Covid-19-epidemian torjumisessa käytettävät tavarat arvonlisäverottomiksi

Uutinen, 8.6.2020

Hallitus on antanut esityksen (HE 89/2020) arvonlisäverolain muuttamisesta väliaikaisesti siten, että covid-19-epidemista johtuvan tartunnan estämisessä, testaamisessa ja hoitamisessa käytettävien tavaroiden kotimaiset myynnit ja muista EU-maista tapahtuvat yhteisöhankinnat säädettäisiin arvonlisäverottomiksi. Muutoksella täydennettäisiin näiden tavaroiden maahantuonnissa sovellettavaa verovapautta. Verottomuus koskisi myyntejä julkisen terveyden- ja sairaanhoidon sekä sosiaalihuollon palvelujen tuottajille ja Tullin hyväksymille organisaatioille.

Myynteihin sovellettaisiin nollaverokantaa eli näitä myyntejä varten tehtyihin hankintoihin sisältyvä vero saataisiin vähentää.

Lakia sovellettaisiin taannehtivasti 30.1.2020 alkaen ja se olisi voimassa 31.7.2020 asti.

Lisätietoa: Hallituksen esitys (HE 89/2020)