Osinkojen lähdeverotus ja sijoitusrahastojen verotus -seminaari 24.9.2019 materiaalit

Verohallinto järjesti osinkojen lähdeverotus ja sijoitusrahastojen verotus seminaarin 24.9.2019 Vallilan Verotalolla. Seminaarissa käsiteltiin mm. seuraavia aiheita: tuleva lähdeverolain muutos, sijoitusrahastoja koskeva vero-oikeudellisen ja yksityisoikeudellisen sääntelyn muutos sekä EU-oikeudellisten osinkojen lähdeveron palautushakemusten laatiminen.

Seminaarin materiaalit löytyvät alla:

Osinkojen lähdeverotus Verohallinnossa, Hanna Viinamäki (Konserniverokeskus)

Lähdeverolain muutos: hallintarekisteröidyille osakkeille maksettavien osinkojen lähdeverotus, Satu Pentikäinen (Konserniverokeskus)

Kommenttipuheenvuoro lähdeverolain muutoksesta: hallintarekisteröidyille osakkeille maksettavien osinkojen lähdeverotus, Kristiina Äimä (Helsingin yliopisto)

Sopimusperusteisten sijoitusrahastojen verotus 1.1.2020, Annemari Viinikka (Verohallinto)

Sijoitusrahastoja koskevan vero-oikeudellisen ja yksityisoikeudellisen sääntelyn muutos: vaikutukset SICAV- ja sopimusperusteisiin rahastoihin, Antti Leppänen (KPMG)

Sijoitusrahastoja koskevan vero-oikeudellisen ja yksityisoikeudellisen sääntelyn muutos: Trustit Suomen verolainsäädännön näkökulmasta, Okko Koskenniemi (PwC)

Viimeaikaista KVL:n ja KHO:n oikeuskäytäntöä, Timo Torkkel (KPMG)

Lähdeveron palautushakemuksen ja lähdeverokorttihakemuksen laatiminen: lomakkeen täyttäminen ja vaadittavat liitteet, Emma Pulkkinen (Verohallinto)