Test

Den elektroniska anmälningar som genereras av programvaran testas oberoende av Skatteförvaltningens Ilmoitin.fi -tjänsten.

Mer information om testning hittas i Elektroniska deklarationer och anmälningar, allmän beskrivning (pdf), som finns på sidan Instruktioner.