Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Verohallinnon päätös pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä

Antopäivä
2.11.2022
Diaarinumero
VH/5455/00.01.00/2022
Voimassaolo
1.1.2023 - Toistaiseksi

Verohallinto on varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain (1142/2005) 20 §:n 3 ja 5 momenttien, sellaisina kuin ne ovat laissa 505/2010, nojalla vahvistanut pellon keskimääräisen vuotuisen tuoton ja salaojituslisän vuodelta 2022 toimitettavaa verotusta varten seuraavasti:

1 §

Pellon keskimääräinen vuotuinen tuotto hehtaaria kohti eri kunnissa vahvistetaan seuraavassa esitetyiksi määriksi:

Katso taulukko sivun lopusta

2 §

Jos maatalousmaa on salaojitettu, korotetaan maatalousmaan arvoa 410,02 eurolla hehtaaria kohti.

3 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023. Päätöstä sovelletaan vuodelta 2022 toimitettavassa verotuksessa.

 

Helsingissä 2 päivänä marraskuuta 2022

 

pääjohtaja Markku Heikura                                           

johtava asiantuntija Lauri Luukkonen  

Sivu on viimeksi päivitetty 8.11.2022