Maakaasun lämpöarvo ā€“ verotasot säilyvät alemman lämpöarvon mukaisina myös vuonna 2021

Uutinen, 25.11.2020

Vuoden 2020 alussa maakaasumarkkinoilla siirryttiin mittaamaan ja laskuttamaan käytetty maakaasu ylemmässä lämpöarvossa aiemmin käytetyn alemman lämpöarvon sijaan. Sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain (1260/1996, sähköverolaki) verotaulukossa maakaasun energiasisältö- ja hiilidioksidivero sekä huoltovarmuusmaksu on edelleen määritelty alemman lämpöarvon mukaisesti.

Miten ylempi lämpöarvo otetaan huomioon verotuksessa ja palautuksissa?

Verohallinto on vuonna 2020 huomioinut maakaasumarkkinalain muutosten vaikutusta verotuksessa antamalla väliaikaiseksi tarkoitetun ohjeen:

Verohallinto jatkaa ohjeen voimassaoloa toistaiseksi, koska verotasot säilyvät alemman lämpöarvon mukaisina myös vuonna 2021.

Maakaasun verotusta varten kaupalliset maakaasumäärät pitää jatkossakin muuttaa alemman lämpöarvon mukaisiksi.

Verohallinnon ohjeen mukaan:

  • Verovelvollisten on itse ilmoitettava maakaasun määrä alemman lämpöarvon mukaisena veroilmoituksessaan ja palautushakemuksessaan.
  • Ylemmän lämpöarvon mukainen maakaasun määrä muutetaan alemman lämpöarvon mukaiseksi jakamalla se kertoimella 1,1088.