Verohallinnon sähköisten palvelujen kehitys

Esityksissä kuvataan sähköisten palvelujen kehityspolkua vuosina 2018–2022.

Lue lisää sähköisten palveluiden tulevista kehityskohteista, jotka esitellään esitysten viimeisissä kuvissa.

Palveluiden tulevat kehityskohteet

Apua verotuksen hoitamiseen

 1. Sähköinen viestinvaihto
 2. Verolaskurit
 3. Yksilöllinen verokalenteri ja muistutukset
 4. Chatbot

Asiointi

 1. Kansallinen rooli- ja valtuutusratkaisu
 2. Tulorekisteri
 3. Yhden luukun periaate
 4. OmaVero
 5. Sähköinen maksaminen
 6. Uudet palvelurajapinnat
 7. Kansallinen palveluväylä

Verotietojen katselu

 1. Tietoluovutukset sähköisesti
 2. Veronsaajien palvelut
 3. Tilastointipalvelut
 4. Verotuksen MyData

Kokeilut

 1. Yrityksen digitaalinen identiteetti
 2. Ulkomaalaisen yrityksen perustamisen digitalisointi

Sähköinen viestinvaihto

Sähköinen viestinvaihto on Verohallinnon ja asiakkaan välillä tapahtuvaa viestinvaihtoa, johon käytetään OmaVero-palvelua ja mahdollisesti myöhemmässä vaiheessa valtion yhteisiä Suomi.fi-viestejä. Viestinvaihtoa varten asiakas tunnistautuu palveluun ja viestien tietoturva säilyy.

Verolaskurit

Verolaskureilla voi laskea esimerkiksi sen, kuinka paljon veroa pitää maksaa tai mikä on oikea veroprosentti. Verolaskureita löytyy eri verolajeille ja erilaisiin tarpeisiin, eikä niiden käyttö vaadi käyttäjän tunnistautumista.

Yksilöllinen verokalenteri ja muistutukset

Tärkeät päivämäärät on Verohallinnon sovellus, joka muistuttaa asiakasta verotuksen määräajoista puhelimeen tulevilla ilmoituksilla. Asiakas saa häntä koskevat tärkeät päivämäärät näkyviin sovelluksen kalenteriin. Kalenteri päivitetään asiakkaan antamien pohjatietojen mukaan. Tutustu palveluun vero.fi-sivuilla Yritys- ja yhteisöasiakkaiden tärkeät päivämäärät

Chatbot

Chatbot helpottaa ja nopeuttaa asiakkaan chat-asiointia tilanteissa, joissa asiakas tarvitsee nopeasti apua ongelmaansa. Chatbot hakee oleellisen tiedon asiakkaan ongelmaan mahdollisimman nopeasti ja virheettömästi suuresta määrästä taustatietoa. Chatbot on tarkoitettu nopeaan tiedonhakuun verotukseen liittyvissä yleisluonteisissa ongelmissa. Sen avulla ei voida hoitaa luottamuksellista tietoa sisältävää veroasiointia.

Asiointi

Kansallinen rooli- ja valtuutusratkaisu

Suomi.fi-valtuutuspalvelun avulla voidaan helposti tarkistaa henkilön tai yrityksen antamat valtuudet. Valtuuden saanut henkilö tai yritys voi helposti asioida verkkopalveluissa toisen henkilön tai yrityksen puolesta. Lue lisää valtuusratkaisusta eSuomi.fi-sivuilta.

Tulorekisteri

Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tietokanta, jossa on tiedot jokaisen tulonsaajan palkoista, eläkkeistä ja etuuksista. Tulorekisteri vähentää työnantajien hallinnollista taakkaa ja yksinkertaistaa palkan maksamiseen liittyvää ilmoittamista ja raportointia. Tulorekisteristä voi lukea lisää Tulorekisteri.fi-verkkosivulta.

Yhden luukun periaate”

Asiointi Verohallinnossa on monikanavaista. Esimerkiksi asiakas voi puhelimitse pyytää apua sähköiseen asiointiin ja halutessaan jakaa OmaVeron näkymänsä virkailijalle. Virkailija voi ohjata asiakasta ilmoituksen antamisessa ja lähettämisessä.

OmaVero

OmaVero korvaa vaiheittain suurimman osan Verohallinnon nykyisistä sähköisistä asiointipalveluista. OmaVero-palvelua käyttävät sekä henkilö- että yritysasiakkaat. OmaVeroa kehitetään yhteistyössä asiakkaiden kanssa.

Sähköinen maksaminen

Verkkomaksamista OmaVerossa laajennetaan ja e-laskun ja verkkolaskun käyttömahdollisuuksia lisätään. Myös mobiilimaksamisen mahdollisuuksia selvitetään.

Uudet palvelurajapinnat

Niin sanottuja API-tuotteita eli rajapintoja hyödyntäviä rajapintapalveluita kehitetään myös veroasiointia varten. Rajapintojen avulla verotustietoja voidaan siirtää kahden järjestelmän välillä. Asiakas voi hoitaa veroasioita kolmannen osapuolen tarjoaman palvelun kautta, kuten verkkopankista, kotitalouksille tarkoitetusta palkanmaksupalvelusta tai yrittäjän käyttämästä sähköisestä kirjanpito- ja laskutuspalvelusta. Esimerkiksi kirjanpitäjän ei tarvitse mennä Verohallinnon asiointipalveluun (OmaVeroon), vaan veroasiat voi hoitaa suoraan kirjanpitosovelluksen kautta.

Kansallinen palveluväylä

Suomi.fi-palveluväylä on tiedonsiirtokanava, jonka kautta tietoa voi siirtää organisaatioiden välillä. Palveluväylän avulla voidaan myös rakentaa turvallisia palvelukokonaisuuksia. Tutustu kansalliseen palveluväylään eSuomi.fi-sivulla.

Verotietojen katselu

Tietoluovutukset sähköisesti

Verotuksen yhteydessä kerättävä ja syntyvä tieto on tärkeää yhteiskunnan tietopääomaa. Sitä käytetään verotuksen lisäksi esimerkiksi sosiaalietuuksien ja vakuutuskorvausten käsittelyssä. Verotusta varten luovutetut perukirjat ja muut asiakirjat ovat usein tärkeitä tietolähteitä esimerkiksi vanhojen kuolinpesien selvittelyssä sekä sukututkimuksessa. Verohallinto kehittää jatkuvasti tietopalveluaan, jotta verotustietoa voitaisiin käyttää entistä tehokkaammin eri tarkoituksiin ja uusilla sähköisillä tavoilla lainsäädännön asettamissa rajoissa.

Veronsaajien palvelut

Veronsaajien palveluista veronsaajat saavat tietoa verotuloistaan ja niiden perusteena olevista veroista sekä muista jakoperusteista. Veronsaajat tarvitsevat näitä tietoja verotulojen seurantaa ja talouden suunnittelua varten. Saatavana on tietoa koko maan, veronsaajaryhmän sekä yksittäisen veronsaajan verotuloista. Jako-osuustietoja on käytettävissä kaikilta aktiivisilta verovuosilta. Tulevaisuudessa palvelua kehitetään vastaamaan vielä paremmin eri tahojen tarpeita.

Tilastointipalvelut

Verohallinto tuottaa ja julkaisee tilastotietoa esimerkiksi ansioiden ja verotulojen kehityksestä. Tiedot ovat saatavana verkossa avoimesti ja maksutta. Verohallinto ja Tilastokeskus ovat yhteistyössä toteuttaneet julkisen tilastotietokannan. Sieltä voi hakea yleistä tilastotietoa myös sellaisista verotiedoista, joita ei salassapitosäännösten vuoksi voi saada yksittäisistä henkilöistä tai yrityksistä. Tutkijoille nämä aineistot ovat tarjolla myös Tilastokeskuksen mikroaineistopalvelussa.

Verotuksen MyData

Oikeus omien tietojen hallintaan on yksi tiedon käsittelyn ajankohtaisista ilmiöistä. Verohallinto mahdollistaa asiakkailleen sen, että jokainen voi käyttää hänestä verotusta varten kerättyä tietoa myös itse valitsemiinsa tarkoituksiin. Tulevaisuudessa voidaan mahdollisesti automatisoida verotuspäätöksen tai muun verotukseen liittyvän todistuksen esittäminen kolmannelle osapuolelle asiakkaan niin halutessa.

Kokeilut

Yrityksen digitaalinen identiteetti

Ulkomaalaisen yrityksen perustamisen digitalisointi