OECD:ltä ohjeistusta covid-19-pandemiasta johtuviin siirtohinnoittelutilanteisiin

Uutinen, 18.12.2020

OECD on julkaissut 18.12.2020 ohjeistuksen covid-19-pandemiasta johtuviin siirtohinnoittelutilanteisiin ("Guidance on the transfer pricing implications of the COVID-19 pandemic"). Ohjeistuksen tarkoituksena on selkeyttää ja täsmentää markkinaehtoperiaatteen ja OECD:n siirtohinnoitteluohjeiden "Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations" soveltuvuutta covid-19-pandemiasta johtuviin tiettyihin valikoituihin siirtohinnoittelutilanteisiin. Ohjeistus keskittyy neljään aiheeseen: (I) vertailuanalyysi, (II) tappiot ja covid-19-pandemiasta johtuvat kulut, (III) valtion myöntämät covid-19-tuet ja (IV) siirtohinnoittelun ennakkosopimukset (advance pricing agreements, APA).

Verohallinto huomioi OECD:n covid-19-ohjeistuksen toiminnassaan. Konserniverokeskuksen siirtohinnoittelutoiminnon asiantuntijat neuvovat covid-19-pandemiasta johtuvissa siirtohinnoittelukysymyksissä esimerkiksi ennakollisen keskustelun tai rajat ylittävän ennakollisen menettelyn Cross-Border Dialoguen yhteydessä. Cross-Border Dialogue soveltuu tämän tyyppisten siirtohinnoittelukysymysten ratkaisemiseen ja kaksikertaisen verotuksen ehkäisemiseen (ks. myös ohjeen kohta 23 "MAP and alternative procedure"). Yhteydenottopyynnön tai kysymyksiä voi lähettää Verohallinnon sähköpostiosoitteeseen siirtohinnoittelu(a)vero.fi.  

Lue lisää: Guidance on the transfer pricing implications of the COVID-19 pandemic - OECD