Arvonlisäveroja pystyi hakemaan takaisin osana maksujärjestelyä 31.8. asti

Yrityksellä oli 31.8. asti mahdollisuus hakea alkuvuonna 2020 maksamiaan arvonlisäveroja takaisin. Yritys haki arvonlisäveroja palautettavaksi tekemällä maksujärjestelypyynnön. Maksujärjestelyn kautta yritys sitoutui maksamaan palautetut arvonlisäverot myöhemmin takaisin Verohallinnolle.

Kaikkiin 25.3. alkaen ja viimeistään 31.8. tehtyihin maksujärjestelypyyntöihin sovelletaan helpotettuja ehtoja. Lue lisää helpotetusta maksujärjestelystä.

Verot pitää maksaa myöhemmin takaisin maksujärjestelyssä

Pystyit 31.8. asti hakemaan maksujärjestelypyynnöllä takaisin yrityksesi maksamat arvonlisäverot, joiden eräpäivä oli tammi-, helmi- ja maaliskuussa 2020. Näistä arvonlisäveroista mahdollisesti maksamiasi viivästyskorkoja ei palautettu. Sait palautettuna vain alkuperäisen arvonlisäveron ilman viivästyskorkoja.

Jos arvonlisäveron verokautesi on vuosi, sinun oli mahdollista pyytää palautettavaksi neljäsosa eli 25 prosenttia vuoden 2019 arvonlisäverosta.

Palauttaminen ei kuitenkaan tarkoita sitä, että yrityksesi saisi pysyvästi pitää palautettavat maksut. Maksujärjestelyssä yrityksesi sitoutuu maksamaan arvonlisäverot myöhemmin takaisin Verohallinnolle.

Kun maksat arvonlisäverot maksujärjestelyn mukaisesti takaisin Verohallinnolle, joudut lisäksi maksamaan viivästyskorkoa, joka on 2,5 prosenttia. Viivästyskorkoa kertyy arvonlisäveron alkuperäisestä eräpäivästä alkaen. Korko on laskettu mukaan maksujärjestelyn eriin.

Esimerkki 1: Yritys on alkuvuonna maksanut arvonlisäveroa eräpäivinä 13.1., 12.2. ja 12.3. yhteensä 50 000 euroa. Yritys hakee toukokuussa maksujärjestelypyynnöllä arvonlisäveroja palautettavaksi. Kesäkuussa Verohallinto hyväksyy maksujärjestelypyynnön ja palauttaa yritykselle 50 000 euroa. Maksujärjestelyn mukainen ensimmäinen maksuerä on tällöin syyskuussa. Maksueriin on laskettu mukaan 2,5 % viivästyskorko arvonlisäveron alkuperäisestä eräpäivästä alkaen.

Helpotettu maksujärjestely vaikuttaa myös veronpalautustesi käyttöön

Jos teit 25.3.–31.8. välisenä aikana pyynnön helpotetusta maksujärjestelystä ja Verohallinto hyväksyi pyyntösi, veronpalautuksiasi ei käytetä maksujärjestelyyn sisältyvien verojen maksuksi vuoden 2020 loppuun saakka. Verohallinto ei käytä veronpalautuksia maksujärjestelyyn sisältyvien verojen maksuksi, vaan sen sijaan ne maksetaan yrityksellesi. Veronpalautuksia käytetään kuitenkin yhä niiden verovelkojen maksuun, jotka eivät ole mukana maksujärjestelyssä. Lisäksi veronpalautuksia käytetään edelleen mahdollisiin ulosotossa olevien muiden velkojen maksuun.

Veronpalautuksia ei käytetä niiden maksujärjestelyyn sisältyvien verojen maksuksi, joista on tehty maksujärjestely 26.6.–31.8.2020.

Jos huhti-, touko- ja kesäkuussa mahdollisesti saamiasi veronpalautuksiasi ehdittiin käyttää verojesi maksuun, sinun oli 27.7.2020 asti mahdollista pyytää, että näiden veronpalautusten käyttö perutaan. Tällä pyynnöllä sait veronpalautukset yrityksellesi.

Sait takaisin ne palautukset, jotka on käytetty 25.3. alkaen siihen päivään, kun sinulle tehtiin maksujärjestely. Veronpalautuksia käytetään kuitenkin yhä niihin verovelkoihin, jotka eivät ole mukana maksujärjestelyssä. Lisäksi veronpalautuksia käytetään edelleen mahdollisiin ulosotossa olevien muiden velkojen maksuun.

Huom.! Jos valitsit veronpalautuksen käytön perumisen, ne verot, joille palautusta oli alun perin käytetty, muuttuivat jälleen maksamattomiksi ja niille kertyy viivästyskorkoa alkuperäisestä eräpäivästä alkaen. Nämä maksamattomat verot liitetään automaattisesti mukaan maksujärjestelyyn ja ne maksetaan osana maksujärjestelyä takaisin.

Esimerkki 2: Yrityksellä erääntyi 23.4. ennakkoveroa 1000 euroa, jonka maksuksi käytettiin yritykselle muodostuneita veronpalautuksia 1000 euron verran.

Toukokuussa yritys teki maksujärjestelypyynnön, johon yritys merkitsi haluavansa perua palautuksen käytön. Kesäkuussa Verohallinto hyväksyi pyynnön, joten veronpalautuksen käyttö 23.4. erääntyneelle ennakkoverolle peruttiin. Yhtiö sai palautuksena 1000 euroa, mutta 23.4. erääntynyt ennakkovero muuttui maksamattomaksi. Ennakkovero liitettiin automaattisesti mukaan maksujärjestelyyn ja yritys maksaa sen osana maksujärjestelyä takaisin. Sille on kertynyt viivästyskorkoa 23.4. jälkeen.

Saat tiedon, kun maksujärjestelypyyntösi on käsitelty

Kun maksujärjestelypyyntö on käsitelty, saat tiedon siitä, hyväksyttiinkö pyyntö. Jos pyysit arvonlisäverojen palauttamista, verot palautetaan sinulle noin viikon kuluttua hyväksymispäivästä. Jos pyysit veronpalautusten käytön perumista, palautukset maksetaan saman aikataulun mukaan.

Muistathan, että maksujärjestelypyyntö ja siihen sisältyvät palautuspyynnöt voidaan hyväksyä vain silloin, jos

  • yrityksellä ei ole veroja ulosotossa
  • yritys on antanut kaikki veroilmoitukset sekä tulorekisteriin annettavat palkkatietoilmoitukset ja työnantajan erillisilmoitukset.

Myös yrityksen tai sen vastuuhenkilön aiemmat laiminlyönnit tai aikaisemmin rauennut maksujärjestely voivat estää uuden järjestelyn saamisen.

Usein kysyttyä:

Hyväksytyn maksujärjestelyn sisältöä ei voi muuttaa.

Et voi pyytää, että Verohallinto lisää voimassa olevaan maksujärjestelyyn uusia veroja tai ottaa maksujärjestelystä veroja pois.

Muista maksaa maksujärjestelyn maksuerät viimeistään eräpäivänä. Muista myös maksaa maksujärjestelyn ulkopuoliset verot viimeistään niiden eräpäivänä.

Jos et maksa maksujärjestelyä tai maksujärjestelyn ulkopuolisia veroja viimeistään eräpäivänä, maksujärjestelysi raukeaa!

Maksuerien määrä

Et voi myöskään pyytää vähentämään tai lisäämään maksuerien määrää. Voit kuitenkin maksaa maksujärjestelyn veroja nopeammin kuin maksuohjelmassa, jolloin maksueriä voi olla vähemmän maksettavana. Lue lisää: Voinko maksaa maksujärjestelyn veroja nopeammin kuin maksuohjelmassa on määrätty?

Kyllä. Voit maksaa maksujärjestelyä nopeammassa tahdissa tai isommissa kertaerissä kuin maksuohjelmassa. Muista myös silloin käyttää maksujärjestelyn viitenumeroa.

Viitenumeron näet esimerkiksi:

  • maksujärjestelyn maksutiedoista, jotka on toimitettu postitse ja OmaVeroon
  • OmaVerosta: Valitse etusivulta kohdasta Maksutilanne linkki Verojen maksaminen. Viitenumeron näet OmaVerosta maksupainikkeen vierestä kohdasta Muut maksutavat.

Kun maksat maksujärjestelyn veroja maksuohjelmaa nopeammin, maksujärjestelyssä olevan veron kokonaismäärä pienenee nopeammin ja siten myös maksettavaksi tuleva viivästyskoron osuus vähenee.

Huolehdi, että sinulla on tiedossa, kuinka paljon olet maksanut maksujärjestelyn veroja. Reaaliaikaisen maksujärjestelyn kokonaistilanteen näet helpoiten OmaVerosta.

Sivu on viimeksi päivitetty 1.9.2020