Testaus

Testaus tulee suorittaa ennen kuin kukin ilmoituslaji otetaan tuotantoon taloushallinto-ohjelmissa. Testauksen aikana varmistetaan, että tieto kulkee loppukäyttäjältä aina Verohallinnolle oikein ja oikeassa muodossa. Testaus tehdään yhteistyössä ohjelmistotalon ja Verohallinnon kesken. Testaukseen tulee varata aikaa vähintään kaksi viikkoa.

Tyvi-palvelutarjoajien käytössä on välitettävien ilmoitusten tarkistus, joten väärin muodostettu tiedosto ei välity Verohallinnolle!

Onnistuneen testauksen jälkeen Verohallinto antaa tuotantoluvan testattujen ilmoituslajien osalta. Tämän jälkeen ohjelmistoyrittäjä voi tarjota omille asiakkailleen sähköistä tiedonsiirtomahdollisuutta.