Veronpalautuksiin liittyviä huijausviestejä liikkuu tekstiviesteinä. Lue lisää huijausviesteistä

Koronatilanne: Yritys voi hakea arvonlisäveroja takaisin ja maksaa ne myöhemmin

Uutinen, 20.5.2020

Yritys voi pyytää vuoden 2020 tammi-, helmi ja maaliskuussa maksamiaan arvonlisäveroja takaisin tekemällä maksujärjestelypyynnön. Yritys maksaa palautetun arvonlisäveron myöhemmin takaisin Verohallinnolle maksujärjestelyn kautta. Pyynnön maksujärjestelystä voi tehdä OmaVerossa 26.5. alkaen.

Verot on maksettava myöhemmin takaisin maksujärjestelyssä

  • Voit hakea maksujärjestelyn kautta takaisin yrityksesi maksamat arvonlisäverot, joiden eräpäivä oli tammi-, helmi- ja maaliskuussa 2020.
  • Pyynnön maksujärjestelystä ja arvonlisäveron palauttamisesta voit tehdä helpoiten OmaVerossa 26.5. alkaen. Pyynnön voi tehdä myös 26.5. alkaen Verohallinnon palvelunumerossa 029 497 028 (Maksujärjestelyt ja perintä).
  • Kyseessä on laina, eli yrityksesi ei saa pysyvästi pitää palautettavia maksuja. Maksujärjestelyssä yritys sitoutuu maksamaan arvonlisäverot myöhemmin takaisin Verohallinnolle osana maksujärjestelyä. Maksujärjestelyssä veroille lasketaan 3 prosentin viivästyskorko alkuperäisestä eräpäivästä alkaen.
  • Jos yrityksesi on jo aiemmin hakenut maksujärjestelyä ja haluat nyt täydentää sitä arvonlisäverojen palauttamispyynnöllä, sinun pitää tehdä uusi maksujärjestelypyyntö viimeistään 15.6.2020.

Hyväksytty maksujärjestelypyyntö vaikuttaa veronpalautustesi käyttöön

Jos maksujärjestelypyyntösi hyväksytään, Verohallinto ei käytä veronpalautuksia maksujärjestelyyn sisältyvien verojen maksuksi, vaan pääsääntöisesti ne maksetaan yrityksellesi. Menettely koskee automaattisesti niitä veronpalautuksia, joita saat pyynnön hyväksymispäivästä lähtien vuoden loppuun saakka.

Tekemällä maksujärjestelypyynnön voit myös pyytää perumaan huhti-, touko- ja kesäkuun veronpalautuksiesi käytön verojen maksuksi. Nämä verot muuttuvat silloin jälleen maksamattomiksi ja ne lisätään mukaan maksujärjestelyyn. Niille kertyy viivästyskorkoa alkuperäisestä eräpäivästä alkaen.

Maksujärjestelypyyntöjen käsittely alkaa kesäkuussa

Maksujärjestelyjen normaalia alempi viivästyskorko edellyttää väliaikaista lakimuutosta. Laki astuu tämän hetken tiedon valossa voimaan kesäkuussa.

Kun maksujärjestelypyyntö on käsitelty, saat tiedon siitä, hyväksyttiinkö pyyntö. Jos pyysit arvonlisäverojen palauttamista, verot palautetaan sinulle noin viikon kuluttua hyväksymispäivästä. Jos pyysit veronpalautusten käytön perumista, palautukset maksetaan saman aikataulun mukaan.

Maksujärjestelypyyntöjen ja niihin sisältyvien palautuspyyntöjen hyväksymisen ehdoista löytyy lisätietoa Vero.fi:stä: Voit hakea yrityksellesi maksujärjestelyä helpotetuin ehdoin.

Lisätietoja