Tuloverotilastot 2019: Kunnallisveroa maksaneiden henkilöiden määrä laski enemmistössä maakuntia

Verohallinnon tiedote, 18.12.2020

Yhdessätoista maakunnassa oli vuonna 2019 vähemmän kunnallisveroa maksavia henkilöitä kuin vuonna 2018. Eniten kunnallisveroa maksavien määrä on vähentynyt Etelä-Savossa. Vaikka kunnallisveroa maksavien henkilöiden määrä väheni suurimmassa osassa maakuntia vuodesta 2018, verokertymä puolestaan kasvoi jokaisessa maakunnassa. Tiedot selviävät Verohallinnon tänään julkaisemista vuoden 2019 tuloverotilastoista.

Kunnallisvero on verokertymältään merkittävimpiä verolajeja Suomessa. Vuonna 2019 kunnallisveroa kerättiin 19,6 miljardia euroa, kun vuoden tuloverokertymä oli yhteensä 31,6 miljardia. Koko maassa kunnallisverokertymä kasvoi 3,4 prosenttia.

Kunnallisveroa maksetaan ansiotuloista. Kaikkein pienituloisimmat eivät kunnallisveroa maksa. Kunnallisveron osuus tuloista nousee ansioiden kasvaessa. Viime vuonna kunnallisveroa maksoi Suomessa noin 3,9 miljoonaa henkilöä, kasvua edellisvuoteen verrattuna oli 0,3 prosenttia.

Verokertymän kasvussa merkittäviä eroja maakuntien välillä

Verohallinto2020_v2_6_fi.png

Verokertymä kasvoi yli 4 prosenttia edellisvuodesta kahdessa maakunnassa, Päijät-Hämeessä ja Uudellamaalla. Hitainta verokertymän kasvu puolestaan oli Etelä-Karjalassa ja Etelä-Savossa. Merkittävä syy verokertymän kasvuun kaikissa maakunnissa on palkkatulojen kehitys.

– 2019 ei myöskään tehty mitään isoja veronkevennyksiä tai kasvatettu merkittävästi mahdollisuuksia tehdä verovähennyksiä. Nämä luonnollisesti olisivat vaikuttaneet myös verokertymän kasvuun, ekonomisti Aki Savolainen Verohallinnosta sanoo.

Merkittävästi verokertymän kasvutahtiin vaikuttavat alueen työmahdollisuudet ja työpaikkojen takia maakuntaan muuttavat veronmaksajat. Kahdessa maakunnassa palkkatuloja saavien henkilöiden lukumäärä laski ja näissä maakunnissa ansiotulojen kasvukin oli hitainta.

– Kun kunnallisveron maksajien lukumäärä vähenee, lähes väistämättä myös verokertymän kasvutahti hidastuu, Savolainen sanoo.

Päijät-Hämeessä kunnallisverojen maksajien määrä ja verokertymä kasvoivat eniten

Kunnallisverojen maksajien ja verokertymän kasvun näkökulmasta parhaiten vuosi 2019 sujui Päijät-Hämeessä. Maakunnassa verokertymä kasvoi edellisvuodesta 4,5 prosenttia ja kunnallisveroa maksavien lukumäärä yli 2 prosenttia.

– Päijäthämäläiset saivat viime vuonna tuloja listaamattomista osingoista 76 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna ja merkittävä osa näistä osingoista verotettiin ansiotuloina. Tämä näkyy sekä verokertymässä että kunnallisveron maksajien lukumäärässä, ekonomisti Aki Savolainen kertoo.

Päijäthämäläiset eivät kuitenkaan osanneet ennakoida vuoden 2019 kasvaneita tuloja verotuksessa. Jäännösveroja eli mätkyjä maksavien asiakkaiden lukumäärä nimittäin kasvoi yli 80 prosenttia. Valtaosa näistä jäännösveroista tuli maksuun tänä vuonna.

 

Lisää aiheesta:

Lisätietoja:

Vuoden 2019 verotilastot  vero.fi

Verohallinnon tilastoja: henkilöasiakkaiden tulot, vähennykset ja verot vuonna 2019  vero.fi

Mitä julkiset verotiedot kertovat – vero.fi