Ohje medialle: Tuloverotuksen julkiset tiedot verovuodelta 2019

Henkilöiden ja yhteisöjen tuloverotuksen tiedot verovuodelta 2019 julkaistaan tiistaina 3.11.2020.

Sisältö:

Tietojen tilaaminen journalistiseen käyttöön

Tiedotusvälineillä on mahdollisuus etukäteen tilata henkilöiden julkisia tietoja journalistiseen käyttöön sähköisessä muodossa.

Verovuoden 2019 henkilöiden tuloverotustietojen tilausaika on 1.10.-16.10.2020. Yksi tiedotusväline voi tehdä vain yhden tilauksen. Kuitenkin esimerkiksi samaan konserniin kuuluvat paikallislehdet voivat kukin tehdä oman tilauksensa.

Tiedot luovutetaan maakuntakohtaisesti. Tiedot voi tilata koko maasta tai 1-3 maakunnasta.

Poiminta perustuu yhteenlaskettuihin ansio- ja pääomatuloihin. Tietoja voi tilata niistä henkilöistä, jotka ovat saaneet yhteensä vähintään 100 000 euroa valtionverotuksessa verotettavaa ansiotuloa ja pääomatuloa. Poimintaan ei sisälly niiden henkilöiden tietoja, jotka ovat vastustaneet tietojensa luovuttamista sähköisessä muodossa journalistiseen käyttötarkoitukseen.

Tilauslomakkeelta voi valita vain yhden poimintaehdon. Laajimpaan poimintavaihtoehtoon sisältyy koko maasta niiden vähintään 100 000  euroa saaneiden henkilöiden tiedot, jotka eivät ole vastustaneet tietojensa luovuttamista.

Täytetyt ja allekirjoitetut lomakkeet tulee lähettää viimeistään 16.10.2020 sähköpostitse osoitteeseen verohallinto(at)vero.fi

Lomakkeen voi myös lähettää postitse osoitteeseen:
Verohallinto
Tietopalvelu
PL 325, 00052 VERO

Tiedot lähetetään tilauksessa ilmoitetulle henkilölle turvasähköpostilla. Turvasähköpostin avaamiseen tarvittava pin-koodi lähetetään tekstiviestinä tilauksessa ilmoitetun henkilön matkapuhelinnumeroon. Turvasähköpostin avausohje sekä tarkempi kuvaus lähetettävästä tiedostosta lähetetään tilauksessa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen. Tietojen vastaanottamiseksi on tärkeää, että sähköpostiosoite ja matkapuhelinnumero on merkitty lomakkeelle oikein.

Lähetämme viimeistään 16.10.2020 tehdyt tilaukset 3.11.2020 klo 8.00 alkaen. Myöhemmin tehdyt tilaukset luovutamme erikseen sovitun aikataulun mukaan.

Tiedot luovutetaan maksutta.

Asiakkaalla oikeus vastustaa tietojensa luovutusta

Koska julkisten tietojen tilauspalvelun järjestäminen ei ole Verohallinnon lakisääteinen velvoite, siihen sovelletaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaista vastustamisoikeutta.

Asiakas voi vastustaa tietojensa luovutusta henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseen liittyvällä perusteella. Perusteet tutkitaan aina tapauskohtaisesti. Jos pyyntö täyttää ehdot, Verohallinto ei luovuta kyseisen henkilön tietoja tiedotusvälineille. Ohjeet asiakkaille löytyvät vero.fi:stä: Voit vastustaa vuoden 2019 tuloverotietojen sähköistä luovutusta tiedotusvälineille

Tiedotusvälineille tämä tarkoittaa sitä, että niille luovutettavilta listoilta puuttuu tuloverotuksen julkiset tiedot niistä henkilöistä, jotka ovat vastustaneet tietojensa luovutusta ja joiden pyynnön Verohallinto on hyväksynyt. Tietojen luovutuksen yhteydessä tiedotusvälineet saavat tiedon siitä, monenko henkilön tiedot puuttuvat listalta.

Tiedot luovutusta vastustaneista henkilöistä ja pyynnön perusteista ovat lain mukaan salassa pidettävää tietoa.

Vastustamispyyntö koskee ainoastaan kyseistä tietoluovutusta, eli vuoden 2019 tuloverotustietojen luovutusta journalistiseen käyttöön sähköisessä muodossa. Myös hyväksytyn vastustamispyynnön tehneiden asiakkaiden julkiset tuloverotustiedot ovat jatkossakin saatavissa verotoimistojen asiakaspäätteiltä ja puhelimitse.

Yhteisöjen tiedot vero.fi:stä

Yhteisöjen julkiset tiedot julkaistaan 3.11. CSV-muodossa vero.fi:ssä pois lukien asunto-osakeyhtiöt, keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt ja rajoitetusti verovelvolliset kuolinpesät.

Julkisten tietojen katselu

Henkilöiden ja yhteisöjen tuloverotuksen julkiset tiedot verovuodelta 2019 ovat 3.11. alkaen nähtävillä verotoimistojen asiakaspäätteillä. Päätteiltä näkee myös aiempien vuosien tiedot.

Julkis-sovelluksen näyttökuva, verovuosi 2019

Kun haet esimerkiksi luonnollista henkilöä koskevia verotuksen julkisia tietoja asiakaspäätteeltä, täytä hakukenttään kolme pakollista tietoa: verovuosi, maakunta ja vähintään sukunimen kolme ensimmäistä kirjainta.

Julkisia tietoja voi myös tiedustella puhelimitse.

  • Henkilöasiakkaan tuloverotuksen julkiset tiedot: 029 497 002 (suomi) ja 029 497 003 (ruotsi)
  • Yhteisöasiakkaan tuloverotuksen julkiset tiedot: 029 497 006 (suomi) ja 029 497 007 (ruotsi)

Mediapalvelu 3.11.2020

Suosittelemme tiedotusvälineitä hyödyntämään julkisten tietojen kyselyä etäyhteyden kautta. Jos koronatilanne pahenee, voimme joutua rajoittamaan mahdollisuutta tutkia tietoja Verohallinnon asiakaspäätteiltä henkilökohtaisesti.

Pyydämme tiedotusvälineitä ilmoittautumaan etukäteen mediapalveluun resurssien varaamiseksi ja ruuhkien välttämiseksi.

Etäpalvelu

Tiedotusvälineet voivat kysellä julkisia tietoja etäyhteyden kautta 3.11.2020 klo 8 alkaen. Palvelussa Verohallinnon virkailija ja toimittaja ovat Teams-kokouksessa ja virkailija jakaa näyttönsä, jossa on auki julkiset tiedot sisältävä sovellus. Toimittaja kertoo haluamansa hakutiedot ja virkailija näyttää hänelle hakutulokset.

Jokaiseen Teams-kokoukseen osallistuu yksi Verohallinnon virkailija. Yhteen kokoukseen voi liittyä samasta tiedotusvälineestä useita toimittajia, joten toimittajat voivat esimerkiksi kysellä tietoja parityönä.

Jos haluat varata useampia samanaikaisia kokouksia, tee jokaisesta erillinen ilmoittautuminen. Voimme joutua rajoittamaan yhdelle tiedotusvälineelle varattujen kokousten määrää. Lähetämme sähköpostikutsun Teams-kokoukseen ilmoittautuneelle toimittajalle ja tämän varahenkilölle.

Pyydämme ilmoittautumaan palveluun viimeistään 16.10. Aamupäivälle (klo 8-12) ja iltapäivälle (klo 13-16) ilmoittaudutaan erikseen.

Tiedotusvälineille järjestetään Teams-tilaisuus, jossa näytetään, miten tietojen kysely etäyhteydellä käytännössä toimii ja jossa voi kokeilla Teams-yhteyden toimivuutta. Tilaisuudessa pidetään myös tietoisku siitä, miten Verohallinnon tilastotietokannasta löytyviä tilastoja voi hyödyntää julkisten tietojen taustoituksena. Tilaisuus järjestetään keskiviikkona 7.10.

Vallila

Tiedotusvälineet voivat varata Helsingin Vallilasta asiakaspäätteitä julkisten tietojen hakemiseen. Ovet avataan klo 7.15 ja tietojen hakemisen voi aloittaa klo 8.00. Toimittajien on käytettävä kasvomaskia.

Jokaiselle toimittajalle varataan oma asiakaspääte. Jos haluat varata useita asiakaspäätteitä, tee jokaisesta erillinen ilmoittautuminen. Voimme joutua rajoittamaan yhdelle tiedotusvälineelle varattujen asiakaspäätteiden määrää.

Pyydämme ilmoittautumaan palveluun viimeistään 16.10.

Verotoimistot

Myös Verohallinnon muissa toimipisteissä on käytettävissä asiakaspäätteitä tietojen hakemiseen. Toimipisteet ovat auki normaalien aukioloaikojensa mukaisesti, eli ovet avataan klo 9.

Huomaathan, että osa toimipisteistämme on tiistaisin suljettu ja toimipisteiden aukioloajoissa, asiakaspäätteiden määrissä ja maksimiasiakasmäärissä on rajoituksia koronatilanteen vuoksi. Helsingissä tietojen katseluun asiakaspäätteiltä suositellaan Vallilaa, jottei Kluuvin verotoimisto ruuhkaudu. Lista 3.11. auki olevista toimipisteistä: Verotoimistojen asiakaspäätteet 3.11.2020.

Toimistojen asiakaspäätteitä ei voi varata etukäteen. Jos tietojen hakeminen asiakaspäätteiltä ei ole välttämätöntä heti 3.11., se kannattaa siirtää myöhempään ajankohtaan.

Jotta voimme varautua mahdollisiin ruuhkatilanteisiin, pyydämme 3.11. verotoimistoihin tulevia toimittajia ilmoittautumaan etukäteen.

Tilastoja vuoden 2019 tuloverotuksesta

Julkaisemme marraskuun alussa tilastotietoa tuloverojen, veronpalautusten ja jäännösverojen kehityksestä vuonna 2019. Tarkemmat tuloverotilastot julkaistaan vero.fi:ssä ja tilastotietokannassa myöhemmin marras-joulukuussa, jolloin tiedotamme niistä erikseen.

Lisätietoja medialle antavat asiantuntijat

Tietojen tilaaminen sähköisesti:
Mika Luttinen, ylitarkastaja, 029 513 3671, mika.luttinen(at)vero.fi

Vastustamisoikeuteen liittyvät kysymykset
Noora Kontro, ylitarkastaja, 029 512 7416, noora.kontro(at)vero.fi

Kysymykset tietojen julkisuudesta ja salassapidosta sekä tietosuojasta
Taito von Konow, erityisasiantuntija, 029 512 4165

Tilastoihin ja tilastotietokantaan liittyvät kysymykset
Aki Savolainen, ekonomisti, 029 512 7743

Yleiset verotusta koskevat kysymykset
Matti Merisalo, johtava lakimies, 029 512 4074 (erityisesti henkilöasiakkaiden verotus)
Kari Aaltonen, johtava asiantuntija, 029 512 3893 (erityisesti yritysasiakkaiden verotus)

Mediapalvelua koskevat kysymykset
Kati Kalliomäki, viestintäjohtaja, 029 512 5126
Terhi Karttunen, viestintäsuunnittelija, 029 512 5044