Veronpalautuksiin liittyviä huijausviestejä liikkuu tekstiviesteinä. Lue lisää huijausviesteistä

Apurahat ovat verottomia, jos maksaja on julkisyhteisö tai tietty euroraja ei ylity

Uutinen, 27.4.2020

Apurahat näkyvät esitäytetyllä veroilmoituksella apurahan maksajan ilmoittamien tietojen mukaisina.

Saatu apuraha voi olla joko verovapaata tai veronalaista tuloa. Apuraha on verovapaata ilman ylärajaa, jos sen maksaja on esimerkiksi valtio, kunta, Suomen Akatemia tai muu julkisyhteisö.

Yksityisten tahojen maksamat apurahat ovat verovapaata, jos kaikkien apurahojen yhteenlaskettu määrä ei ylitä vuodessa valtion taiteilija-apurahan määrää. Joudut siis maksamaan vuoden 2019 apurahoista veroa ainoastaan, jos sekä julkisilta että yksityisiltä myöntäjiltä saamasi apurahat ylittivät viime vuonna 20 728,44 euroa kulujen vähentämisen jälkeen.

Esitäytetyllä veroilmoituksella yksityisten tahojen myöntämät apurahat on merkitty veronalaiseksi tuloksi, vaikka ne jäisivätkin yllä mainitun rajan alapuolelle. Ne eivät silti ole verotettavaa tuloa, elleivät ne ylitä yllä mainittua eurorajaa, eikä niistä tarvitse tällöin maksaa veroa.

Lisätietoa apurahan ilmoittamisesta esitäytetyllä veroilmoituksella