Eläkkeet ja etuudet ilmoitetaan tulorekisteriin vuodesta 2021 alkaen

Uutinen, 5.6.2019

Vuoden 2019 alusta työnantajien ja muiden maksajien on pitänyt ilmoittaa tulorekisteriin tiedot maksamistaan palkoista ja muista ansiotuloista.

Eläkkeet ja etuudet oli tarkoitus ilmoittaa tulorekisteriin vuodesta 2020 alkaen, mutta käyttöönottoa siirretään vuodella eteenpäin eli vuoden 2021 alkuun. Tämän vuoksi siirtyvät myös Verohallinnon kaavailemat muutokset eläkkeitä ja etuuksia koskeviin vuosi-ilmoituksiin vuodella.

Seuraavat tiedot ilmoitetaan vielä vuodelta 2020 edelleen vuosi-ilmoituksella Verohallinnolle:

  • rajoitetusti verovelvollisille maksetut eläkkeet ja etuudet
  • eläkkeet ja etuudet sekä takautuvat eläkkeet
  • työttömien korvauspäivät.

Vuoden 2020 aikana maksetut eläkkeet ja etuudet sekä niistä tehdyt ennakonpidätykset ja perityt lähdeverot ilmoitetaan myös edelleen Verohallinnolle esimerkiksi OmaVerossa. Eräpäivä määräytyy verokauden pituuden mukaan. Lue lisää oma-aloitteisten verojen ilmoittamisesta ja maksamisesta.

Lue lisää