Huijausviestejä on liikkeellä Verohallinnon nimissä. Lue lisää huijausviesteistä

Verohallinnon päätös rekisteröinnissä autoverotuksessa rekisteröidyksi autoveroilmoittajaksi ilmoitettavista tiedoista

Antopäivä
8.12.2020
Diaarinumero
VH/7477/00.01.00/2020
Voimassaolo
1.1.2021 - Toistaiseksi

Verohallinto on autoverolain (777 /2020) 48 §:n 4 momentin nojalla päättänyt:

1 §

Hakijan tiedot

Hakijasta tulee ilmoittaa nimi, henkilö- tai Y-tunnus ja osoite.

2 §

Toiminnan luonne

Rekisteröidyksi autoveroilmoittajaksi hakeutuvan tulee ilmoittaa harjoittaako hän uusien, käytettyjen vai sekä uusien että käytettyjen ajoneuvojen maahantuontia tai valmistusta.

3 §

Pyyntö rekisteriin merkitsemisen ajankohdasta

Hakija voi halutessaan ilmoittaa rekisteröintihakemuksessa, milloin hän haluaa aikaisintaan tulla merkityksi rekisteröidyksi autoveroilmoittajaksi.

4 §

Muutos- tai lopettamisilmoitus

Rekisteröidyn autoveroilmoittajan on tehtävä muutos- tai lopettamisilmoitus silloin, kun muutoksen tai lopettamisen ajankohta on tiedossa.

5 §

Rekisteröintihakemuksen, muutosilmoituksen tai lopettamisilmoituksen tekeminen

Rekisteröintihakemus, muutos- tai lopettamisilmoitus on tehtävä sähköisesti tai paperisena.

Siitä, mitä sähköistä menettelyä käyttäen rekisteröintihakemus, muutos- tai lopettamisilmoitus on tehtävä, määrätään Verohallinnon sähköisestä asioinnista ja varmentamisesta antamassa päätöksessä.

Paperinen rekisteröintihakemus, muutos- tai lopettamisilmoitus tehdään erikseen sovittavalla tavalla.

Paperinen rekisteröintihakemus, muutos- tai lopettamisilmoitus toimitetaan Verohallinnon ilmoittamaan osoitteeseen.

6 §

Rekisteröintihakemuksen, muutosilmoituksen ja lopettamisilmoituksen allekirjoittaminen

Rekisteröintihakemus, muutos- tai lopettamisilmoitus on allekirjoitettava.

Sähköinen rekisteröintihakemus tai muutos- taikka lopettamisilmoitus täyttää allekirjoitusvaatimuksen, jos se on varmennettu siten kuin Verohallinto on sähköisestä asioinnista ja varmentamisesta antamassaan päätöksessä määrännyt.

7 §

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021.

 

Helsingissä 8 päivänä joulukuuta

 

pääjohtaja Markku Heikura

johtava asiantuntija Soili Sinisalo

Sivu on viimeksi päivitetty 10.12.2020