Autoverotus ja valmisteverotus OmaVeroon - samalla menettelyt uudistuvat

Uutinen, 22.10.2020

Autoverotus ja valmisteverotus tulevat osaksi OmaVero-palvelua vuoden 2021 alusta. Samalla menettelyt yhtenäistyvät muiden Verohallinnolle ilmoitettavien ja maksettavien verojen kanssa. Muutoksia tulee verojen ilmoittamisen ja maksamisen lisäksi myös esimerkiksi seuraamusmaksuihin ja muutoksenhakuun. Lisätietoja muutoksista on osoitteessa vero.fi/muutoksia.

Autoveron ilmoittaminen muuttuu ja menettelyt selkeytyvät

Autoverolla tarkoitetaan veroa, joka maksetaan esimerkiksi kun ajoneuvo otetaan käyttöön tai rekisteröidään ensimmäisen kerran Suomessa. Autoveron määrään tai perusteisiin ei ole tulossa muutosta. Muutoksia tulee esimerkiksi siihen, miten ilmoitukset annetaan ja vero maksetaan.

Autoverotukseen 1.1.2021 voimaan tulevat muutokset keventävät asiakkaiden hallinnollista taakkaa. Hakeutuminen rekisteröidyksi autoveroilmoittajaksi helpottuu, nopeutuu ja muuttuu maksuttomaksi. Uutta on myös se, että rekisteröidyt autoveroilmoittajat ilmoittavat uudet ajoneuvot kerran kuukaudessa yhdellä ilmoituksella ja maksavat autoveron omalla viitenumerolla.

Autoveroilmoitukset voi antaa vuodesta 2021 lähtien OmaVerossa. Ilmoitukset on tähän saakka annettu Tullin ylläpitämissä palveluissa. Autoveron voi jatkossa myös maksaa OmaVeron kautta.

Yritysten lisäksi yksityishenkilöt voivat ensi vuoden alusta hoitaa kaiken autoveroasioinnin OmaVerossa. Palvelussa voi esimerkiksi antaa autoveroilmoituksen, ajoneuvon käyttöönottoilmoituksen ja ilmoituksen verottomasta käytöstä. OmaVerossa voi myös hakea ennakkoratkaisua ajoneuvon verotusarvosta ja veron määrästä.

Verohallinto vastaa autoverotuksesta, joka liittyy ajoneuvon ensirekisteröintiin tai ensimmäiseen käyttöönottoon. Vuosittainen ajoneuvovero maksetaan edelleen Traficomille.

Valmisteverot muuttuvat oma-aloitteisiksi
- enemmän aikaa ilmoittamiseen ja maksamiseen

Valmisteveroilla tarkoitetaan alkoholi-, tupakka-, virvoitusjuoma- ja juomapakkausveroa, nestemäisten polttoaineiden veroa, sähkön ja eräiden polttoaineiden veroa, jäteveroa sekä öljysuojamaksua. Valmisteveroja maksavat esimerkiksi energiayhtiöt, virvoitusjuomien valmistajat, pienpanimot ja tupakkayhtiöt.

Valmisteveroilmoitukset voi antaa vuodesta 2021 lähtien OmaVerossa. Ilmoitukset on tähän saakka annettu Tullin ylläpitämissä palveluissa. Verot voi jatkossa myös maksaa OmaVeron kautta.

Verojen ilmoittamiseen ja maksamiseen tulee lisää aikaa, kun valmisteverot muuttuvat oma-aloitteisiksi veroiksi ja määräaika pitenee nykyisestä. Oma-aloitteisilla veroilla tarkoitetaan veroja, joita Verohallinto ei erikseen määrää vaan joiden määrän asiakas itse laskee, ilmoittaa ja maksaa. Vastaava menettely on käytössä esimerkiksi arvonlisäverotuksessa. Tähän saakka valmisteverotuksessa Verohallinto on vahvistanut asiakkaan jokaisen ilmoituksen verotuspäätöksellä, josta on ilmennyt maksettavan veron määrä. Kun ilmoitukset annetaan jatkossa OmaVerossa, palvelu ohjaa tietojen täyttämisessä ja veron määrän laskemisessa.  

Lisätietoja

Lisätietoja autoverotuksen ja valmisteverotuksen muutoksista: vero.fi/muutoksia

Valtiovarainministeriön tiedote: Valmiste- ja autoverotuksen menettelyuudistus etenee