Tuloverotilastot 2019: Veronalaisissa pääomatuloissa naisen euro on 44 senttiä

Verohallinnon tiedote, 18.12.2020

Naiset tienaavat keskimäärin vähemmän ansiotuloja ja veronalaisia pääomatuloja kuin miehet. Kun ansiotuloissa naisen euro oli miehiin verrattuna viime vuonna 77 senttiä, veronalaisissa pääomatuloissa se oli vain 44 senttiä. Tiedot selviävät Verohallinnon tänään julkaisemista tuloverotilastoista.

Naisten keskimääräinen ansiotulo oli viime vuonna 25 492 euroa. Se on 77 prosenttia miesten ansiotulojen keskiarvosta, eli 33 100 eurosta.

Miehet myös maksavat veroja enemmän kuin naiset. Vuonna 2019 miehet maksoivat veroja 17,4 miljardia ansiotuloista ja 2,1 miljardia pääomatuloista. Naiset puolestaan maksoivat ansiotuloista veroja 11,2 miljardia ja pääomatuloista 0,9 miljardia. Miesten tuloverojen keskiarvo oli 9 569 euroa. Naisten tuloverojen keskiarvo oli puolestaan 5 740 euroa, mikä on 60 prosenttia miesten tuloverojen keskiarvosta.

Verohallinto2020_v2_3 vaihtoehtoinen_fi.png

Pääomatulojen rakenteessa eroja sukupuolten välillä

Vuonna 2019 veronalaisten pääomatulojen keskiarvo naisilla oli 3 337 euroa. Se on 44 prosenttia miesten veronalaisten pääomatulojen keskiarvosta, joka oli 7 546 euroa.

Veronalaisissa pääomatuloissa sukupuolten välistä eroa keskiarvoissa selittää osaksi osuuskuntien ylijäämät, joita kertyy naisille useammin kuin miehille. Osuuskunnat maksavat jäsenilleen vuosittain korkoa, eli ylijäämää. Ylijäämästä osa on veronalaista pääomatuloa, osa ansiotuloa. Tyypillisesti saadut ylijäämät ovat varsin pieniä. Ilman osuuskuntien ylijäämiä naisten keskiarvo veronalaisista pääomatuloista on 51% miesten keskiarvosta.

Luovutusvoitot ovat veronalaisten pääomatulojen merkittävin erä. Niistä peräti 75 prosenttia kohdistuu miehille. Lisäksi luovutusvoitoista kertyvän veronalaisen pääomatulon keskiarvo on miehillä noin kaksinkertainen naisiin verrattuna.

– Esimerkiksi yritysmyynneistä saa luovutusvoittoja. Näyttää siltä, että miehet ovat halukkaampia myymään yrityksiä ja he ovat kasvuhakuisempia kuin naiset. Toki myös se vaikuttaa, että miehet omistavat yrityksiä naisia enemmän, ekonomisti Aki Savolainen analysoi.

Listattujen yhtiöiden pääomatulona verotetuissa osingoissa ja vuokratuloissa naisten keskimääräiset tulot ovat noin 70 prosenttia miesten keskiarvosta.

Lisää aiheesta:

Lisätietoja:

Vuoden 2019 verotilastot  vero.fi

Verohallinnon tilastoja: henkilöasiakkaiden tulot, vähennykset ja verot vuonna 2019  vero.fi

Mitä julkiset verotiedot kertovat – vero.fi