Korona - ohjeita henkilöasiakkaiden veroasioiden hoitamiseen

Verojen ilmoittamisen ja maksamisen aikataulut ovat ennallaan. 

Huomaa, että koronatilanteen vuoksi verotoimistojen aukioloaikoja on rajoitettu. Emme suosittele verotoimistossa käyntiä. Suosi asiointia verkossa, puhelimitse tai postitse.

Lähes kaikki veroasiat voit hoitaa OmaVerossa, katso lista

Voit muuttaa verokortin veroprosenttia 

Jos tulosi ovat muuttuneet, voit tilata uuden verokortin.

Kelan väliaikainen epidemiatuki - tee tarvittaessa verokortti etuudelle

Jos olet ottanut koronaepidemian vuoksi palkatonta vapaata lapsen hoitamisen takia tai jäänyt ulkomailta saapumisen jälkeen karanteeniin, voit saada Kelalta väliaikaista epidemiatukea. Lue lisää väliaikaisesta epidemiatuesta Kelan sivuilta.

Laske veroprosenttilaskurilla, miten tuki vaikuttaa veroprosenttiisi ja tee tarvittaessa muutosverokortti etuudelle. Ilmoita epidemiatuki OmaVerossa kohdassa Etuudet > Muu etuus. Jos et toimita muutosverokorttia, Kela pidättää tuesta 20 % ennakonpidätyksen.

Ennakkoveron määrää voi muuttaa

Jos sinulla on ennakkoveroja maksettavana ja tulosi ovat muuttuneet, sinun kannattaa tarkistaa myös ennakkovero.

Tuletko töihin Suomeen ja tarvitset verokortin tai veronumeron ja verokortin?

Soita puh. 029 497 050. Asiakasohjaajamme kertovat, kuinka toimitaan. Tietyissä tilanteissa voit saada asian hoidettua puhelimitse.

Esitäytetty veroilmoitus - ei muutoksia aikatauluun

Esitäytetty veroilmoituksen määräajat eivät ole muuttuneet. Suurimman osan ei tarvitse täydentää veroilmoitusta.  Jos sinulla on erityinen syy, esimerkiksi sairastut, voit hakea lisäaikaa veroilmoituksen täydentämiseen.

Katso ohjeet esitäytettyyn veroilmoitukseen

Maksaminen - ei muutoksia koronan takia

Koronan aiheuttamien vaikeuksien vuoksi veroja ei voi jättää maksamatta eikä veron määrään, eräpäiviin, viivästyskorkoihin tai muuhun maksamiseen ole tullut muutoksia. 

Kiinteistöveron ja mahdollisen jäännösveron maksupäivät ovat vasta loppukesästä ja syksystä.

Jos et pysty maksamaan veroja ajallaan, katso ohjeet.

Toiminimiyrittäjille ja yrityksille on käytössä maksujärjestely kevennetyin ehdoin.

Perunkirjoitus − voit pyytää lisäaikaa

Voit pyytää lisäaikaa perunkirjoituksen toimittamiseen ja perukirjan jättämiseen. Lisäaikaa voi pyytää:  

  • OmaVerossa (Etusivu > Kaikki toiminnot > Perintövero > Lisäaika perunkirjoitukseen tai perukirjan toimittamiseen)
  • Jos et voi hoitaa asiaa OmaVerossa, soita numeroon 029 497 018 (puhelun hinta pvm./mpm)

Myös perukirjanlaatijat, kuten pankki, asianajotoimisto tai oikeusaputoimisto, voivat hakea lisäaikaa OmaVerossa.

Ilman lisäaikaa perunkirjoitus pitää toimittaa 3 kuukauden kuluessa kuolinpäivästä ja perukirja täytyy toimittaa Verohallinnolle 1 kuukauden kuluessa perunkirjoituksesta.

Voiko perunkirjoituksen tehdä etäyhteyden avulla?

Usein kysytyt

Jos työnantaja katsoo, että nyt poikkeusoloissa testaaminen on työtehtävien kannalta tarpeellista, työnantaja voi maksaa työntekijän koronatestin verovapaasti. Testin voi maksaa suoraan testin tehneelle lääkärikeskukselle tai kuittia vastaan työntekijälle. Koronatestin verovapauteen ei vaikuta se, kuinka laajan työterveyshuollon työnantaja on muutoin järjestänyt.

Etätyön tekemiseen voi liittyä kustannuksia, joita saat vähentää verotuksessa. Tällaisia ovat esimerkiksi menot työhuoneesta, kalusteista ja tietoliikenneyhteyksistä.

Lue lisää etätyöhön liittyvistä vähennyksistä

Huomaathan, että tänä keväänä täydennät vuoden 2019 veroilmoitusta!

Tulot ovat sinulle veronalaista tuloa.

Sinulla ei ole yritystä 

Voit myös ilmoittaa tulot tämän vuoden verokortille, jos sinulla on palkkatuloja.Ilmoita tällaiset tulot muuna ansiotulona. Näin maksat verot tuloista jo ennen lopullista verotusta.

Lisätietoa verokortin muuttamisesta 

Ilmoita vuonna  2020 syntyneet tulot  vasta ensi vuoden (vuonna 2021) kevään veroilmoituksella. Tulot ilmoitetaan veroilmoituksella muuna ansiotulona. Saat vähentää tuloista niiden hankkimisesta aiheutuneet kulut. Näitä voivat olla esimerkiksi laitteet tai muut materiaalikulut.

Esimerkki: Järjestät kolme erillistä konserttia striimauspalvelun kautta. Sinulla ei ole omaa yritystä, vaan ilmoitat tulot ja kulut omalla veroilmoituksellasi. Striimaat konsertit asunnostasi, jossa asut vuokralla. Käytät striimaamiseen alkuvuodesta ostamaasi tietokonetta sekä pelkästään konsertteja varten ostamaasi mikrofonia. Saat katsojilta lahjoituksena striimausalustan kautta rahalahjoituksia. 

Ilmoita tulot seuraavan vuoden veroilmoituksellasi muuna ansiotulona. Kuluina voit ilmoittaa mikrofonin hankintahinnan kokonaisuudessaan, sekä osan tietokoneen hankintahinnasta. Saat vähentää 50 % tietokoneen hankintahinnasta, jos sinulla on näyttöä työkäytöstä. Tietokone on maksanut 1200 euroa. Ostohinnasta 50 % eli 600 euroa katsotaan verotuksessa vähennyskelpoiseksi menoksi. Nettiliittymän kulut ovat myös vähennyskelpoisia. Voit vähentää 50 % laskuista niiltä kuukausilta, kun sinulla on ollut työkäyttöä.

Työtilakulut voit vähentää kaavamaisen vähennyksen avulla. Vähennys on satunnaisten sivutulojen hankkimisessa 225 euroa. Kaavamaisessa vähennyksessä on otettu huomioon kaikki työtilasta aiheutuneet välilliset kulut.

Jos teet työtä yksityishenkilönä:
•Pidä muistiinpanoja tuloista ja menoista.
•Täydennä ja korjaa esitäytettyä veroilmoitusta OmaVero‑palvelussa.
•Muista ottaa tulot huomioon myös verokortilla.
•Säilytä kuitit ja tositteet itselläsi 3 vuotta verotuksen päättymisestä.

Sinulla on oma yritys

Ilmoita tulot ja niistä syntyneet menot elinkeinotoiminnan tai yhteisön kirjanpidossa ja veroilmoituksella. Ota tulot huomioon myös ennakkoverotuksessa.

Jos teet työtä yrityksesi kautta:
•Käsittele tulot ja menot elinkeinotoiminnan tai yhteisön kirjanpidossa ja veroilmoituksella. 
•Muista ottaa tulot huomioon myös ennakkoverotuksessa.
•Muista huomioida myös mahdollinen arvonlisävero.

Mikä on vastikkkeellinen joukkorahoituskampanja?

Sillä tarkoitetaan rahoituskampanjaa, jossa lahjoittaja saa rahasummaa vastaan esimerkiksi tavaran, palvelun, elämyksen, jäsenyyden tai osuuden.

Jos rahoituskampanjasta ei saa vastiketta, tarvitaan rahan keräämiseen lupa poliisilta.

Katso uutinen (julkaistu 17.3.)

Yleensä ulkomailla työskentelystä saatu palkka on Suomessa verovapaata, jos työntekijä työskentelee ulkomailla vähintään kuusi kuukautta (ns. kuuden kuukauden sääntö) eikä hän oleskele Suomessa enempää kuin keskimäärin kuutena päivänä työskentelykuukautta kohden.

Palkka voi olla verovapaata, vaikka oleskelupäivät Suomessa ylittyisivät

Verohallinnon kannanoton mukaan koronaviruspandemiaa voidaan kuitenkin pitää kuuden kuukauden säännön tarkoittamana pakottavana ja odottamattomana, työnantajasta ja työntekijästä riippumattomana syynä Suomessa oleskeluun siltä ajalta, kun ulkoministeriö kehottaa välttämään matkustamista. Tämä koskee kaikkia maita niin kauan kuin ulkoministeriön antamat matkustusrajoitukset ovat voimassa.

Tässä tilanteessa siis ulkomailla tehdystä työstä saatu palkka voi olla verovapaata Suomessa oleskelupäivien ylittymisestä huolimatta, jos kuuden kuukauden säännön muut edellytykset täyttyvät.

Lue lisää:

Verohallinnon kannanotto

Maksujärjestelyä ei kannata hakea etukäteen "varmuuden vuoksi", jos sinulla ei ole maksattomia veroja. Saat maksujärjestelyyn samat ehdot ja saman viivästyskoron, vaikka teet maksujärjestelypyynnön vasta veron eräpäivän jälkeen.

Kerätyt rahat tulee ensisijaisesti käyttää koko luokan hyväksi esimerkiksi järjestämällä leirikoulu tai luokkaretki myöhemmin tai jollain muulla tavalla. Poikkeustapauksessa tänä keväänä rahat voi kuitenkin palauttaa perheille ilman, että niistä täytyy maksaa veroa. Esimerkiksi jos luokka ei jatka yhdessä enää ensi syksynä eikä yhteistä korvaavaa tapahtumaa ehditä enää järjestää koronan takia ennen kevätlukukauden päättymistä, rahat voi palauttaa verovapaasti.

Voit vähentää asunnon ja työpaikan väliset matkakustannukset halvimman käytettävissä olevan kulkuneuvon käyttökustannusten mukaan ja halvimman lipun hinnan mukaan riippumatta siitä, mitä kulkuneuvoa olet todellisuudessa käyttänyt matkaasi. Ainoastaan silloin, jos julkista kulkuneuvoa ei ole ollut käytettävissä, voit vähentää matkat oman auton mukaan laskettuna. Työnantajan suositus tai riskiryhmään kuuluminen eivät ole perusteita vähentää matkoja oman auton mukaan.

Usein kysyttyä luontoiseduista 

Jos työnantajan kanssa on sovittu, että työntekijä saa pitää esimerkiksi luontoisetuauton ja puhelimen myös lomautuksen aikana, edut arvostetaan luontoisetupäätöksen mukaisesti ja ne verotetaan työntekijän palkkana.

Pelkästä luontoisedusta ei voi toimittaa ennakonpidätystä. Tällöin palkasta maksetaan vain työnantajan sairausvakuutusmaksu. Jos työntekijä on saanut jossain kuussa pelkästään luontoisedun, mutta hänelle maksetaan vielä saman vuoden aikana rahapalkkaa, luontoisetu on otettava huomioon myöhemmin maksettavan rahapalkan ennakonpidätystä toimitettaessa.

Jos työntekijä ei saa loppuvuodesta enää rahapalkkaa, hän voi hakea eduille ennakkoveroja tai maksaa verovuoden jälkeen lisäennakkoa. Muussa tapauksessa vero luontoiseduista peritään työntekijältä jäännösverona korkoineen kyseisen vuoden verotuksen toimittamisen yhteydessä. 

Työntekijälle ei synny lomautusaikana veronalaista etua, jos hän maksaa eduista vähintään niiden luontoisetuarvoa vastaavan määrän. Etu on tällöinkin ilmoitettava tulorekisteriin.

Työnantajalla ei ole velvollisuutta tarjota henkilökuntaetuja lomautuksen aikana (pois lukien lakisääteinen työterveyshuolto). Jos työnantaja kuitenkin tarjoaa henkilökuntaetuja lomautetulle työntekijöille, etu on verovapaa samoin edellytyksin kuin työskenneltäessäkin.

Taustaa:

Työsopimuslain 5 luvun 1 §:n mukaan lomauttamisella tarkoitetaan työnantajan päätökseen tai hänen aloitteestaan tehtävään sopimukseen perustuvaa työnteon ja palkanmaksun väliaikaista keskeyttämistä työsuhteen pysyessä muutoin voimassa.  Työnantaja ei ole velvollinen tarjoamaan luontoisetuja lomautuksen ajalta, ellei toisin sovita (poikkeuksena asuntoetu, ks. työsopimuslaki 13 luvun 5 §).

Verohallinnon luontoisetupäätöstä on muutettu väliaikaisesti, kun ravintoedun normaali käyttö lounasravintoloissa paikan päällä on estynyt työntekijöiden joutuessa työskentelemään kotona.

Muutos koskee ravintoedun käyttämistä ruoan kuljetuskustannuksiin ja päätös on voimassa 24.3.2020-31.8.2020.  

Ravintoetua voi käyttää aterian maksamisen lisäksi sen kuljettamisesta aiheutuvien kulujen kattamiseen. Ravintoedun määrään ja muihin ehtoihin ei ole tehty muutoksia. Työnantaja voi tarjota ravintoetuna enintään 10,70 euroa jokaista työssäolopäivää kohti.  

Lue lisää uutisesta (julkaistu 24.3.2020)

Kyllä voi. Ruokakaupat ovat ottaneen myyntiin ravintoloiden valmistamia mukaan otettavia ruoka-annoksia. Ravintolan kaupalle myyntiin valmistama valmis ruoka-annos voidaan rinnastaa kaupan palvelutiskiltä ostettuun Take Away -annokseen. Sen voi siten maksaa ravintoedulla.

Kyllä, työantajalla ei ole velvollisuutta tarjota luontoisetuja lomautuksen aikana. Jotta autoetua ei muodostu auto ei saa olla työntekijän hallussa lomautuksen aikana.

Käytännössä tällainen järjestely on aika mahdoton. Jotta autoetua ei syntyisi, auto ei voi olla työntekijän hallussa.

Ei voi. Jos valitaan autoedun kilometriperusteinen laskentatapa, valintaa on noudatettava systemaattisesti.

Satunnainen käyttö on tarkoitettu tilanteisiin, kun henkilöllä ei ole autoetua, vaan hän saa työnantajan auton tilapäisesti käyttöön. Autoedun laskeminen satunnaisen käytön mukaan ei sovellu lomautustilanteisiin.

Pelkkä auton käyttämättömyys ei poista luontoisetua. Autoetu voidaan jättää huomioon ottamatta vain silloin, jos auto ei ole lomautuksen aikana palkansaajan hallussa/käytettävissä.

Tämä tarkoittaa sitä, että työsuhdeauto tulee palauttaa työnantajalle. Jos autoa ei ole kuitenkaan poikkeusolosuhteissa mahdollista palauttaa työnantajalle, riittää, että  palautat auton avaimet työnantajallesi.

Työntekijä ei voi käyttää kuin yhden ravintoedun per päivä eli hän ei voi maksaa useamman päivän lounaita samana päivänä.