Tuloverotilastot 2019: Palkansaajat löysivät tulonhankkimisvähennyksen, vähennyksiä hakeneita yli 20 prosenttia edellisvuotta enemmän

Verohallinnon tiedote, 18.12.2020

Palkansaajien tekemät tulonhankkimisvähennykset ovat merkittävässä kasvussa. Vuonna 2019 tulonhankkimisvähennyksiä tehtiin yli 20 prosenttia edellisvuotta enemmän. Sekä vähennysten tekijöiden lukumäärä että vähennyksen kokonaismäärä euroissa kasvoivat. Tiedot selviävät Verohallinnon tänään julkaisemista vuoden 2019 tuloverotilastoista.

Ansiotulojen tulonhankkimismenoilla tarkoitetaan kuluja, jotka aiheutuvat palkkatulojen hankkimisesta. Tällaisia kuluja ovat esimerkiksi työhuone, omat työkalut ja ammattikirjallisuus. Tulonhankkimismenot vähennetään palkkatuloista ja ne pienentävät verotettavan ansiotulon määrää.

Vuonna 2019 tulonhankkimismenoja vähensi verotuksessa 176 000 palkansaajaa. Vuonna 2018 vähentäjien määrä oli 144 000.

Verohallinto2020_v2_5_fi.png

Kotona tehtävien työpäivien osuudella suuri merkitys vähennykseen

Verohallinto antoi viime vuonna kaikille palkansaajille automaattisesti 750 euron tulonhankkimiskuluihin liittyvän vähennyksen. Menoja kannatti ilmoittaa vain, jos kuluja oli enemmän kuin 750 euroa.

– Tulonhankkimiskulujen ilmoittamisen kasvua voi selittää se, että kotona tehdään entistä enemmän työpäiviä. Jos kotona tehdään alle 50% työpäivistä, vähennys ei ylitä 750 euroa. Käytännössä siis sillä, tekeekö kotona kaksi vai kolme päivää etätöitä, on suuri merkitys vähennykseen, ekonomisti Aki Savolainen Verohallinnosta analysoi.

Tulonhankkimismenojen ilmoittaminen kasvanut eniten naisten ja yli 50 000 euroa tienanneiden keskuudessa

Tulonhankkimismenojen ilmoittamisen kasvu painottuu ennen kaikkea suurituloisiin.

– Asiaa selittänee se, että hyväpalkkaisten toimihenkilöiden ja asiantuntijoiden on helpompi tehdä etätöitä kuin monen pienipalkkaisen, Savolainen kertoo.

Tulonhankkimismenoja voivat olla myös muut kuin etätyöhön liittyvät kulut. Vero.fissä on listattu, mitä voi vähentää tulonhankkimismenoina: tulonhankkimismenot - vero.fi.


Lisää aiheesta:

Lisätietoja:

Vuoden 2019 verotilastot  vero.fi

Verohallinnon tilastoja: henkilöasiakkaiden tulot, vähennykset ja verot vuonna 2019  vero.fi

Mitä julkiset verotiedot kertovat – vero.fi