Verohallinto jatkaa julkisten tietojen tilauspalvelua medialle - asiakas voi vastustaa tietojensa luovutusta OmaVerossa

Verohallinnon tiedote, 1.6.2020

Vuoden 2019 verotiedot tulevat julkisiksi marraskuun 4. päivänä vuonna 2020. Kaikkien henkilöiden ja yhteisöjen julkiset tuloverotustiedot ovat nähtävillä verotoimistojen asiakaspäätteillä ja saatavilla puhelimitse.  

Lisäksi Verohallinto tarjoaa medialle mahdollisuuden tilata henkilöiden julkisia tietoja journalistiseen käyttöön sähköisessä muodossa. Verovuoden 2019 henkilöiden tuloverotustietojen tilausaika on 1.10.-16.10.2020.

Tiedotusvälineet voivat tilata tietoja niistä henkilöistä, jotka ovat saaneet yhteensä vähintään 100 000 euroa valtionverotuksessa verotettavaa ansiotuloa ja pääomatuloa. Poimintaan ei sisälly niiden henkilöiden tietoja, jotka ovat vastustaneet tietojensa luovuttamista sähköisessä muodossa journalistiseen käyttötarkoitukseen.

Tarkemmat ohjeet medialle löytyvät vero.fi:stä: Ohje medialle: Tuloverotuksen julkiset tiedot verovuodelta 2019

Tietojen tilauspalvelu tukee yhteiskunnallista keskustelua 

Verohallinto tukee verotukseen liittyvää yhteiskunnallista keskustelua tarjoamalla tiedotusvälineille mahdollisuuden tilata tietoja journalistiseen tarkoitukseen. Tiedotusvälineillä on saamiensa massatietojen perusteella mahdollisuus muun muassa tehdä laajemmalla tasolla havaintoja verotuksen tasosta ja kohdentumisesta.

Palvelu on tarjottu vuodesta 2000 ja sitä on hyödyntänyt vuosittain n. 40 tiedotusvälinettä.

Vastustamisoikeus EU:n tietosuoja-asetuksen myötä 

Kansallinen tietosuojalaki tuli voimaan 1.1.2019, minkä myötä EU:n yleistä tietosuoja-asetusta alettiin soveltaa myös tuloverotustietoihin. Koska julkisten tietojen tilauspalvelun järjestäminen ei ole Verohallinnon lakisääteinen velvoite, siihen sovelletaan tietosuoja-asetuksen mukaista vastustamisoikeutta.

Verohallinto on tänään avannut asiakkaille mahdollisuuden vastustaa verovuoden 2019 tuloverotustietojensa sähköistä luovutusta tiedotusvälineille. Pyynnön voi tehdä 1.6.2020 - 1.10.2020 OmaVerossa tai paperilomakkeella. Ohjeet asiakkaille löytyvät vero.fi:stä: Voit vastustaa vuoden 2019 tuloverotietojen sähköistä luovutusta tiedotusvälineille

Tiedotusvälineille tämä tarkoittaa sitä, että niille luovutettavilta listoilta puuttuu tuloverotuksen julkiset tiedot niistä yli 100 000 euroa ansainneista henkilöistä, jotka ovat vastustaneet tietojensa luovutusta ja joiden pyynnön Verohallinto on hyväksynyt.  

Kansalaisilla on oikeus hakea tuloverotuksen tietojensa poistoa nyt toisena vuotena peräkkäin. Menettely on herättänyt keskustelua ja sitä käsitellään oikeusasteissa. Oikeuskäsittelyn aikana Verohallinto jatkaa vastustamisen hakemismahdollisuutta. 

Kaikkien henkilöiden tuloverotustiedot edelleen julkisia 

Vaikka tiedoista tulee puuttumaan nimiä, Verohallinto jatkaa tietojen tilauspalvelun tarjoamista tiedotusvälineille, jotta näillä on käytettävissään yksittäisten henkilöiden tietoja laajempi kuva tuloverotuksesta.

Hyväksytyn vastustamispyynnön tehneiden asiakkaiden julkiset tuloverotustiedot ovat jatkossakin tiedotusvälineiden saatavissa verotoimistojen asiakaspäätteiltä ja puhelimitse kuten kaikkien muidenkin henkilöiden tuloverotustiedot.

Tiedotusvälineiden käyttöön on koottu myös entistä laajempi tilastotietokanta: Verohallinnon tilastotietokanta 

Lisätietoa  

  • Tietojen luovuttamiseen ja tilaamiseen liittyvät kysymykset: Noora Kontro, ylitarkastaja, puh. 029 512 7416 
  • Median palveluun liittyvät kysymykset: Kati Kalliomäki, viestintäjohtaja, puh. 029 512 5126