Veronpalautuksiin liittyviä huijausviestejä liikkuu tekstiviesteinä. Lue lisää huijausviesteistä

Korona-ajan päivittyvä tilastokatsaus

Verohallinto julkaisee korona-aikana verojen maksuvaikeuksiin liittyviä tilastoja toimitusten ja sidosryhmien käyttöön.

Kokonaisverovelan määrän kehitys

Graafi 1: Kokonaisverovelan määrän kehitys tammikuusta 2020 alkaen

Taulukko 1: Verovelan määrä verolajeittain (luvut milj. €) 2021–2022

Taulukossa esitetty eri verolajien verovelan määrän kehitys vuosina 2021 ja 2022.
Verolaji Tammikuu 2021 Toukokuu 2021 Helmikuu 2022 Toukokuu 2022 Muutos 2021-22
Arvonlisävero 1 983 1 849 1 578 1 626 -357
Henkilöasiakkaiden tulovero
(sis. ennakonpidätykset)
1 241 1 203 1 147 1 118 -123
Yhteisöjen tulovero 431 412 382 369 -62
Kiinteistövero 49 37 44 35 -14
Työnantajan sairausvakuutusmaksu 36 36 32 31 -5
Valmistevero puuttuu *) 36 36 39 +39
Muut verot 68 73 71 80 +12
YHTEENSÄ 3 808 3 646 3 290 3 298 ≈ -510

*) Valmisteveron verovelan määrä ei teknisistä syistä ollut saatavilla tammikuussa.

Tammikuun 2021 ja toukokuun 2022 välillä verovelan kokonaismäärä väheni noin 510 miljoonaa euroa.

Maksujärjestelyt

Graafi 2: Maksujärjestelyiden hakeminen OmaVerossa vuosina 2020–2022

Graafi 3: Maksujärjestelyistä tehdyt huomautukset ja maksujärjestelyjen raukeamiset 2020–2022

Verovelkarekisteri

Graafi 4: Verovelkarekisterissä julkaistujen asiakkaiden määrä 2019–2022

Konkurssit

Graafi 5: Verohallinnon tekemät konkurssiuhkaiset maksukehotukset vuosina 2019–2022

Graafi 6: Verohallinnon tekemien konkurssihakemusten määrä vuosina 2019–2022