Verohallinnon päätös yhteisöön sijoittautumattomia palvelujen myyjiä koskevaan erityisjärjestelmään rekisteröitymisessä ilmoitettavista tiedoista

Antopäivä
7.5.2021
Diaarinumero
VH/2128/00.01.00/2021
Voimassaolo
12.5.2021 - Toistaiseksi

Verohallinto on arvonlisäverolain (1501/1993) 134 a §:n 2 momentin sellaisena kuin se on laissa 505/2014, nojalla päättänyt:

1 §

Tunnistetiedot

Verovelvollisen on ilmoitettava nimensä, arvonlisäverotunnisteensa ja verorekisterinumeronsa sekä numeron myöntänyt maa.

2 §

Liiketoiminnan kotipaikka

Verovelvollisen on ilmoitettava maa, jossa hänellä on liiketoimintansa kotipaikka.

3 §

Sijoittautuminen yhteisön alueelle

Verovelvollisen on vahvistettava, ettei hän ole sijoittautunut yhteisön alueelle.

4 §

Apu- ja rinnakkaistoiminimet

Verovelvollisen on ilmoitettava apu- ja rinnakkaistoiminimensä, jos rekisteröityjä käyttää erityisjärjestelmässä muuta toiminimeä kuin virallista toiminimeään.

5 §

Postiosoite

Verovelvollisen on ilmoitettava postiosoitteensa.

6 §

Yhteyshenkilö

Verovelvollisen on ilmoitettava yhteyshenkilön nimi.

7 §

Puhelinnumero

Verovelvollisen on ilmoitettava puhelinnumeronsa.

8 §

Sähköpostiosoite

Verovelvollisen on ilmoitettava sähköpostiosoitteensa.

9 §

Asiointikieli

Verovelvollisen on ilmoitettava asiointikielensä.

10 §

Verkkosivut

Verovelvollisen on ilmoitettava verkkosivunsa.

11 §

Pankkiyhteystiedot

Verovelvollisenon ilmoitettava tilinumeronsa IBAN-muodossa tai muut vastaavat pankkitilitiedot muussa vastaavassa muodossa sekä pankin BIC-tunnus.

12 §

Myydyt palvelut

Verovelvollisen on kuvattava mitä palveluita hän myy.

13 §

Erityisjärjestelmän käytön aloituspäivä

Verovelvollisen on ilmoitettava erityisjärjestelmän käytön aloituspäivä.

14 §

Erityisjärjestelmän aiempi käyttö

Verovelvollisen on ilmoitettava käyttääkö hän nykyisin tai onko hän käyttänyt aiemmin erityisjärjestelmää. Jos hän käyttää tai on käyttänyt aiemmin erityisjärjestelmää, verovelvollisen on ilmoitettava tunnistamisjäsenvaltio ja tunniste.

15 §

Arvonlisäverotunnisteet muissa yhteisön jäsenvaltioissa

Verovelvollisen on ilmoitettava ne yhteisön jäsenvaltiot, joissa hänelle on myönnetty arvonlisäverotunniste sekä kyseinen arvonlisäverotunniste.

16 §

Ilmoituksen tekeminen

Ilmoitus on tehtävä sähköisesti.

Siitä, mitä sähköistä menettelyä käyttäen ilmoitus on tehtävä, määrätään Verohallinnon sähköisestä asioinnista ja varmentamisesta antamassa päätöksessä.

17 §

Ilmoituksen allekirjoittaminen

Ilmoitus on allekirjoitettava.

Sähköinen ilmoitus täyttää allekirjoitusvaatimuksen, jos se on varmennettu siten kuin Verohallinto on sähköisestä asioinnista ja varmentamisesta antamassaan päätöksessä määrännyt.

18 §

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 12 päivänä toukokuuta 2021.

Helsingissä 7 päivänä toukokuuta 2021

Pääjohtaja Markku Heikura

Johtava asiantuntija Soili Sinisalo