Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Autoveron vähennyskelpoisuus perintöverotuksessa

Diaarinumero
A2/3770/2013
Voimassaolo
Toistaiseksi

Asian kuvaus

Onko autovero vähennyskelpoinen erä perintöverotuksessa, jos perinnönjättäjä oli eläessään saanut autoveron alennuksen tai palautuksen, ja perinnönjättäjän kuolinpesä tai perillinen/testamentinsaaja joutuu perinnönjättäjän kuoltua maksamaan autoveron?

Taustaa

Vähennykset kuolinpesän varoista perintöverotuksessa

Perintö- ja lahjaverolain 9 §:n 2 momentin mukaan kuolinpesän omaisuuden arvosta saadaan vähentää vainajan hautaamisesta sekä perunkirjoituksesta ja hautakiven hankkimisesta ja pystyttämisestä aiheutuvat kohtuulliset kustannukset, samoin kuin velat, joihin luetaan myös kuolinpesästä menevät, perinnönjättäjän elinaikaan kohdistuvat verot ja maksut. Perintöveroa ei kuitenkaan saa vähentää.

Taksiautojen autoveron alennus

Autoverolain 28 §:n mukaan autoveroa voidaan alentaa autosta, joka Suomessa ensi kertaa rekisteröidessä merkitään käytettäväksi taksiliikenne lain 2 §:n 1 tarkoitettuun tilausliikenteeseen ja jota sen omistaja pääasiallisesti käyttää tällaiseen liikenteeseen.

Auton omistajan kuollessa, auto siirtyy kuolinpesän omistukseen. Luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun asetuksen 17 §:n mukaan kuolinpesällä on oikeus jatkaa liikenteen hoitoa kuolleen autoilijan liikenneluvan nojalla enintään vuoden. Tällöin kuolinpesän on ilmoitettava kolmen kuukauden kuluessa kuolinpäivästä lupaviranomaiselle hyväksyttäväksi henkilön, joka vastaa luvanhaltijalle kuuluvista velvollisuuksista.

Autoverolain 47 §:n 2 momentin mukaan jos ajoneuvo, joka on autoverolain 28 §:n 1 momentin nojalla oikeutettu alennettuun veroon, ilmoitetaan tai olisi ilmoitettava ajoneuvorekisteriin muuhun kuin mainitun lainkohdan mukaiseen alennettuun veroon oikeuttavaan käyttöön, Liikenteen turvallisuusviraston on maksuunpantava autovero sille, joka on käyttänyt ajoneuvoa autoverolain 28 §:ssä tarkoitetulla tavalla tai hänen oikeudenomistajilleen.

Autoveron palauttaminen invaliditeetin perusteella

Autoveron palautukseen ovat oikeutettuja autoverolain 51 §:n edellytykset täyttävät henkilöt.

Autoverolain 48 §:n mukaan autoveron palautus kuoleutuu kolmessa vuodessa. Jos autoveron palautuksen saanut henkilö kuolee ennen kuin kolme vuotta on kulunut auton ensirekisteröinnistä, Liikenteen turvallisuusvirasto maksuunpanee kuolinpesälle kuoleutumatta olevan osan autoveron palautuksesta.

Kuolinpesä voi hakea Liikenteen turvallisuusvirastolta oikaisua, mikäli auto siirtyy tai on siirtynyt toisen autoveron palautukseen oikeutetun invalidin omistukseen ja käyttöön.

Kannanotto

Autovero hyväksytään velkana perintöverotuksessa, jos alennettu tai palautettu autovero on maksuunpantu kuolinpesällä, eikä autoa tulla luovuttamaan autoveron alennukseen tai palautukseen oikeuttavaan käyttöön.

Johtava veroasiantuntija Tero Määttä

Ylitarkastaja Jarmo Salminen


Sivu on viimeksi päivitetty 21.10.2013