Yhteisöt maksavat 6. heinäkuuta kiinteistöveroa yli 455 miljoonaa euroa

Verohallinnon tiedote, 2.7.2020

Kiinteistöverotus päättyy asiakkailla tänä vuonna ensimmäistä kertaa eri aikaan. Kiinteistöveroa ei siis enää makseta vain syys- ja lokakuussa, vaan eräpäivät ovat nyt asiakaskohtaisia. Omat kiinteistöveron eräpäivät ja määrä näkyvät kiinteistöverotuspäätöksessä ja OmaVerossa.

Suurimmalla osalla yhteisöistä kiinteistöveron ensimmäinen eräpäivä on 6.7.2020, jolloin veroa kerätään yhteensä noin 455 miljoonaa euroa. Kyseessä on veronmäärältään yksi suurimmista eräpäivistä. Toinen eräpäivä tällä ryhmällä on 7.9.

Henkilöasiakkaista suurin osa maksaa kiinteistöveroa 6.8. Veroja kertyy tällä päivämäärällä maksettavaksi yhteensä noin 318 miljoonaa euroa. Toinen erä kiinteistöverosta on tällä ryhmällä 6.10.

Kiinteistöverotuspäätöksellä näkyvät eräpäivät ja veron määrä

Asiakas näkee omat kiinteistöveron eräpäivänsä ja kiinteistöveron määrän kiinteistöverotuspäätökseltä. Päätös on saapunut postitse maaliskuussa, mutta löytyy tarvittaessa myös OmaVerosta, jos kirje ei ole enää tallessa.

Jos asiakas on ottanut käyttöönsä sähköiset suomi.fi-viestit, kiinteistöverotuspäätös löytyy ainoastaan OmaVerosta.

Jos asiakas on korjannut päätöstä, kiinteistöveron eräpäivät voivat siirtyä. Vero tulee maksaa vasta lopullisen päätöksen mukaan. Kiinteistöverotuspäätös tulee asiakkaalle viimeistään lokakuussa.

Yhteisöasiakkaat saavat vain yhden kiinteistöverotuspäätöksen, vaikka omistaisivat kiinteistöjä useassa kunnassa. Aiemmin jokaisesta kiinteistön sijaintikunnasta on tehty erillinen kiinteistöverotuspäätös.

Oikea viitenumero on tärkeä

Kiinteistöveroa maksaessa pitää käyttää kiinteistöveron viitenumeroa. Viitenumero löytyy kiinteistöverotuspäätöksestä ja OmaVerosta.

Väärällä viitenumerolla maksettu kiinteistövero ei kohdistu oikein, jolloin vero jää maksamatta ja sille kertyy viivästyskorkoa.

Kiinteistöveron voi maksaa OmaVeron kautta, jolloin maksutiedot siirtyvät automaattisesti oikein maksupohjaan. OmaVeron kautta maksaessa maksupäivä on aina kuluva päivä. Veron voi maksaa myös verkkopankissa käyttämällä kiinteistöverotuspäätöksessä olevia maksutietoja tai päätöksen mukana tulleita tilisiirtolomakkeita.

Lue lisää: