Koronavuoden 2020 tuloverotus on valmistunut – yhteisten asioiden hoitoon kerättiin tuloveroja yhteensä 37,7 miljardia euroa

Verohallinnon tiedote, 9.11.2021

Verohallinto on saanut vuoden 2020 tuloverotuksen päätökseen. Koronapandemiasta huolimatta tuloveroja kerättiin viime vuodelta enemmän kuin vuodelta 2019. Vuoden 2020 tuloverojen määrä (henkilöiden tuloverot ja yhteisöverot) oli yhteensä 37,7 miljardia euroa, eli 0,4 miljardia enemmän kuin vuonna 2019 (+0,9 %). Vuoden 2020 henkilöverotuksen ja yhteisöverotuksen verotiedot tulevat julkisiksi keskiviikkona 10.11.

Vuoden 2020 kokonaisverokertymä oli 69,2 miljardia euroa, kun tarkastellaan, paljonko Verohallinto keräsi veroja kalenterivuonna 2020. Mukana ovat tuloverojen lisäksi muutkin kerätyt verot, esimerkiksi arvonlisäverot, valmisteverot, kiinteistöverot ja muut verot. Kokonaisverokertymässä ei ole huomioitu vuoden 2021 aikana maksuun tulleita verovuoden 2020 veroja.

Vuonna 2019 kokonaisverokertymä oli 70,4 miljardia euroa.

Kokonaisverokertymän lasku johtuu siitä, että arvonlisäveroa, yhteisöveroa, lähdeveroa ja autoveroa kerättiin edellisvuotta vähemmän.

– Koska kalenterivuoden aikana maksetaan ja palautetaan useamman eri verovuoden veroa, tuloveroja kannattaa tarkastella valmistuneen verotuksen lukujen avulla, jotka julkistamme tänään, ylitarkastaja Matti Luokkanen Verohallinnosta kertoo.

Eläkkeistä ja työttömyysetuuksista kerätyt verotulot kasvattivat henkilöiden tuloveron määrää

Henkilöiden tuloveroja (ansio- ja pääomatuloverot) kerättiin viime vuonna 32,3 miljardia euroa, eli 0,7 miljardia enemmän kuin vuonna 2019 (+2,2 %).

Henkilöiden tuloverojen määrän positiivinen kehitys johtuu ennen kaikkea siitä, että eläkkeistä, työttömyysetuuksista ja pääomatuloista kerättiin verotuloja vuotta 2019 enemmän. Myös henkilöiden palkkatuloista veroja kertyi viime vuonna hieman enemmän kuin vuonna 2019.

– Palkkatuloja kertyi koronavuonna kokonaisuudessaan hieman vähemmän kuin vuonna 2019. Koska korona-ajan lomautukset ja työttömyys painottuivat enemmän pienempituloisiin, joiden tuloa verotetaan keskimääräistä kevyemmin, palkkatulojen kokonaisverokertymä ei laskenut. Pystymme kertomaan tarkemmin asiasta, kun tarkat tuloluokkakohtaiset tilastot vuodesta 2020 valmistuvat joulukuussa, Luokkanen kertoo.

Epävarmasta tilanteesta huolimatta pääomatulojen verokertymä kasvussa

Henkilöiden pääomatuloista kertyi veroja koronavuonna 2020 yhteensä 3,1 miljardia euroa (+1,0 %).

Vaikeasti ennakoitavasta koronavuodesta huolimatta verokertymä kasvoi, vaikka pääomatulojen verokertymä on yleensä herkkä suhdannevaihtelulle. Toisaalta kevään 2020 jälkeen pörssikehitys on ollut positiivista, millä on iso merkitys pääomatuloverojen kehitykselle.

Suurin tuloerä pääomatulojen verokertymässä ovat luovutusvoitot, joita syntyy esimerkiksi listattujen ja listaamattomien yhtiöiden osakkeiden myynneistä ja kiinteistökaupoista.

– Näyttää siltä, että Suomeen veronsa maksavat ovat onnistuneet myymään arvopapereita ja kiinteistöjä voitolla, Luokkanen arvioi.

Yrityksiltä kerättyjen verojen määrä laski, mutta pahimmat arviot eivät toteutuneet

Yhteisöveroja kerättiin viime vuonna yhteensä 5,4 miljardia euroa, 0,4 miljardia vuotta 2019 vähemmän (-6,1 %).

– Kun koronaan liittyvät sulkutoimet alkoivat keväällä 2020, tilanne oli hyvin epävarma. Pahimmissa skenaarioissa yritysten pelättiin kärsivän ja verotulojen laskevan huomattavasti enemmän kuin mitä luvut nyt lopulta näyttävät. Moni Suomeen veroja maksava yritys on pystynyt tekemään tulosta vaikeista ajoista huolimatta, Luokkanen kertoo.

Myös yrityksille vuonna 2020 maksetut koronatuet ovat olleet verotettavaa tuloa.

Yrityksille jäännösveroja reippaasti vuotta 2019 enemmän, henkilöasiakkaiden veropalautusten ja jäännösverojen määrässä ei merkittävää muutosta

Yhteisöt saivat vuodesta 2020 17,6 % vähemmän veronpalautuksia kuin vuodesta 2019. Veronpalautuksia maksettiin vuodesta 2020 yhteisöille 0,6 miljardia euroa. Jäännösveroja puolestaan tuli yhteisöille maksuun 22,4 % edellisvuotta enemmän, 0,7 miljardia euroa.

– Kehitys voi johtua siitä, että yritykset luulivat aluksi koronatilanteen tekevän toiminnalle huomattavasti enemmän hallaa ja hakivat ennakkoveroja reippaasti alas. Kun tilanne ei lopulta ollutkaan niin huono, tuli veroja maksettua vuonna 2020 liian vähän ja verot tulevat maksuun tänä vuonna jäännösveroina, Luokkanen arvioi.

Verohallinto maksaa henkilöasiakkaille veronpalautuksia, eli vuonna 2020 liikaa maksettuja veroja takaisin yhteensä 2,6 miljardia euroa. Henkilöasiakkaat puolestaan maksavat jäännösveroja eli mätkyjä Verohallinnolle vuodesta 2020 yhteensä 1,2 miljardia euroa. Henkilöasiakkaiden saamien veronpalautusten ja heidän maksamien jäännösverojen määrissä ei ole merkittävää muutosta edelliseen verovuoteen verrattuna.

Fakta: näin henkilöiden tuloverot kerätään

2020 Tammi-joulukuu

Ennakonpidätykset ja ennakkoverot kasvattavat verokertymää:

    • Ennakonpidätykset otetaan tuloista verokortilla olevan veroprosentin mukaan.
    • Ennakkoveroja maksetaan esimerkiksi vuokratuloista, luovutusvoitoista tai elinkeino- ja maataloudesta saatavista tuloista.

2021 tammikuu

Lisäennakkoja voi hakea maksuun. Veroja voi maksaa lisäennakolla vuodesta 2020 esimerkiksi, jos on myynyt asunnon tai arvopapereita. Muuten myyntien verot tulevat maksuun vasta myöhemmin jäännösveroina. Lisäennakkoa voi maksaa oman verotuksen päättymiseen asti.

2021 maaliskuu

Esitäytetyt veroilmoitukset saapuvat. Henkilöillä on mahdollisuus täydentää esitäytettyä veroilmoitusta: kertoa verovähennyksiin oikeuttavista kuluista tai sellaisista vuoden 2020 tuloista, jotka eivät ole valmiina esitäytetyllä veroilmoituksella.

2021 huhti-toukokuu

Veroilmoitusten täydentämisen määräpäivät

2021 heinäkuu - 2022 helmikuu

Vuoden 2020 veronpalautusten ja mätkyjen eräpäivät. Eräpäivät ovat eri henkilöillä eri aikaan. Oma eräpäivä riippuu mm. siitä, onko tehnyt esitäytettyyn veroilmoitukseen muutoksia. Suurimmalla osalla verotus valmistuu kesä-heinäkuussa 2021: veronpalautusten ja mätkyjen eräpäivät ovat silloin elo- tai syyskuussa.

31.10.2021

Kaikkien suomalaisten vuoden 2020 verotus on valmistunut.

10.11.2021

Henkilöasiakkaiden vuoden 2020 verotiedot julkisiksi.

2021 joulukuu

Verohallinto julkaisee tilastotietoa vuoden 2020 verotuksesta.