Tuloverotilastot 2019 julki: Veronalaisia tuloja saaneiden lukumäärä edellisvuoden tasolla – tilastotietoja henkilöasiakkaista laajasti saatavissa

Verohallinnon tiedote, 18.12.2020

Henkilöasiakkaiden veronalaiset tulot kasvoivat vuonna 2019 edellisvuodesta 2,8 prosenttia. Veronalaisia tuloja saaneiden lukumäärä pysyi likimain edellisen vuoden tasolla. Ansiotulot kasvoivat 3,2 prosenttia ja veronalaiset pääomatulot laskivat 2 prosenttia. Tiedot selviävät tänään julkaistuista vuoden 2019 verotilastoista. Verohallinto tarjoaa tilastotietoja henkilöistä esimerkiksi tulo- ja ikäluokittain, kuntakohtaisesti ja postinumeroiden perusteella.

Tilastotiedot ovat vapaasti kaikkien hyödynnettävissä vero.fi osoitteessa vero.fi/tilastot. Sivustolta löytyy myös analyysi verovuodesta 2019.

Tuloverotiedoista julkisia ovat esimerkiksi valtion verotuksessa verotettavat ansio- ja pääomatulot.
Vero.fissä on kerrottu tarkemmin, mitkä tiedot verotiedoista ovat julkisia ja mitkä eivät.

Verotuksen progressio näkyy tilastoissa

Eniten tuloveroa kerryttävät Suomessa henkilöt, jotka tienaavat 30 - 40 000 euroa vuodessa. Heitä on myös lukumääräisesti eniten palkansaajista. Ansiotulojen verotuksen progressio näkyy tilastoissa: vuodessa 40 000 euroa ja enemmän tienanneiden keräämä osuus tuloveropotista on suurempi kuin heidän osuutensa kaikkien tuloluokkien veronalaisista tuloista.

Verohallinto2020_v2_2 vaihtoehtoinen_fi.png

Pienituloisilla eläketulot ja muut ansiotulot korostuvat

Henkilöasiakkaat saavat palkkatuloja, eläketuloja ja muita ansiotuloja, joista he maksavat veroja. Isoin tuloerä henkilöille näistä kolmesta ovat palkkatulot, joiden osuus tuloista on 67 %. Eläkkeiden osuus tuloista on noin 24 %, muiden ansiotulojen 9 %. Muihin ansiotuloihin kuuluvat esimerkiksi yrittäjätulot, ansiosidonnaiset työttömyyskorvaukset sekä erilaiset päivärahat, esimerkiksi vanhempainpäiväraha.

Pienituloisilla ansiotuloissa korostuvat eläkkeet ja muut ansiotulot. Palkkatulot muodostavat yli puolet tuloluokan kokonaistuloista vasta, kun henkilöt tienaavat yli 30 000 euroa vuodessa.

Verohallinto2020_v2_1_fi.png

Nostoja 2019 tuloverotilastoista

Verohallinto on tehnyt tuloverotilastoista valmiiksi muutamia poimintoja, joita esimerkiksi toimitukset voivat hyödyntää:

Lisätietoja:
Vuoden 2019 verotilastot vero.fissä 
Artikkeli vero.fissä: Verohallinnon tilastoja: henkilöasiakkaiden tulot, vähennykset ja verot vuonna 2019