Korona − ohjeita henkilöasiakkaiden veroasioiden hoitamiseen

Verojen ilmoittamisen ja maksamisen aikataulut ovat ennallaan. 

Vältä asiointia toimistoissa ja suosi asiointia verkossa, puhelimitse tai postitse. 

Lähes kaikki veroasiat voit hoitaa OmaVerossa, katso lista

Voit muuttaa verokortin veroprosenttia 

Jos tulosi ovat muuttuneet, voit tilata uuden verokortin.

Ennakkoveron määrää voi muuttaa

Jos sinulla on ennakkoveroja maksettavana ja tulosi ovat muuttuneet, sinun kannattaa tarkistaa myös ennakkovero.

Tuletko töihin Suomeen ja tarvitset verokortin tai veronumeron ja verokortin?

Soita puh. 029 497 050. Asiakasohjaajamme kertovat, kuinka toimitaan. 

Maksaminen ja maksuvaikeudet

Koronan aiheuttamien vaikeuksien vuoksi veroja ei voi jättää maksamatta, eikä veron määrään, eräpäiviin, viivästyskorkoihin tai muuhun maksamiseen ole tullut muutoksia. 

Kiinteistöveron ja jäännösveron maksupäivät ovat loppukesästä ja syksystä. Tarkista OmaVerosta, onko sinulla veroja maksettavana.

Perunkirjoitus − voit pyytää lisäaikaa

Voit pyytää lisäaikaa perunkirjoituksen toimittamiseen ja perukirjan jättämiseen. Lisäaikaa voi pyytää:  

  • OmaVerossa (Etusivu > Kaikki verolajit > Perintöveron toiminnot > Lisäaika perunkirjoitukseen tai perukirjan toimittamiseen)
  • Jos et voi hoitaa asiaa OmaVerossa, soita numeroon 029 497 018 (puhelun hinta pvm./mpm)

Myös perukirjanlaatijat, kuten pankki, asianajotoimisto tai oikeusaputoimisto, voivat hakea lisäaikaa OmaVerossa.

Ilman lisäaikaa perunkirjoitus pitää toimittaa 3 kuukauden kuluessa kuolinpäivästä ja perukirja täytyy toimittaa Verohallinnolle 1 kuukauden kuluessa perunkirjoituksesta.

Voiko perunkirjoituksen tehdä etäyhteyden avulla?

Milloin maskikulut voi vähentää verotuksessa?

Jos käytät maskia, kun kuljet töihin

Jos käytät maskia joukkoliikenteessä kodin ja työpaikan välisillä matkoilla ja ostat maskit itse, voit vähentää maskien kustannukset verotuksessa matkakuluina. Vähennyksen määrä on kaksi euroa jokaiselta päivältä, jona teet vähennykseen oikeuttavan matkan. Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) antama maskisuositus on ollut voimassa 13.8.2020 - 14.4.2022. Tämän jälkeen maskikuluja ei voi enää vähentää verotuksessa. Omavastuu kodin ja työpaikan välisissä matkakuluissa on 750 euroa. Jos omavastuuraja ylittyy, ilmoita kustannukset kokonaan äläkä vähennä omavastuuosuutta itse.

Jos käytät maskia työssä

Jos käytät työssäsi maskia eikä työnantaja tarjoa sitä vaan hankit maskin itse, voit vähentää kulut verotuksessa tulonhankkimiskuluina. Jokaiselle palkansaajalle myönnetään automaattisesti 750 euron tulonhankkimisvähennys. Jos sinulle kertyy tulonhankkimiskuluja enemmän kuin 750 euroa vuodessa, ilmoita ne kokonaan. Älä vähennä omavastuuosuutta itse.

Työnantaja voi tarjota työntekijälle maskeja verovapaasti

Työnantaja voi antaa työntekijälle verovapaasti yleisvaarallisen tartuntataudin leviämistä ehkäiseviä suojavälineitä, kuten kasvomaskeja, työtä varten. Työnantaja voi vähentää työtä varten annettujen maskien kustannukset verotuksessa.

Koska tällaiset työnantajan antamat suojavälineet voidaan verotuksessa myös rinnastaa työnantajan järjestämään ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon, ei verovapauden
tai vähennyskelpoisuuden kannalta ole merkitystä sillä, käyttääkö työntekijä suojavälineitä myös muuna aikana, kuten esimerkiksi kodin ja työpaikan välisellä matkalla. 

Työnantaja ei voi antaa kasvomaskeja työntekijän perheenjäsenten käyttöön verovapaasti.

Työnantaja voi korvata työntekijän koronatestin verovapaasti

Jos työnantaja katsoo, että nyt poikkeusoloissa testaaminen on työtehtävien kannalta tarpeellista, työnantaja voi maksaa työntekijän koronatestin suoraan testin tehneelle lääkärikeskukselle tai kuittia vastaan työntekijälle verovapaasti. Työnantaja voi vähentää työtehtävien kannalta tarpeellisen koronatestin kustannukset verotuksessa, ja mahdollisesti työnantajayhtiölle testin kustannusten perusteella korvattava määrä on työnantajan veronalaista tuloa.

Samaa käytäntöä sovelletaan yhtiössä työskentelevän omistajayrittäjän koronatestiin, jos myös muiden mahdollisten työntekijöiden testaamisen kustannukset korvataan vastaavalla tavalla. Verovapauden tai vähennyskelpoisuuden kannalta ei ole merkitystä työnantajan muutoin järjestämän työterveyshuollon laajuudella.

Yksityinen elinkeinon- tai maataloudenharjoittaja voi vastaavin edellytyksin vähentää oman koronatestin kustannukset elinkeinotoiminnan tai maatalouden verotuksessa. Vähennyskelpoisuuden kannalta ei ole merkitystä elinkeinonharjoittajan tai maataloudenharjoittajan itselleen muutoin järjestämän työterveyshuollon laajuudella.

Työnantaja ei voi maksaa työntekijän perheenjäsenten koronatestejä verovapaasti. Kyse on perheenjäsenten elantomenoista.

Voiko työnantaja tarjota koronan kotitestejä työntekijälle verovapaasti?

Usein kysytyt

Yhdistykset saattavat tarjota jäsenilleen mahdollisuutta osallistua erilaisiin yhdistyksen järjestämiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin. Osallistumista voidaan pääsääntöisesti pitää verovapaana jäsenetuna. Koronatilanteen vuoksi, moni fyysistä läsnäoloa edellyttävä tilaisuus ja tapahtuma on jouduttu perumaan. Tämän seurauksena yhdistykset ovat halunneet tarjota jäsenilleen etuja muissa muodoissa.

Koronatilanne ei ole tuonut muutosta jäsenetujen verokohteluun. Jäsenedut ovat verovapaita silloin, kun edun antaminen liittyy läheisesti yhdistyksen toimintaan. Lisäksi edun tulee olla tavanomainen, kohtuullinen ja kaikkien jäsenten käytettävissä samanlaisena. Verovapaana jäsenetuna voidaan pitää esimerkiksi jäsenlehteä, yleishyödyllisen yhteisön yhteistyökumppanilta saatavaa alennusta sekä yleishyödyllisen yhteisön jäsenilleen järjestämää tilaisuutta. Verovapaita jäsenetuja eivät ole jäsenille annettavat arvokkaat tavarat, lahjakortit tai muut vastaavat edut. Yhdistys ei voi myöskään antaa jäsenilleen liikunta- ja kulttuuriseteleitä verovapaasti, koska niiden verovapaus koskee vain työnantajalta saatua etua.

Esimerkki: Yhdistys ei järjestä tänä vuonna jäsenilleen perinteistä joululounasta. Sen sijaan yhdistys antaa jokaiselle jäsenelle 15 euron ravintolalahjakortin. Lahjakortti on jäsenille veronalaista ansiotuloa, joka yhdistyksen on ilmoitettava tulorekisteriin.

Esimerkki: Yhdistys ei ole järjestänyt jäsenilleen tänä vuonna kesäjuhlia eikä muitakaan tapahtumia. Yhdistys haluaa muistaa kaikkia jäseniään älykellolla. Kello on jäsenille verolaista ansiotuloa, joka yhdistyksen on ilmoitettava tulorekisteriin.

Esimerkki: Yhdistys järjestää jäsenilleen virtuaaliset pikkujoulut. Yhdistys tarjoaa pikkujouluissa jäsenilleen myös ruoan virtuaalikoodin avulla. Jäsen voi hakea yhdistyksen tarjoaman ja maksaman ruokavaihtoehdon tietystä paikasta tiettynä ajankohtana. Etu on verovapaa, kun koodin käyttö on rajattu vain tiettyyn ruokaan, ajankohtaan (päivään, jolloin tilaisuus järjestetään) ja tiettyyn paikkaan.
Kyse ei ole yhdistyksen järjestämästä ruokailusta, jos jäsen maksaa ruoan ensin itse ja yhdistys tämän jälkeen korvaa kulun kuittia vastaan jäsenelle.

Näin ilmoitat vuoden 2022 verotuksessa

Voit vähentää asunnon ja työpaikan väliset matkakustannukset halvimman käytettävissä olevan kulkuneuvon käyttökustannusten mukaan ja halvimman lipun hinnan mukaan riippumatta siitä, mitä kulkuneuvoa olet todellisuudessa käyttänyt matkaasi. Ainoastaan silloin, jos julkista kulkuneuvoa ei ole ollut käytettävissä, voit vähentää matkat oman auton mukaan laskettuna. Työnantajan suositus tai riskiryhmään kuuluminen eivät ole perusteita vähentää matkoja oman auton mukaan.

Etätyön tekemiseen voi liittyä kustannuksia, joita saat vähentää verotuksessa. Tällaisia ovat esimerkiksi menot työhuoneesta, kalusteista ja tietoliikenneyhteyksistä.

Lue lisää etätyöhön liittyvistä vähennyksistä

Katso ohjeet, jos teet etätöitä Suomessa ulkomaiselle työnantajalle

 

Usein kysyttyä luontoiseduista 

Jos työnantajan kanssa on sovittu, että työntekijä saa pitää esimerkiksi luontoisetuauton ja puhelimen myös lomautuksen aikana, edut arvostetaan luontoisetupäätöksen mukaisesti ja ne verotetaan työntekijän palkkana.

Pelkästä luontoisedusta ei voi toimittaa ennakonpidätystä. Tällöin palkasta maksetaan vain työnantajan sairausvakuutusmaksu. Jos työntekijä on saanut jossain kuussa pelkästään luontoisedun, mutta hänelle maksetaan vielä saman vuoden aikana rahapalkkaa, luontoisetu on otettava huomioon myöhemmin maksettavan rahapalkan ennakonpidätystä toimitettaessa.

Jos työntekijä ei saa loppuvuodesta enää rahapalkkaa, hän voi hakea eduille ennakkoveroja tai maksaa verovuoden jälkeen lisäennakkoa. Muussa tapauksessa vero luontoiseduista peritään työntekijältä jäännösverona korkoineen kyseisen vuoden verotuksen toimittamisen yhteydessä. 

Työntekijälle ei synny lomautusaikana veronalaista etua, jos hän maksaa eduista vähintään niiden luontoisetuarvoa vastaavan määrän. Etu on tällöinkin ilmoitettava tulorekisteriin.

Työnantajalla ei ole velvollisuutta tarjota henkilökuntaetuja lomautuksen aikana (pois lukien lakisääteinen työterveyshuolto). Jos työnantaja kuitenkin tarjoaa henkilökuntaetuja lomautetulle työntekijöille, etu on verovapaa samoin edellytyksin kuin työskenneltäessäkin.

Taustaa:

Työsopimuslain 5 luvun 1 §:n mukaan lomauttamisella tarkoitetaan työnantajan päätökseen tai hänen aloitteestaan tehtävään sopimukseen perustuvaa työnteon ja palkanmaksun väliaikaista keskeyttämistä työsuhteen pysyessä muutoin voimassa.  Työnantaja ei ole velvollinen tarjoamaan luontoisetuja lomautuksen ajalta, ellei toisin sovita (poikkeuksena asuntoetu, ks. työsopimuslaki 13 luvun 5 §).

Kyllä voi. Ruokakaupat ovat ottaneen myyntiin ravintoloiden valmistamia mukaan otettavia ruoka-annoksia. Ravintolan kaupalle myyntiin valmistama valmis ruoka-annos voidaan rinnastaa kaupan palvelutiskiltä ostettuun Take Away -annokseen. Sen voi siten maksaa ravintoedulla.

Kyllä, työantajalla ei ole velvollisuutta tarjota luontoisetuja lomautuksen aikana. Jotta autoetua ei muodostu auto ei saa olla työntekijän hallussa lomautuksen aikana.

Käytännössä tällainen järjestely on aika mahdoton. Jotta autoetua ei syntyisi, auto ei voi olla työntekijän hallussa.

Ei voi. Jos valitaan autoedun kilometriperusteinen laskentatapa, valintaa on noudatettava systemaattisesti.

Satunnainen käyttö on tarkoitettu tilanteisiin, kun henkilöllä ei ole autoetua, vaan hän saa työnantajan auton tilapäisesti käyttöön. Autoedun laskeminen satunnaisen käytön mukaan ei sovellu lomautustilanteisiin.

Pelkkä auton käyttämättömyys ei poista luontoisetua. Autoetu voidaan jättää huomioon ottamatta vain silloin, jos auto ei ole lomautuksen aikana palkansaajan hallussa/käytettävissä.

Tämä tarkoittaa sitä, että työsuhdeauto tulee palauttaa työnantajalle. Jos autoa ei ole kuitenkaan poikkeusolosuhteissa mahdollista palauttaa työnantajalle, riittää, että  palautat auton avaimet työnantajallesi.

Työntekijä ei voi käyttää kuin yhden ravintoedun per päivä eli hän ei voi maksaa useamman päivän lounaita samana päivänä.

Sivu on viimeksi päivitetty 28.6.2022