero.fi.  

Lisätietoa: OECD releases Transfer Pricing Guidance on Financial Transactions