Voit hakea maksujärjestelyä helpotetuin ehdoin

Koronaviruksen aiheuttaman poikkeuksellisen tilanteen vuoksi Verohallinto on toistaiseksi helpottanut maksujärjestelyn ehtoja. Helpotuksia noudatetaan kaikissa maksujärjestelyissä, joita on haettu 25.3. alkaen ja viimeistään elokuun lopussa.

Hyväksytyn maksujärjestelyn sisältöä ei voi muuttaa.

Et voi siis esimerkiksi pyytää, että Verohallinto ottaa maksujärjestelystä veroja pois tai lisää niitä sinne.

Et voi myöskään pyytää vähentämään tai lisäämään maksuerien määrää. Voit kuitenkin maksaa maksujärjestelyn veroja nopeammin kuin maksuohjelmassa, jolloin maksueriä voi olla vähemmän maksettavana. Lue lisää: Voinko maksaa maksujärjestelyn veroja nopeammin kuin maksuohjelmassa on määrätty?

Kyllä. Voit maksaa maksujärjestelyä nopeammassa tahdissa tai isommissa kertaerissä kuin maksuohjelmassa. Muista myös silloin käyttää maksujärjestelyn viitenumeroa.

Viitenumeron näet esimerkiksi:

 • maksujärjestelyn maksutiedoista, jotka on toimitettu postitse ja OmaVeroon.
 • (Kirjaudu OmaVeroon > Klikkaa aloitussivulla Toiminnot-valikosta linkkiä "Verojen maksaminen" > Maksujärjestelyn viite on kerrottu keltaisessa infolaatikossa)

Kun maksat maksujärjestelyn veroja maksuohjelmaa nopeammin, maksujärjestelyssä olevan veron kokonaismäärä pienenee nopeammin ja siten myös maksettavaksi tuleva viivästyskoron osuus vähenee.

Huolehdi, että sinulla on tiedossa, kuinka paljon olet maksanut maksujärjestelyn veroja. Reaaliaikaisen tilanteen näet helpoiten OmaVerosta.

Päätöksiä helpotetuista maksujärjestelypyynnöistä tulee asiakkaille kesäkuun lopussa tai heinäkuun alussa. Ensimmäinen maksuohjelman mukainen maksuerä on kolmen kuukauden päässä pyynnön hyväksymisestä ja seuraavat maksuerät siitä eteenpäin kuukausittain.

Kesäkuun lopussa myönnetyn helpotetun maksujärjestelyn ensimmäinen maksuerä on syyskuun lopussa.

Heinäkuun alussa myönnetyn helpotetun maksujärjestelyn ensimmäinen maksuerä on lokakuun alussa.

Jos olet hakenut veroille helpotettua maksujärjestelyä, pyyntösi on edelleen voimassa eikä maksukehotus vaadi sinulta toimenpiteitä. Tehty maksujärjestelypyyntö estää tällä hetkellä verojen ulosottoon lähettämisen eikä yrityksen verovelkaa julkaista protestilistalla. Maksujärjestelypyyntö ei kuitenkaan estä julkaisemista verovelkarekisterissä.

Verohallinto alkaa käsitellä saapuneita maksujärjestelypyyntöjä mahdollisimman pian, kun tarvittavat lainmuutokset ovat tulleet voimaan. Nykyisen tiedon valossa pyyntöjä aletaan käsittelemään kesäkuussa, joten päätöksiä maksujärjestelypyynnöistä voi siis odottaa kesäkuun loppupuolella. Saatat siihen asti saada huomautuksia maksamattomista veroista tai ilmoituksen verojen siirtämisestä ulosottoon.

Verohallinto lisää maksujärjestelyyn kaikki ne verot, jotka ovat maksujärjestelyn hyväksymishetkellä erääntyneitä ja tiedossa olevat kuukauden sisällä erääntyvät verot.

Voit edelleen hakea vain helpotettua maksujärjestelyä. Tee silloin maksujärjestelypyyntö, johon valitset vain maksuerien lukumäärän, mutta jätä arvonlisäveron palauttamispyyntö ja veronpalautusten käyttämisen perumispyyntö valitsematta.

Tee maksujärjestelypyyntö OmaVerossa. OmaVeron kautta tulleet pyynnöt käsitellään puhelimitse tulleita pyyntöjä nopeammin.

Hyväksyttyyn maksujärjestelyyn otetaan automaattisesti mukaan myös ne verot, joista on maksujärjestelyn tekohetkellä olemassa avoinna oleva velvoite ja jotka erääntyvät 45 vuorokauden kuluessa.

Jos et ollut antanut ilmoitusta oma-aloitteisesta verosta siihen mennessä, kun maksujärjestely tehtiin, oma-aloitteista veroa ei ollut silloin vielä tiedossa eikä sitä voitu ottaa mukaan maksujärjestelyyn. Maksujärjestelyä ei voi täydentää uusilla veroilla sen jälkeen, kun se on tehty. Maksa maksujärjestelyn ulkopuolinen oma-aloitteinen vero oma-aloitteisen veron omalla viitenumerolla.

Koska maksoit helpotettuun maksujärjestelyyn kuuluvan oma-aloitteisen veron sen omalla viitenumerolla, maksusi on mennyt käyttämättömien hyvitysten tilille, eikä sitä käytetä sieltä edes kuun lopussa helpotettuun maksujärjestelyyn kuuluville veroille. Tee tarvittaessa oman maksun palauttamispyyntö OmaVerossa ja maksa maksujärjestelyyn kuuluva vero uudestaan käyttämällä maksujärjestelyn viitenumeroa. Muista aina käyttää maksujärjestelyn viitenumeroa, jos haluat maksaa maksujärjestelyyn kuuluvia veroja. Viitenumeron löydät maksujärjestelyn mukana saamastasi maksuohjelmasta tai OmaVerosta. Lue lisää: Näin näet käyttämättömän hyvityksen OmaVerossa

Tarkista hyväksytyn maksujärjestelyn jälkeen saamastasi ilmoituksesta ja maksuohjelmasta, että ennakkovero on mukana maksujärjestelyssäsi. Jos näin on, sinun ei tarvitse maksaa ennakkoveroa erikseen e-laskulla vaan voit poistaa verkkopankissa saamasi e-laskun. Vero pitää maksaa osana maksujärjestelyä ja maksujärjestelyn viitenumeroa käyttämällä.

Jos kuitenkin ehdit jo maksaa e-laskun, maksu on käytetty seuraavalle ennakkoveron erälle. Jos seuraava erä tuli tämän vuoksi kokonaan maksetuksi, sinulle ei lähetetä erikseen seuraavasta erästä e-laskua.

Hae maksujärjestelyä OmaVerossa

Helpoiten teet maksujärjestelypyynnön OmaVerossa. OmaVeron kautta tulleet pyynnöt käsitellään puhelimitse tulleita pyyntöjä nopeammin.

Maksujärjestelyä voi hakea myös palvelunumerosta 029 497 028 (Maksujärjestelyt ja perintä).

Voit myös hakea auto- ja valmisteveron maksunlykkäystä helpotetuin ehdoin. Lue lisää: Autoveron maksunlykkäys tai valmisteveron maksunlykkäys.

Arvonlisäveroja voi hakea takaisin 26.5. alkaen

26.5. alkaen voit OmaVerossa tai puhelimessa tehdä maksujärjestelypyynnön, jolla voit pyytää yrityksesi tammi-, helmi- ja maaliskuussa maksamia arvonlisäveroja takaisin. Pyyntö on tehtävä viimeistään 31.8.2020.

Lue lisää: Voit hakea arvonlisäveroja takaisin ja maksaa ne myöhemmin

Mitä helpotetuin ehdoin tehty maksujärjestely tarkoittaa?

 • Maksujärjestelyn avulla verojen maksuun saa lisää aikaa, enintään 24 kuukautta päätöksen tekemisestä (21 erää). Verohallinto ei ryhdy perintätoimenpiteisiin, jos sinulla on maksujärjestely voimassa.
 • Myöskään käsittelyssä oleviin maksujärjestelypyyntöihin liittyviä veroja ei lähetetä ulosottoon eikä yrityksen verovelkaa julkaista protestilistalla. Maksujärjestelypyyntö ei kuitenkaan estä julkaisemista verovelkarekisterissä
 • Maksujärjestelyn mukainen ensimmäinen maksuerä on nykyisen yhden kuukauden sijaan vasta kolmen kuukauden päästä maksujärjestelyn hyväksymisestä.
 • Maksujärjestelyssä olevien verojen viivästyskorko alenisi valiokunnan mietinnön mukaan väliaikaisen lakimuutoksen myötä 7 prosentista 2,5 prosenttiin. Alennettua korkoa sovellettaisiin
  • 1.3.2020 jälkeen erääntyneisiin maksujärjestelyn veroihin
  • maksujärjestelyssä takaisin maksettaviin arvonlisäveroihin, jotka pyysit palautettavaksi
  • maksujärjestelyssä takaisin maksettaviin veroihin, joiden maksuksi oli alun perin käytetty veronpalautuksiasi, mutta pyysit käyttöjen perumista (Huom.! Alennettu korko koskee tässä tapauksessa arvonlisäveroja, joiden eräpäivä on 1.1.–31.8. ja muita veroja, joiden eräpäivä on 1.3.–31.8.)
 • Verohallinto lisää maksujärjestelyyn kaikki ne verot, jotka ovat maksujärjestelyn hyväksymishetkellä erääntyneitä ja tiedossa olevat kuukauden sisällä erääntyvät verot.
 • Jos saat maksujärjestelypyynnön hyväksymispäivästä alkaen veronpalautuksia loppuvuoden aikana, Verohallinto ei käytä näitä veronpalautuksia maksujärjestelyyn sisältyvien verojen maksuksi. Nämä palautukset maksetaan yrityksellesi.

Maksujärjestelyyn pääsee helpommin

Verohallinto on helpottanut tilapäisesti maksujärjestelyyn pääsemistä. Maksujärjestelyyn pääsee kuitenkin vain, jos

 • sinulla ei ole veroja ulosotossa
 • olet antanut kaikki veroilmoitukset sekä tulorekisteriin annettavat palkkatietoilmoitukset ja työnantajan erillisilmoitukset.

Myös yrityksen tai sen vastuuhenkilön aiemmat laiminlyönnit tai aikaisemmin rauennut maksujärjestely voivat estää uuden järjestelyn saamisen.

Vastaanotettu ja käsittelyä odottava maksujärjestelypyyntö ei poista aiempaa merkintää verovelkarekisteristä. Jos Verohallinto hyväksyy maksujärjestelypyyntösi, merkintä verovelkarekisteristä poistuu.

Myös näitä kysyttiin:

Jos hait maksujärjestelypyynnöllä alkuvuonna maksamiasi arvonlisäveroja takaisin, saat ne noin viikon kuluessa pyynnön hyväksymisestä.

Huomioi, että sinun tulee maksaa palautetut arvonlisäverot takaisin Verohallinnolle maksujärjestelyn mukaisen maksuohjelman mukaan. Ensimmäinen maksuerä on kolmen kuukauden kuluttua maksujärjestelyn hyväksymisestä, eli todennäköisesti syyskuun lopussa tai lokakuun alussa. Seuraavat maksuerät ovat siitä eteenpäin kuukausittain.

Lue myös: Voinko maksaa maksujärjestelyn veroja nopeammin kuin maksuohjelmassa on määrätty?

Koronatilanne tai siitä aiheutuneet maksuvaikeudet eivät ole peruste viivästyskoron poistamiselle. Maksuvaikeustilanteessa voit hakea maksujärjestelyä, jolloin viivästyskorkokin on matalampi.

Jos et eräpäivänä pysty maksamaan veroja äkillisen sairastumisen tai karanteenin vuoksi, eikä hallussasi ole maksamiseen vaadittavia tietoja etkä voi käyttää sähköisiä palveluja, voi viivästyskoron perimättä jättäminen olla mahdollista. Viivästyskoron perimättä jättämistä voit hakea OmaVerossa.

Koronatilanne ei ole peruste verosta vapauttamiseen. Maksukyvyn alentuessa on mahdollista hakea maksujärjestelyä. Lue lisää: Voit hakea maksujärjestelyä helpotetuin ehdoin

Viivästyskoron osalta voi hakea viivästyskoron perimättä jättämistä samoilla perusteilla kuin kysymyksessä: En pysty maksamaan verojani ajoissa, voinko saada viivästyskorot pois?

Lisätietoja: