Tuotantoonsiirto

CGI tarjoaa konsultointipalvelua Katso-hyödyntäjäksi aikovalle. Tuotantoonsiirtoon liittyvät aputoiminnot ovat maksullista palvelua. Aikaa tuotantoonsiirtämiselle on hyvä varata 2-3 viikkoa. 

Tuotantoonsiirtoperiaatteet

  • Uusi hyödyntäjä sopii Katso-palvelun omistajan (Digi- ja väestötietovirasto) kanssa Katso-tunnistuslähteen käytöstä.
  • Väestörekisterikeskus informoi CGI:tä uuden hyödyntäjän mukaantulosta.
  • Uusi hyödyntäjä sekä CGI sopivat palveluun liittymisen käytännön toimista.
  • Testauksen jälkeen uusi hyödyntäjä tilaa tuotantoonsiirron CGI:ltä osoitteesta support.katve.fi@cgi.com.