Koronatilanne: Maksujärjestelyn ehtoja helpotetaan tilapäisesti - uutta järjestelyä voi hakea 31.8. saakka

Maksujärjestelyn ehtoja helpotetaan koronatilanteesta johtuen. Eduskunta on päättänyt, että maksujärjestelyssä olevien verojen viivästyskorkoa alennetaan tilapäisesti. Samalla Verohallinto joustavoittaa maksujärjestelyn muita ehtoja.

Eduskunnan päätöksen mukaan maksujärjestelyssä olevien verojen viivästyskorko alenee 7 prosentista 2,5 prosenttiin. Alennettua korkoa sovelletaan kaikkiin maksujärjestelyssä mukana oleviin veroihin 1.5. alkaen.

Helpotuksilla halutaan tukea erityisesti maksuvaikeuksissa olevia yrittäjiä, mutta maksujärjestelyä voi hakea myös henkilöt.

Muutokset maksujärjestelyn myöntämiseen ja sen ehtoihin ovat voimassa 21.6.2021 alkaen. 

Helpotettujen ehtojen mukaista maksujärjestelyä voi hakea 31.8.2021 saakka OmaVerossa. Maksujärjestelypyyntö keskeyttää perintätoimenpiteet, kunnes asia on ratkaistu.

Maksujärjestelyn ehdot

Maksujärjestelyn avulla saat verojen maksuun lisää aikaa. Verohallinto ei ryhdy perintätoimenpiteisiin, jos olet tehnyt pyynnön maksujärjestelystä tai sinulla on maksujärjestely voimassa.

Voit hakea maksujärjestelyä, jos

  • sinulla ei ole veroja ulosotossa ja
  • olet antanut kaikki veroilmoitukset sekä tulorekisteriin annettavat palkkatietoilmoitukset ja työnantajan erillisilmoitukset määräajassa.

Huomaathan, että Verohallinto voi jättää maksujärjestelyn hyväksymättä myös muusta syystä, esimerkiksi yrityksen tai sen vastuuhenkilön aiempien laiminlyöntien vuoksi.

Voit hakea uutta helpotettua maksujärjestelyä, vaikka aiempi maksujärjestelysi olisi rauennut, jos verot eivät ole vielä ulosotossa. Normaalisti näissä tilanteissa ei myönnetä uutta maksujärjestelyä.

Uutta helpotettua maksujärjestelyä voit hakea myös, vaikka aiempi maksujärjestelysi olisi edelleen voimassa. Näin saat verojen maksamiseen vielä lisää aikaa. Näissä tilanteissa aiempi maksujärjestely korvataan uudella.

Mieti, kuinka pitkän maksuohjelman tarvitset, sillä maksujärjestelyä ei voi myöhemmin muuttaa. Maksuohjelmaa ei voi myöhemmin muokata pidemmäksi, mutta voit maksaa veroja suunniteltua nopeammassa aikataulussa.

Ensimmäinen erä tulee maksettavaksi yhden kuukauden kuluttua maksujärjestelyn hyväksymisestä. Maksujärjestely voi kestää enimmillään 24 kuukautta.

Maksujärjestelyyn tulevat mukaan kaikki maksujärjestelyn tallentamishetkellä erääntyneet verot sekä seuraavien 45 päivän sisällä erääntyvät verot, jos olet antanut niistä jo ilmoitukset. Huomaathan, että jos jäännösveron, kiinteistöveron, perintöveron tai lahjaveron ensimmäinen erä sisältyy maksujärjestelyyn, tulee maksujärjestelyyn automaattisesti mukaan myös toinen erä.

Kuten normaalissa maksujärjestelyssä, myös helpotettu maksujärjestely raukeaa, mikäli et noudata ehtoja. Maksujärjestely raukeaa, jos et anna uusia vero- ja muita ilmoituksia, et maksa maksuohjelman eriä määräajassa tai sinulle syntyy uutta verovelkaa maksujärjestelyn aikana.

Jos saat maksujärjestelypyynnön hyväksymispäivästä alkaen veronpalautuksia loppuvuoden aikana, Verohallinto ei käytä näitä veronpalautuksia vuonna 2021 myönnettyyn uuteen helpotettuun maksujärjestelyyn sisältyvien verojen maksuksi. Veronpalautus maksetaan tilillesi, jos sinulla ei ole helpotetun maksujärjestelyn ulkopuolisia veroja maksamatta.

Näin haet helpotettua maksujärjestelyä

Helpotettua maksujärjestelyä voit hakea 31.8.2021 saakka. 

Maksujärjestelypyyntö kannattaa tehdä OmaVerossa, sillä nämä hakemukset voidaan käsitellä nopeammin kuin puhelimitse tulleet. Jos et voi asioida OmaVerossa, hae maksujärjestelyä puhelimitse numerosta 029 497 028.

Hae maksujärjestelyä OmaVerossa

Näin haet maksujärjestelyä OmaVerossa

Verohallinto käsittelee maksujärjestelypyynnöt saapumisjärjestyksessä. Saat ilmoituksen, kun maksujärjestelypyyntösi on käsitelty. Käsittelyssä olevaan maksujärjestelypyyntöön liittyviä veroja ei lähetetä ulosottoon eikä yrityksen verovelkaa julkaista verovelkarekisterissä tai protestilistalla.

Kun pyydät maksujärjestelyä, sinun ei tarvitse esittää selvitystä maksuvaikeuksista. Hakemukseen täytät vain toivomasi maksuajan ja yhteystiedot, jotta Verohallinto voi tarvittaessa kysyä lisätietoja.

Maksujärjestely tehdään erääntyneille veroille. Siksi maksujärjestelyä ei kannata hakea "varmuuden vuoksi" etukäteen, jos sinulla ei ole maksamattomia veroja. Tee maksujärjestelypyyntö mahdollisimman pian eräpäivän jälkeen, jos et ole voinut maksaa veroja.

Lue lisää: Maksujärjestelyn hakeminen

Kaikkiin uuteen helpotettuun maksujärjestelyysi sisältyviin veroihin sovelletaan 1.5.2021 alkaen 2,5 prosentin korkoa maksujärjestelysi keston ajaksi.

Ennen 1.5.2021 erääntyneille veroille muodostunut viivästyskorko siirtyy helpotetulle maksujärjestelyllesi sellaisenaan, eli sinulla voi sisältyä helpotettuun maksujärjestelyyn veroja sekä 2,5 prosentin että 7 prosentin viivästyskorolla.

Jos helpotettu maksujärjestelysi raukeaa, korko on raukeamispäivää seuraavasta päivästä eteenpäin 7 %.

Jos sinulla on voimassa oleva maksujärjestely, voit tehdä uuden helpotetun maksujärjestelypyynnön OmaVerossa 31.8 saakka.  Tekemällä uuden maksujärjestelypyynnön voit saada helpotetun maksujärjestelyn, mikäli maksujärjestelylle ei ole esteitä. Käsittelyssä oleviin maksujärjestelypyyntöihin liittyviä veroja ei esimerkiksi lähetetä ulosottoon.

Maksujärjestely tulee voimaan heti, kun Verohallinto on hyväksynyt maksujärjestelypyynnön. Tehty maksujärjestely on heti nähtävissä OmaVerossa. Myös mahdollinen kirje maksujärjestelypyynnön hylkäämisestä on nähtävissä OmaVerossa heti asian ratkaisemisen jälkeen. Maksujärjestelykirjeet lähetään myös postitse, jos et ole ottanut käyttöön Suomi.fi-viestejä.

Jos et ollut antanut ilmoitusta oma-aloitteisesta verosta siihen mennessä, kun maksujärjestely tehtiin, oma-aloitteista veroa ei ollut silloin vielä tiedossa eikä sitä voitu ottaa mukaan maksujärjestelyyn.

Saamaasi veronpalautusta ei käytetä vuoden 2021 aikana myönnetyn uuden helpotetun maksujärjestelyn verojen maksuksi. Veronpalautus maksetaan tilillesi, jos sinulla ei ole helpotetun maksujärjestelyn ulkopuolisia veroja maksamatta.

Veronpalautusta käytetään edelleen

  • maksujärjestelyn ulkopuolisten maksamattomien verojen maksuun
  • muihin kuin vuonna 2021 myönnettyyn uuteen helpotettuun maksujärjestelyyn sisältyvien verojen maksuksi
  • ulosotossa olevien velkojen maksuun.

Jäännösvero voidaan ottaa mukaan helpotettuun maksujärjestelyyn, kun verotuksesi on valmistunut. Voit tarkistaa verotuksesi päättymispäivän verotuspäätökseltäsi tai OmaVerosta.

  • Jos haet helpotettua maksujärjestelyä vain jäännösverolle, voit odottaa verotuksesi valmistumista ja hakea maksujärjestelyä vasta sitten. Huomaathan, että helpotettua maksujärjestelyä tulee kuitenkin hakea viimeistään 31.8.2021.
  • Mikäli verotuksesi ei valmistu 31.8. mennessä, etkä pysty maksamaan jäännösveroa tai haet maksujärjestelyä myös muille veroille, voit hakea lisäennakkoa OmaVeron kautta jäännösveroa vastaavalla summalla ennen elokuun loppua. Tämän jälkeen voit hakea helpotettua maksujärjestelyä, jossa lisäennakko on mukana, vaikka verotuksesi ei olisikaan vielä päättynyt.
  • 31.8. jälkeen voit hakea maksujärjestelyä jäännösverolle normaalein ehdoin, kun verotuksesi on päättynyt.

Lue lisää lisäennakosta ja sen hakemisesta.

Huomaathan, että jos haet lisäennakkoa, sinä ja puolisosi saatte uudet verotuspäätökset. Verotuksen päättymispäivä voi sinulta ja puolisolta siirtyä myöhemmäksi ja tällöin myös jäännösveron eräpäivä tai veronpalautuspäivä siirtyvät.

Vastaanotettu ja käsittelyä odottava maksujärjestelypyyntö ei poista aiempaa merkintää verovelkarekisteristä. Jos Verohallinto hyväksyy maksujärjestelypyyntösi, merkintä verovelkarekisteristä poistuu.

Helpotettua maksujärjestelyä ennen lain voimaantuloa hakeneiden pyynnöt käsitellään kesäkuun loppuun mennessä. Normaalisti maksujärjestelypyynnön käsitteleminen kestää noin viikon.

Ensimmäinen maksuohjelman mukainen maksuerä on kuukauden päästä pyynnön hyväksymisestä ja myös seuraavat maksuerät siitä eteenpäin kuukausittain.

Hyväksyttyyn maksujärjestelyyn otetaan automaattisesti mukaan myös ne verot, joista on maksujärjestelyn tekohetkellä olemassa avoinna oleva velvoite ja jotka erääntyvät 45 vuorokauden kuluessa.

Tarkista hyväksytyn maksujärjestelyn jälkeen saamastasi ilmoituksesta ja maksuohjelmasta, että vero on mukana maksujärjestelyssäsi. Jos näin on, sinun ei tarvitse maksaa veroa erikseen e-laskulla vaan voit poistaa verkkopankissa saamasi e-laskun. Vero pitää maksaa osana maksujärjestelyä ja maksujärjestelyn viitenumeroa käyttämällä.

Koska maksoit helpotetun maksujärjestelyn viitteellä, maksu on kohdistunut maksujärjestelyyn kuuluville veroille. Jos maksujärjestelyn eräpäivä ei kuitenkaan ole lähiaikoina, mutta oma-aloitteiset verosi (esimerkiksi työnantajasuoritukset) erääntyvät pian, voimme pyynnöstäsi siirtää maksun oma-aloitteisille veroille. Tällöin helpotettu maksujärjestelysi ei pääse raukeamaan uuden verovelan vuoksi.

Maksun siirtämiseksi ota yhteyttä Verohallintoon maksuliikkeen palvelunumeroon 029 497 026. Huomaa, että sinun tulee maksaa maksujärjestelyn maksuerät ja maksujärjestelyn ulkopuoliset verot viimeistään niiden eräpäivänä. Muutoin maksujärjestely raukeaa.

Ole huolellinen, että käytät aina maksujärjestelyn viitenumeroa, jos tarkoituksena on maksaa maksujärjestelyyn maksueriä. Jos tarkoituksenasi on maksaa työnantajasuorituksia tai arvonlisäveroa, käytä oma-aloitteisen veron viitenumeroa. Viitenumerot löydät OmaVerosta.

Jos maksoit helpotettuun maksujärjestelyyn kuuluvan oma-aloitteisen veron sen omalla viitenumerolla, maksu käytetään oma-aloitteiselle verolle, joka ei kuulu maksujärjestelyyn. Jos sinulla ei ole erääntyneitä oma-aloitteisia veroja, maksusi on jäänyt käyttämättömien hyvitysten tilille. Helpotetun maksujärjestelyn poikkeussäännöistä johtuen käyttämättömien hyvitysten tilillä olevia maksuja ei tällä hetkellä käytetä helpotetulle maksujärjestelylle. Lue lisää: Näin näet käyttämättömän hyvityksen OmaVerossa.

Jos maksujärjestelysi eräpäivään on alle viikko, ota tarvittaessa yhteyttä Verohallinnon maksuliikkeen palvelunumeroon 029 497 026. Jos maksujärjestelyn eräpäivääsi on yli viikko, tee tarvittaessa oman maksun palauttamispyyntö OmaVerossa ja maksa maksujärjestelyn maksuerä uudestaan käyttämällä maksujärjestelyn viitenumeroa. Muista aina käyttää maksujärjestelyn viitenumeroa, jos haluat maksaa maksujärjestelyn eriä. Viitenumeron löydät maksujärjestelyn mukana saamastasi maksuohjelmasta tai OmaVerosta. 

Tarkista ennen oman maksun palauttamispyynnön tekemistä, onko sinulla lähiaikoina erääntymässä helpotetun maksujärjestelyn ulkopuolella olevia oma-aloitteisia veroja. Näiden suoritukseksi maksua voidaan tarvita aiemmin kuin helpotetun maksujärjestelyn eräpäivänä. Huomaathan, että myös maksamaton maksujärjestelyn ulkopuolinen vero aiheuttaa maksujärjestelyn raukeamisen.