Ohje medialle: Tuloverotuksen julkiset tiedot verovuodelta 2019

Henkilöiden ja yhteisöjen tuloverotuksen tiedot verovuodelta 2019 tulevat julkaistaan tiistaina 3.11.2020.

Tietojen tilaaminen journalistiseen käyttöön

Tiedotusvälineillä on mahdollisuus etukäteen tilata henkilöiden julkisia tietoja journalistiseen käyttöön sähköisessä muodossa.

Verovuoden 2019 henkilöiden tuloverotustietojen tilausaika on 1.10.-16.10.2020. Yksi tiedotusväline voi tehdä vain yhden tilauksen. Kuitenkin esimerkiksi samaan konserniin kuuluvat paikallislehdet voivat kukin tehdä oman tilauksensa.

Tiedot luovutetaan maakuntakohtaisesti. Tiedot voi tilata koko maasta tai 1-3 maakunnasta.

Poiminta perustuu yhteenlaskettuihin ansio- ja pääomatuloihin. Tietoja voi tilata niistä henkilöistä, jotka ovat saaneet yhteensä vähintään 100 000 euroa valtionverotuksessa verotettavaa ansiotuloa ja pääomatuloa. Poimintaan ei sisälly niiden henkilöiden tietoja, jotka ovat vastustaneet tietojensa luovuttamista sähköisessä muodossa journalistiseen käyttötarkoitukseen.

Tilauslomakkeelta voi valita vain yhden poimintaehdon. Laajimpaan poimintavaihtoehtoon sisältyy koko maasta niiden vähintään 100 000  euroa saaneiden henkilöiden tiedot, jotka eivät ole vastustaneet tietojensa luovuttamista.

  • Tilauslomake (pdf) (julkaistaan 1.10.2020)
  • Lomakkeiden täytössä tarvittava maakuntaluettelo

Täytetyt ja allekirjoitetut lomakkeet tulee lähettää viimeistään 16.10.2020 sähköpostitse osoitteeseen tietoluvat(at)vero.fi

Lomakkeen voi myös lähettää postitse osoitteeseen:
Verohallinto
Tietopalvelu
PL 325, 00052 VERO

Tiedot lähetetään tilauksessa ilmoitetulle henkilölle turvasähköpostilla. Turvasähköpostin avaamiseen tarvittava pin-koodi lähetetään tekstiviestinä tilauksessa ilmoitetun henkilön matkapuhelinnumeroon. Turvasähköpostin avausohje sekä tarkempi kuvaus lähetettävästä tiedostosta lähetetään tilauksessa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen. Tietojen vastaanottamiseksi on tärkeää, että sähköpostiosoite ja matkapuhelinnumero on merkitty lomakkeelle oikein.

Lähetämme viimeistään 16.10.2020 tehdyt tilaukset 3.11.2020 klo 8.00 alkaen. Myöhemmin tehdyt tilaukset luovutamme erikseen sovitun aikataulun mukaan.

Tiedot luovutetaan maksutta.

Asiakkaalla oikeus vastustaa tietojensa luovutusta

Koska julkisten tietojen tilauspalvelun järjestäminen ei ole Verohallinnon lakisääteinen velvoite, siihen sovelletaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaista vastustamisoikeutta.

Asiakas voi vastustaa tietojensa luovutusta henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseen liittyvällä perusteella. Perusteet tutkitaan aina tapauskohtaisesti. Jos pyyntö täyttää ehdot, Verohallinto ei luovuta kyseisen henkilön tietoja tiedotusvälineille. Ohjeet asiakkaille löytyvät vero.fi:stä: Voit vastustaa vuoden 2019 tuloverotietojen sähköistä luovutusta tiedotusvälineille

Tiedotusvälineille tämä tarkoittaa sitä, että niille luovutettavilta listoilta puuttuu tuloverotuksen julkiset tiedot niistä henkilöistä, jotka ovat vastustaneet tietojensa luovutusta ja joiden pyynnön Verohallinto on hyväksynyt. Tietojen luovutuksen yhteydessä tiedotusvälineet saavat tiedon siitä, monenko henkilön tiedot puuttuvat listalta.

Tiedot luovutusta vastustaneista henkilöistä ja pyynnön perusteista ovat lain mukaan salassa pidettävää tietoa.

Vastustamispyyntö koskee ainoastaan kyseistä tietoluovutusta, eli vuoden 2019 tuloverotustietojen luovutusta journalistiseen käyttöön sähköisessä muodossa. Myös hyväksytyn vastustamispyynnön tehneiden asiakkaiden julkiset tuloverotustiedot ovat jatkossakin saatavissa verotoimistojen asiakaspäätteiltä ja puhelimitse.

Yhteisöjen tiedot vero.fi:stä

Yhteisöjen julkiset tiedot julkaistaan 3.11. CSV-muodossa vero.fi:ssä pois lukien asunto-osakeyhtiöt, keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt ja rajoitetusti verovelvolliset kuolinpesät.

Julkisten tietojen katselu

Henkilöiden ja yhteisöjen tuloverotuksen julkiset tiedot verovuodelta 2019 ovat 3.11. alkaen nähtävillä verotoimistojen asiakaspäätteillä. Päätteiltä näkee myös aiempien vuosien tiedot.

Kun haet esimerkiksi luonnollista henkilöä koskevia verotuksen julkisia tietoja asiakaspäätteeltä, täytä hakukenttään kolme pakollista tietoa: verovuosi, maakunta ja vähintään sukunimen kolme ensimmäistä kirjainta.

Julkaisemme syksyllä lisätietoa mediapalvelua koskevista käytännön järjestelyistä.

Julkisia tietoja voi myös tiedustella puhelimitse.

  • Henkilöasiakkaan tuloverotuksen julkiset tiedot: 029 497 002 (suomi) ja 029 497 003 (ruotsi)
  • Yhteisöasiakkaan tuloverotuksen julkiset tiedot: 029 497 006 (suomi) ja 029 497 007 (ruotsi)