Autoveroilmoituspalvelussa on otettu yrityksille käyttöön Suomi.fi-tunnistus ja Suomi.fi-valtuudet

Uutinen, 10.6.2020

Yritykset voivat nyt ottaa autoveroilmoituspalvelussa käyttöön Suomi.fi-tunnistuksen ja Suomi.fi-valtuudet. Yritys voi myös toistaiseksi asioida autoveroilmoituspalvelussa Katso-roolilla "Verohallinnon autoverotus". Katso-tunnistus ja Katso-valtuudet ovat poistumassa käytöstä kokonaan.

Suomi.fi-tunnistus tarkoittaa sitä, että yrityksen puolesta asioiva kirjautuu autoveroilmoituspalveluun joko pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla. Valtuuttaminen yrityksen puolesta asiointiin tehdään erikseen Suomi.fi:n valtuudet-palvelussa.

Mihin tarkoitukseen yritys voi käyttää Autoveroasioiden hoito -valtuutta?

Yritys voi jatkossa asioida Verohallinnon autoveroilmoituspalvelussa Suomi.fi-valtuudella "Autoveroasioiden hoito". Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta hoitaa Suomessa ensimmäistä kertaa rekisteröitävien tai käyttöönotettavien ajoneuvojen verotukseen liittyviä asioita, kuten:

  • tehdä autoveroilmoituksia ja vastata lisäselvityspyyntöihin
  • katsella autoveropäätöksiä
  • hakea autoveron vientipalautusta
  • tehdä esittelyajoneuvon käyttöönottoilmoituksia
  • maksaa autoveron.

Autoveroilmoitus siirtyy OmaVeroon vuoden 2021 alusta

Autoverotuksen menettelyt uudistuvat vuoden 2021 alussa ja autoveroilmoitus tehdään OmaVerossa tammikuusta 2021 alkaen. Yritys voi asioida jo tänä vuonna hakemallaan "Autoveroasioiden hoito" -valtuudella ajoneuvojen verotukseen liittyvissä asioissa vuoden 2021 alusta myös OmaVerossa.

Valtuutettu voi hoitaa "Autoveroasioiden hoito"-valtuudella OmaVerossa kaikki samat autoverotukseen liittyvät asiat kuten aiemminkin. Vain autoveron maksaminen muuttuu. Valtuutettu näkee OmaVerosta maksutiedot sisältävän autoveropäätöksen ja voi maksaa (verovelvollisen puolesta) autoveron verkkopankissaan.

Vuodenvaihteen 2020-2021 muutoksilla ei ole vaikutusta siihen, mistä ajoneuvoista tai kuinka paljon autoveroa maksetaan. Muutokset eivät koske myöskään ajoneuvoveroa, vaan se maksetaan edelleen Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille.

Siirry Suomi.fi-tunnistukseen ja valtuuksiin heti kesäkuussa

Verohallinto suosittelee vahvaan tunnistautumiseen perustuvien Suomi.fi-tunnistuksen ja -valtuuksien käyttöönottoa mahdollisimman aikaisin. Henkilöasiakkaan tunnistautuminen ja valtuuttaminen eivät toistaiseksi muutu.


Lisätietoa ja ohjeita:

Yritysten ja organisaatioiden käytön asiakastuki:
Suomi.fi-tunnistus ja -valtuutus: Digi- ja väestötietoviraston organisaatioiden asiakaspalvelu, organisaatiopalvelut(at)dvv.fi, p. 0295 535 115 (klo 10-15)