Koronatilanne: Vuoden 2020 verokertymä edellisvuotta pienempi

Verohallinnon tiedote, 1.2.2021

Ensimmäiset luvut vuoden 2020 verokertymästä ovat valmistuneet. Verohallinto keräsi veroja yhteiskunnan käyttöön viime vuonna 69,2 miljardia euroa, mikä on 1,6 prosenttia vuotta 2019 vähemmän. Syynä verokertymän laskuun on koronatilanne.

– Verokertymän lasku on maltillinen. Näyttää siltä, että selvisimme koronavuodesta paremmin kuin pelkäsimme. Viime keväänä veroja kertyi selvästi vähemmän kuin 2019 keväällä, mutta syksy sujui huomattavasti paremmin, pääjohtaja Markku Heikura Verohallinnosta sanoo.

Verokertymälukujen perusteella ei vielä tiedetä tarkasti verovuoden 2020 henkilöasiakkaiden ja yhteisöjen tuloverojen määriä. Määrät tarkentuvat keväällä annettavien veroilmoitusten ja verotuksen toimittamisen myötä. Asiakkaat ilmoittavat veroilmoitukselle esimerkiksi viime vuoden verotukseen vaikuttavia vähennyksiä ja muita kuluja, joista Verohallinnolla ei ole tietoa aiemmin. Lopullisia tuloverotuksen luvut ovat, kun Verohallinto saa kaikkien asiakkaiden verotuksen päätökseen lokakuun 2021 loppuun mennessä.

Yrityksiltä kerättyjen verojen määrä väheni selvästi

Eniten koronatilanne vaikutti yhteisöiltä kerättyjen verojen määrään. Yhteisöjen tuloveroa kertyi vuonna 2020 yhteensä 4,8 miljardia, mikä on 1,3 miljardia (-21,0 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin.

– Yritykset reagoivat nopeasti koronatilanteeseen keväällä 2020 ja hakivat silloin muutoksia ennakkoveroihin. Muutoksia ennakkoveroihin ei kuitenkaan tehty enää syksyllä. Kun yritykset antavat veroilmoituksen keväällä, näemme kuinka hyvin ennakkoverojen määrä vastaa verovuoden 2020 tulostietoja, Heikura kertoo.

Myös arvonlisäveroja kerättiin vähemmän

Arvonlisäveroa kertyi puolestaan vuonna 2020 yhteensä 18,1 miljardia, mikä on 0,8 miljardia (-4,5 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Kertymän pienenemistä selittävät yritysten arvonlisäverollisen liikevaihdon aleneminen sekä hallituksen koronatukitoimien mukaisesti yrityksille myönnetyt huojennetut maksujärjestelyt. Järjestelyiden avulla yritykset pystyivät siirtämään maalis-elokuussa 2020 erääntyneiden verojen maksamista. Verohallinto tarjosi myös mahdollisuutta hakea tammi-, helmi- tai maaliskuussa 2020 maksettuja arvonlisäveroja palautettavaksi. Kyseessä oli laina, eli yritys ei saanut pysyvästi pitää palautettavia arvonlisäveroja.

– Reilu kolmannes huojennettujen maksujärjestelyjen euromääristä maksettiin jo takaisin 2020 loppuvuodesta. Loput on määrä maksaa Verohallinnolle tänä ja ensi vuonna, joten ne tulevat näkymään verokertymässä myöhemmin, ylitarkastaja Matti Luokkanen Verohallinnosta kertoo.

Henkilöasiakkailta kerättiin tuloveroa edellisvuotta enemmän

Koronavuodesta huolimatta henkilöasiakkailta kerätty tuloveron määrä kasvoi. Tuloveroa kertyi 31,8 miljardia, mikä on 1,0 miljardia (+3,2 %) edellisvuotta enemmän.

Henkilöasiakkaiden ansiotulot kasvoivat edellisvuoteen verrattuna 1,7 %. Ennakonpidätyksiä ansiotuloista kertyi 2020 puolestaan 2,9 % enemmän kuin vuonna 2019.

– Todennäköistä on, että osalla on ollut verokortilla liian korkea veroprosentti. Tulot ovat saattaneet koronavuonna olla osalla palkansaajista ennakoitua pienemmät, mutta muutoksia veroprosenttiin ei ole kuitenkaan tehty. Tämä tarkoittaa, että veronpalautuksia on todennäköisesti luvassa viime vuotta enemmän, Luokkanen arvioi.

Kerätyn kiinteistöveron määrä laski, syynä verotuksen joustava valmistuminen

Kiinteistöveroa kertyi viime vuonna yhteensä 1,8 miljardia, joka oli 0,1 miljardia (-6,2 %) vuotta aiempaa vähemmän.

Syynä kertymän laskuun oli, että kiinteistöverotus valmistui viime vuonna ensimmäistä kertaa eri kiinteistönomistajilla eri aikaan. Vuonna 2020 kiinteistöveron maksaminen aikaistui suurimmalla osalla asiakkaista, mutta osa maksaa kiinteistöveron vasta tämän vuoden puolella. Siksi osa kiinteistöveroista näkyy vasta vuoden 2021 verokertymässä.

Osinkoja maksettiin vuotta 2019 vähemmän

Vuoden 2020 lähdeverokertymä oli 408 miljoonaa, mikä on 30,8 % vähemmän kuin 2019. Eniten lähdeverokertymää pienensivät koronatilanteesta johtuneet osingonmaksuista pidättäytymiset ja lykkääntymiset.

 

Lisätietoja:

Verohallinnon katsaus vuoden 2020 verokertymään I vero.fi